Geluksonderzoek in het publieke domein

Naast het onderzoek onder medewerkers kan geluksonderzoek van grote waarde zijn voor organisaties in de publieke sector. Geluk is uitstekend meetbaar en op tal van terreinen wordt geluksonderzoek gedaan onder specifieke groepen, zoals studenten, immigranten of gepensioneerden. Dergelijk onderzoek levert belangrijke informatie op voor bestuurders, beleidsmakers en adviseurs.

Happy Community Scan

EHERO verricht geluksonderzoek om vast te stellen hoe gelukkig verschillende groepen zijn en welke factoren samenhangen met hun geluk. Op basis van deze bevindingen doet EHERO aanbevelingen, bijvoorbeeld ten behoeve van beleid, de leefomgeving, dan wel de benodigde levensvaardigheden voor een gelukkig leven.

Geluksonderzoek en geluk als doel, middel en/of maatstaf kunnen zich ook richten op een specifiek beleidsterrein. Dat kan zijn zorg, welzijn, gezondheid, onderwijs, opvoeding, omgeving & ruimtelijk beleid, wonen, regionale verschillen in leefomgeving, verkeer & infrastructuur, gedragseconomie, kosten-batenanalyses, werk & inkomen en vrijetijdsbesteding waaronder kunst, cultuur en sport.

Zo kan bijvoorbeeld het verwachte nut van publieke diensten vergeleken worden met het werkelijk ervaren nut, waarmee het succes van het beleid kan worden vastgesteld.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem dan contact op met Guy van Liemt via 010-408 11 68.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes