Over EHERO

Missie

EHERO is een denktank en onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De missie van EHERO is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen.

EHERO doet dat door enerzijds kennis te ontwikkelen en anderzijds kennis te verspreiden. Daarmee wil EHERO mensen en organisaties in staat stellen meer weloverwogen keuzes te maken. Geluk wordt daarbij opgevat als levensvoldoening; de mate waarin iemand tevreden is met zijn of haar leven als geheel. EHERO is een multidisciplinair instituut waarin onder meer economie, sociologie, psychologie, filosofie, bedrijfskunde en gezondheidszorg vertegenwoordigd zijn.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes