Introverte mensen profiteren meer van lockdown maatregelen

Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) test het populaire idee dat introverte mensen beter om kunnen gaan met strikte COVID-19 maatregelen dan extraverte mensen. De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat, ondanks het feit dat introverten meer voordeel halen uit strikte overheidsmaatregelen dan extraverten, extraverte mensen zich nog altijd beter voelen.

De Nederlandse (bijv. NRC, nu.nl en RTL nieuws) en buitenlandse media (bijv. New York Times, The Guardian, De Morgen) koppen er vaak mee: introverte mensen kunnen beter omgaan met de overheidsmaatregelen die genomen zijn rondom COVID-19 om het virus de kop in te drukken (bijv. verbod op samenscholing, reisbeperkingen) dan extraverte mensen. Het leven in een (intelligente) lockdown maakt het voor meer extraverte mensen moeilijk om hun natuurlijke verlangen naar contact met groepen mensen en avontuur te stillen. Een levensstijl gekenmerkt door minder contact zou meer introverte mensen beter af gaan, omdat zij graag en goed alleen kunnen zijn.

Introverte mensen gedijen beter

Het populaire idee dat meer introverte mensen beter bestand zijn tegen strikte maatregelen dan extraverte mensen is voornamelijk gebaseerd is op psychologisch onderzoek van voor de uitbraak van het virus. Om deze reden is EHERO op zoek gegaan naar antwoorden in recente data, waarbij gebruik is gemaakt van publiekelijk beschikbare data van 93.125 respondenten uit 47 andere landen, waaronder Nederland, verzameld door Thiemo Fetzer en collega’s en objectieve data over de striktheid van maatregelen verzameld door Thomas Hale en collega’s. Hun dataverzameling vond plaats in het begin van de uitbraak (20 maart tot 6 april), een periode waarin veel landen hun maatregelen introduceerden of bijstelden en er dus veel variatie bestond tussen landen. Zo introduceerden de Italiaanse en Franse regering onmiddellijk een strikte lockdown, terwijl de Zweedse regering de teugels amper aantrok.

Fetzer en collega’s toonden al aan dat strikte maatregelen helpen om bezorgdheid van mensen weg te nemen en daarom positief bijdragen aan de mentale gezondheid. Onze resultaten nuanceren hun bevinding: strikte maatregelen hebben met name een positief effect op de mentale gezondheid van introverte mensen. Voor licht extraverte mensen vinden we slechts een marginaal positief effect. Voor extreem extraverte mensen is het effect op de mentale gezondheid zelfs negatief. Het lijkt er dus op dat voor extraverte mensen de positieve effecten van het wegnemen van zorgen niet opwegen tegen de negatieve effecten van verminderd sociaal contact.

Extraverten niet per se slechter af

Onze bevinding suggereert niet dat extraverten slechter af zijn dan introverten in tijden van COVID-19 en strenge overheidsmaatregelen. Sterker nog, de resultaten laten zien dat extreem introverte mensen, ondanks een daling in depressieve symptomen, nog stééds meer depressieve symptomen vertonen dan extreem extraverte mensen. Dat extraverte mensen vaker een betere mentale gezondheid hebben dan introverte mensen is niets nieuws, zo blijkt uit onderzoek van voor en na de uitbraak van het virus. Een veelgenoemde reden hiervoor is dat extraverte mensen vaker en intensere positieve emoties ervaren dan introverte mensen, wat hen veerkrachtiger maakt in tijden van crisis. Daarbij zouden extraverte mensen naar verloop van tijd nieuwe mogelijkheden vinden om hun honger naar sociale contacten te stillen.

Meer informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd door Sophie Sisouw de Zilwa, Martijn Burger en Indy Wijngaards. Een manuscript met de bevindingen is inmiddels ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift. Details over het onderzoek zijn op aanvraag beschikbaar bij Indy Wijngaards (wijngaards@ese.eur.nl).

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes