Museumbezoek - Langs kunsthistorische TOPtentoonstellingen

De serie bestaat uit zes inleidende hoorcolleges rond interessante kunst- of cultuurhistorische tentoonstellingen. Vervolgens bezoekt u die exposities in toonaangevende musea. In totaal gaat u met een vaste groep cursisten en onder begeleiding van de docent gedurende het hele studiejaar 2017-2018 zesmaal op excursie. Twee excursies daarvan zijn dagvullend. Het programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit:

Oktober 2017 Utrecht, Museum Catharijneconvent: De kracht van Luther.
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde. Museum Catharijneconvent sluit bij deze herdenking aan met een grote tentoonstelling over Luther en zijn invloed in de Nederlanden.

November 2017 Dordrecht, Dordrechts Museum: Jongkind. Pionier van de Impressionisten.
De nadruk ligt op Jongkind als inspirator van de Impressionisten. Tevens worden met name schilderijen van hem getoond van Dordrecht, Rotterdam en omgeving.

December 2017 Amsterdam, Rijksmuseum: Maelwael. Schilder aan het Bourgondische Hof rond 1400.
Kunstenaar Johan Maelwael uit Nijmegen was rond 1400 actief als veelzijdig, vernieuwend en productief kunstenaar in het middeleeuwse West-Europa. In diezelfde jaren introduceerde hij zijn drie getalenteerde neven, de legendarische gebroeders van Limburg, als miniatuurschilders in Frankrijk. Op de tentoonstelling wordt dan ook veel werk uit zijn tijd getoond. 

Februari 2018 Leiden, Rijksmuseum van Oudheden: Nineveh.
In Noord-Irak was Niniveh 2.700 jaar geleden de grootste stad ter wereld. Uit die periode worden honderden sieraden, kleitabletten uit bibliotheken, beelden en reliëfs uit paleizen en monumentale gebouwen getoond. Thans heet de stad Mosul, en staat synoniem voor rampspoed en recente vernielingen. Vanzelfsprekend dat de tentoonstelling ook aandacht schenkt aan erfgoed in crisisgebieden.

Dagexcursie Maart 2018 Brussel, BOZAR: Fernand Léger schoonheid alom.
De Franse kunstenaar Fernand Léger (1881-1955) was aanvankelijk een belangrijk vertegenwoordiger van het Kubisme. Daarna toonde zijn werk vooral een mechanische afbeelding van mensen en objecten. Maar hij was ook buitengewoon veelzijdig. En werkte onophoudelijk samen met regisseurs, dichters, choreografen en architecten. Op deze grote overzichtstentoonstelling wordt zichtbaar welke vormen deze grensoverschrijdende uitwisseling hebben aangenomen. En we zullen tevens zien in welke mate Légers indrukwekkende en contrastrijke oeuvre generaties kunstenaars heeft aangemoedigd om de essentie van schoonheid te zoeken in een heldere stijl met heldere kleuren.

Dagexcursie April 2018 Zwolle, Museum de Fundatie: Neo Rauch.
Het museum organiseert de eerste grote overzichtstentoonstelling over de Duitse kunstenaar Neo Rauc (1960). Rauch is een van de grondleggers van de Neue Leipziger Schule en zijn grote, surrealistische en verhalende werken spreken zeer tot de verbeelding. De tentoonstelling zal mede aan de hand van vooral Amerikaanse bruiklenen Rauchs ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar tonen. 

Dr. Yvette de Groot

Dr. Y. de Groot was adjunct-directeur van het historische Museum Flehite in Amersfoort. Na haar promotie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in 2003 is zij vooral werkzaam als docent bij verschillende HOVO-instellingen. Zij begeleidt ook internationale museumreizen voor LabrysReizen uit Nijmegen. Tevens heeft zij een eigen bedrijf voor museumbezoek www.museumtopics.nl.