Organisaties rondom Hovo Rotterdam

Hoe bewaken wij onze kwaliteit en toegankelijkheid?

Hovo Rotterdam wordt ondersteund door een aantal organisaties. Hier leest u welke organisaties dat zijn, wat zij doen en uit welke leden zij bestaan.

Erasmus Academie

Hovo Rotterdam is onderdeel van Erasmus Academie BV, het instituut voor postacademisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het cursusaanbod varieert van de postacademische journalistiekopleiding tot juridische opleidingen. Ook voor Hovo cursisten is Erasmus Academie interessant;

 • Heeft u altijd al willen promoveren? Het promotieprogramma Hora Est! wordt door Erasmus Academie georganiseerd. Hovo-studenten krijgen een korting van € 100 als zij zich inschrijven voor Hora Est! Klik hier voor meer informatie.
 • Filosofie studeren? Via Erasmus Academie kunt u de bachelor opleiding Wijsbegeerte doen (van de EUR) in uw eigen tempo. Kijk snel naar het studieprogramma!
Meer weten? Kijk op de website van Erasmus Academie voor het aanbod!
Ronald van den Heerik

HOVO Nederland

HOVO Nederland is de landelijke vereniging van alle HOVO-instellingen en heeft tot doel de ondersteuning van HOVO-instellingen om het hoger onderwijs van ouderen in Nederland te bevorderen. Alle Hovo-instellingen zijn er aangesloten. Neemt u er eens een kijkje.

Klik hier voor de website van HOVO Nederland

Stichting Vrienden Hovo Rotterdam

Vrienden Hovo Rotterdam is een stichting met als oogmerk de belangenbehartiging van Hovocursisten. De stichting organiseert een aantal activiteiten:

 • Zij organiseert de Hovo Open Dag in september. Hier kunt u 'proeven' wat er geboden wordt het komende jaar. De datum van de Open Dag wordt via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.
 • Ook houdt zij eenmaal per jaar een Vriendenraadpleging. Wilt u wat kwijt over Hovo? Heeft u tips voor het programma? U kunt het hier kwijt!
 • Tenslotte zorgt zij dat cursisten met een laag inkomen korting krijgen. U kunt 50% korting op uw cursus krijgen (maximaal 2 keer per jaar). Hoe u dit kunt aanvragen leest u hier.

U ondersteunt de werkzaamheden van de Vrienden Hovo Rotterdam door donateur te worden met een bijdrage vanaf € 12,- per jaar. In september, aan het begin van het studiejaar, wordt u gevraagd uw donatie over te maken aan de Stichting. 

Heeft u vragen? U kunt mailen naar Piet van der Veen, voorzitter van Vrienden Hovo Rotterdam, phvdv@xs4all.nl.

Ronald van den Heerik

Commissie Hovo

De Commissie Hovo bestaat uit vertegenwoordigers van de faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een vertegenwoordiger van de deelnemers en een vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam.

Deze door het College van Bestuur benoemde commissie ondersteunt het afdelingshoofd Hovo voor wat betreft de samenstelling van het Hovo-programma en houdt toezicht op de kwaliteit van het programma. De huidige voorzitter is prof.dr. Wiep van Bunge. Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de commissie.

 

Leden van de Comissie Hovo

Leden van de commissie

•             Prof.dr. W. van Bunge (Erasmus School of Philosophy, Hovo Rotterdam, voorzitter)

•             De heer L.W.J. van Atten (Lid op voordracht van de Gemeente Rotterdam)

•             Prof.dr. A.M. Bevers (Eramus School of History, Culture and Communication)

•             De heer Ph. van der Veen (Vrienden Hovo Rotterdam, Hovo Nederland)

•             Dr. Ph. van Engeldorp Gastelaars (Rotterdam School of Management)

•             Prof.dr. H.B. Entzinger (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

•             Prof.dr. B. van der Knaap (Erasmus School of Economics)

•             Prof.dr. R. de Lange (Erasmus School of Law)

•             Prof.dr. A.J. van der Lelij (Erasmus MC)

•             Mw. drs. H. Machielsen (Erasmus School of Health Policy & Management)

•             Dr. H.A. Krop (Erasmus School of Philosophy)

FON Steunfonds

Hovo Rotterdam kan rekenen op de sympathie van vele cursisten, ook in financieel opzicht. De in 2006 ingevoerde vrijwillige bijdrage aan het FON Steunfonds heeft vele Hovo-studenten ertoe bewogen een extra financiële bijdrage te schenken aan Hovo Rotterdam. Wij zijn daar erg dankbaar voor! 

Het FON Steunfonds Hovo Rotterdam streeft ernaar Hovo toegankelijk te houden voor alle deelnemers en innovatie te bevorderen van het Hovo-onderwijs. De afgelopen jaren heeft het Steunfonds bijgedragen aan de aanschaf van apparatuur, het ontwikkelen van het Weblokaal, het ontwikkelen van nieuwe cursussen, publieksactiviteiten als de Opening van het academisch jaar en de Hovo Winterlezing.

Het FON Steunfonds Hovo Rotterdam is sinds 2014 ondergebracht bij het Trustfonds van de EUR. 

Leden van het bestuur FON Steunfonds Hovo Rotterdam  

 • Prof.dr. J. Spronk, voorzitter
 • Drs. A.C.L. Hofstede, secretaris
 • Drs. Ph. van der Veen
 • Mr. M. van Eesteren – van de Erve, namens het Trustfonds
 • Jhr. drs. B.M. de Jonge van Ellemeet  

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen