Wat kenmerkt onze cursussen?
En wat is er gratis inbegrepen bij uw cursus

Kenmerken Hovo cursus

Wat zit gratis inbegrepen bij al onze cursussen?

  • Gratis gastaccount voor Wifi op de campus.
  • U krijgt exclusieve toegang tot de digitale leeromgeving van Hovo - het Weblokaal. Hier kunt u verdiepende artikelen vinden, of discussieren met medecursisten.
  • Bij iedere bijeenkomst is er in de pauze gratis koffie/thee en koekjes, en de mogelijkheid om met de docent van gedachten te wisselen
  • U kunt zich verdiepen door deel te nemen aan aangeboden excursies, reizen of via aanbevolen literatuur, films of exposities

Wat zijn de kenmerken van onze cursussen?

  • De docent is specialist op zijn vakgebied. Wij werken met veel jonge docenten die midden in onderzoek zitten.
  • Alle cursussen worden gegeven op Bachelor jaar 1-niveau. 
  • De kwaliteit van ons aanbod wordt getoetst door een commissie van (emeriti) hooglereraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en door u zelf via de evaluaties.
  • U volgt een cursus bij een uiterst betrokken en professionele organisatie - onderdeel van Erasmus Academie BV.
  • Wij zijn AVG-proof; uw gegevens zijn bij ons veilig en uw privacy is gewaarborgd. 
Erasmus Universiteit Hovo
Ronald v/d Heerik

Onze missie

Ervaar de kracht van 30 jaar onderwijs voor volwassenen, midden in de stad.

Hovo Rotterdam organiseert voor iedereen vanaf vijftig jaar programma’s op academisch niveau. Hovo heeft als missie dat iedereen een leven lang leert. Volgens ons heeft leren niet als doel het verhogen van productiviteit of efficiency. Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin onze hersenen mentaal complexe taken aankunnen, toeneemt naarmate we ouder worden [Learn or Lose, prof.dr. Nick van Dam, 2016].

Leren is dus geen activiteit van jongeren; leren is een levenslang proces. Juist de seniore leerling heeft de capaciteit om steeds complexere denkprocessen aan te gaan. Hovo Rotterdam heeft zich als doel gesteld om dit vooroordeel te doorbreken, en leren mogelijk en toegankelijk te maken voor u.

Klik hier voor ons cursus aanbod

Onze identiteit: een academische worteling

Wij zijn onderdeel van de academische gemeenschap van Campus Woudestein, van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ieder jaar stellen wij voor u een programma samen voor het academische studiejaar, dat loopt van september tot mei. Ook stellen wij een Zomerprogramma samen van juni tot juli.

Wij deinzen er niet voor terug om op korte termijn speciale programma's aan te bieden, die op dat moment relevant zijn. Of een lezing te organiseren die op dat moment verdieping geeft aan interessante ontwikkelingen in de wereld. U blijft hiervan op de hoogte door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Ons onderwijs kenmerkt zich door onze academische worteling. Al onze docenten hebben minimaal een academische opleiding gevolgd en hebben relevante onderzoeks- of werkervaring opgedaan. Zij zijn specialisten in hun vakgebied, en vinden in u hun geïnteresseerde publiek.