FON Steunfonds

Hovo Rotterdam Hovo Rotterdam kan rekenen op de sympathie van vele cursisten, ook in financieel opzicht. De in 2006 ingevoerde Hovo-Plusprijs heeft vele Hovo-studenten ertoe bewogen een extra financiële bijdrage te schenken aan Hovo Rotterdam. Wij zijn daar erg dankbaar voor! 

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit draagt Hovo Rotterdam een warm hart toe. Zij uiten dit door een garantie, die Hovo Rotterdam ter beschikking staat om in voorkomend geval de exploitatie sluitend te kunnen maken. Aan deze garantie zit uiteraard een grens. Om haar betrokkenheid te onderstrepen, heeft het College van Bestuur van de EUR bewilligd in de het FON Steunfonds Hovo Rotterdam-EUR. 

Het FON Steunfonds Hovo Rotterdam-EUR streeft ernaar, als verbijzondering van het algemene doel Hovo te bevorderen, Hovo toegankelijk te houden voor alle deelnemers en innovatie te bevorderen van het Hovo-onderwijs. U draagt hier met uw zeer gewaardeerde vrijwillige bijdrage toe bij. De afgelopen jaren heeft het Steunfonds bijgedragen aan de aanschaf van apparatuur, het ontwikkelen van het Weblokaal, publieksactiviteiten als de Opening van het Academisch Hovo-jaar en de Hovo Winterlezing.

Het FON Steunfonds Hovo Rotterdam is sinds 2014 ondergebracht bij het Trustfonds van de EUR. 

Leden van het bestuur FON Steunfonds Hovo Rotterdam  

  • Prof.dr. J. Spronk, voorzitter
  • Drs. P.N.S. Luttjehuizen, penningmeester
  • Drs. A.C.L. Hofstede, secretaris
  • Drs. Ph. Van der Veen
  • Mr. M. van Eesteren – van de Erve, namens het Trustfonds
  • Jhr. drs. B.M. de Jonge van Ellemeet