De methodologie van Reflexive Monitoring in Action (RMA)

Reflexieve Monitoring, aanpak voor realisatie van fundamentele verandering

Transitieprocessen kenmerken zich door onzekerheid en controverse en vragen om een ander type monitoring en evaluatie dan het klassieke meten en afrekenen. De opleiding Reflexief Monitoren biedt concrete handvatten voor monitoring gericht op leren en bijsturen bij transitieopgaven. Geschikt voor professionals die hun kennis en competenties op het gebied van monitoring willen verbreden.

Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die dwingen tot andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren. Denk aan klimaatadaptatie, de omgevingswet, transities in het sociale domein, dynamische ketensamenwerking of de energietransitie. Omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Of een transitieprogramma, -experiment of -beleid daadwerkelijk bijdraagt aan structurele veranderingen wordt bovendien pas duidelijk op langere termijn. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden.

De essentie van Reflexief Monitoren

Reflexieve monitoring richt zich op interactief leren en bijsturen, getoetst aan lange termijn ambities voor systeemverandering. Het stelt je in staat om – samen met andere betrokkenen – vroege signalen te herkennen en benutten om zodoende transitiegericht te blijven werken. Niet alleen ‘doen we het goed?’, maar ook ‘doen we de goede dingen?’ en ‘is onze visie nog wel de juiste?’.

De opleiding Reflexief Monitoren geeft antwoord op vragen als hoe kun je reflexief monitoren als integraal onderdeel opnemen in transitiegerichte programma’s, interventies en projecten. Welke monitoringstechnieken en -methoden kies je bij een specifieke casus? Je doet bovendien praktijkervaring op met het toepassen van een van de monitoringstechnieken en -methoden binnen je eigen casus.

Voor wie interessant?

Deze 3-daagse opleiding is specifiek ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met transitieopgaven en hun kennis en competenties op het gebied van leren en monitoring willen verbreden. Voor iedereen die op zoek is naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van een transitiegericht project, experiment, programma of beleid en er meteen mee aan de slag wil. Ook interessant wanneer je graag jouw theoretische kennis over transities verder wilt verdiepen en je deze kennis relevant wil maken voor actuele monitoringsuitdagingen en leerprocessen in je werk.

PJ Beers is een van de kerndocenten van de opleiding Reflexief Monitoren. In deze video geeft hij antwoord op de vraag: Wat is Reflexief Monitoren en voor wie kan (meer) kennis over deze methodologie interessant zijn?

Bekijk hier de video

Wat is reflexief monitoren

CV

Deze opleiding is ontwikkeld en wordt gegeven door Barbara van Mierlo en PJ Beers

Meer informatie

Meer informatie over deze opleiding en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen