Stichting Vrienden van Hovo

‘Stichting Vrienden van Hovo Rotterdam’ vindt het belangrijk om programma's kritisch te volgen. Dit doen zij onder meer door het onderhouden van contacten met cursisten en door inbreng in de Commissie Hovo. 

Reductiefonds

Reductie voor minder draagkrachtige deelnemers

Dankzij de donateurs van Vrienden van Hovo Rotterdam en door het Reductiefonds kunnen deelnemers met een lager inkomen ook bij Hovo Rotterdam terecht. Dit fonds wordt gefinancierd uit de donateursbijdragen die de stichting ontvangt. Aan Hovo-deelnemers kan een inkomensafhankelijke korting worden gegeven. Bij een bruto gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan € 18.350 per jaar kunt u 50% reductie krijgen op de in de Hovo-gids genoemde deelnemersprijs. Per jaar kan maximaal driemaal een korting worden toegekend voor een programma: eerste semester, tweede semester en de Zomeracademie. Het beheer en de uitvoering van deze regeling is in handen van het bestuur van Vrienden van Hovo Rotterdam.

Wilt u in aanmerking komen voor korting?

• U meldt zich aan voor het programma van uw keuze. U ontvangt van het Hovo Bureau een bevestiging van inschrijving.

• Vraag bij het Hovo Bureau een zogenaamde ‘blanco inkomensverklaring’ aan.

• Vul de inkomensverklaring volledig in en stuur deze samen met een kopie van uw inschrijvingsbevestiging naar het Hovo Bureau.

• U betaalt eerst de volledige factuur waarna u van Vrienden van Hovo Rotterdam de korting ontvangt.

Een ingestuurde inkomensverklaring is een kalenderjaar geldig en hoeft u ook bij meerdere programma’s maar één keer per jaar in te sturen.

Donateur van  Vrienden van Hovo Rotterdam worden

U ondersteunt de werkzaamheden van Vrienden van Hovo Rotterdam door donateur te worden. Er wordt een donatie van tenminste € 12 per jaar gevraagd. U kunt zich aanmelden als donateur:

- via het digitale inschrijfformulier voor een Hovo programma
- met het aanmeldingsformulier achterin de gids.
- u stuurt een mail naar het Hovo Bureau t.a.v. Stichting Vrienden van Hovo Rotterdam.  

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan het werk van Vrienden van Hovo Rotterdam, neem dan contact op via het Hovo Bureau.

Contact: Piet van der Veen, voorzitter, lid FON Steunfonds Hovo Rotterdam, voorzitter Hovo Nederland, contactpersoon Landelijke Vereniging Vrienden van Hovo, phvdv@xs4all.nl