(In Dutch) 'Sturen op geluk: Nederland per ongeluk gelukkig?'

Datum

Vrijdag 20 maart 2015 van 10:00 uur tot 12:00 uur (met aansluitend broodjeslunch)

Locatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Ontvangst

Vanaf 09:30 uur

Sprekers

Prof. dr. Ruut Veenhoven en drs. Akshaya de Groot

Programma

• Actueel onderzoek naar het geluk van Nederlanders en de oorzaken daarvan;

• Recente academische ontwikkelingen omtrent geluk als doel en evaluatiemaatstaf van beleid.

2. Introductie

Met dit college stelden wij politici en beleidsmakers (van gemeenteraad tot parlement) op de hoogte van:

• actueel onderzoek naar het geluk van Nederlanders en de oorzaken daarvan;
• recente academische ontwikkelingen omtrent geluk als doel en evaluatiemaatstaf van beleid. Sprekers waren prof. dr. Ruut Veenhoven en drs. Akshaya de Groot.

3. Programma

Het programma bestond uit twee colleges, voorgezeten door drs. Guy van Liemt RM.

1. Kan Nederland gelukkiger? door prof. dr. Ruut Veenhoven.

Tijdens het tweede college vertelde prof. dr. Veenhoven dat Nederlanders gemiddeld tot de gelukkigste mensen ter wereld behoren en hoe we dat kunnen verklaren.
Hij liet zien hoe beleid in Nederland vaak onbewust aan ons geluk bijdraagt, maar ook wat beleidsmakers nog kunnen leren van bevindingen uit het geluksonderzoek.

2. De groeiende rol van geluk in de politiek van de 21e eeuw door drs. Akshaya de Groot.

De internationale opkomst van geluk als doel en thema in de context van politiek en beleid is besproken. Belangrijke stappen van internationale organisaties en landen, zoals de EU, OESO, VN en het Verenigd Koninkrijk zijn daarnaast ook besproken. Verder werd er verteld welke cijfers er officieel al worden verzameld. (Wist u dat Nederland op dit gebied verder is dan Bhutan?)

4. Sprekers

  • Prof. dr. Ruut Veenhoven is al sinds jaren bekend als ‘de geluksprofessor’. Als socioloog was hij wereldwijd één van de pioniers van het geluksonderzoek. Hij is een van de peilers van EHERO, de Erasmus Happiness Economics Research organisation, waarbinnen tientallen geluksonderzoekers – van economen tot filosofen – samenwerken, en dat is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

  • Drs. Akshaya de Groot heeft zich als wetenschapsjournalist en auteur gespecialiseerd in geluk en beleid. Hij schreef o.a. het boek ‘Geluk voor Kamerleden’ en het essay ‘De Brief van de Formateur’ (HP/De Tijd, december 2013). Hij blogt op geluksdoctorandus.nl.

5. Achtergrond

Nederland is één van de gelukkigste landen ter wereld. In de afgelopen 40 jaar zijn we er zelfs nog iets gelukkiger op geworden. Toch wordt er in Nederland niet actief gestuurd op geluk en de minister-president heeft laten weten de staat geen geluksfabriek te vinden. Is Nederland dan per ongeluk gelukkiger geworden? En zou het geluk in Nederland niet verder stijgen als er wel op geluk gestuurd gaat worden? Zo ja, wat kunnen beleidsmakers dan bijdragen aan een groter geluk in Nederland? Recent wetenschappelijk onderzoek biedt antwoorden op deze vragen.

6. Organisatie

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel is bij te dragen aan groter geluk voor een groter aantal mensen. Naast fundamenteel onderzoek over de determinanten en resultaten van geluk richt EHERO zich op de verspreiding van kennis over geluk door toegepast onderzoek, congressen, workshops, advies en executive opleidingsprogramma’s. EHERO is bovendien de thuisbasis van de World Database of Happiness. Het kenniscentrum doet dit om mensen en organisaties, zowel overheden, bedrijven als (semi-)publieke instellingen in staat te stellen beter geïnformeerde keuzes te maken.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes