Stichting Vrienden van Hovo

‘Stichting Vrienden van Hovo Rotterdam’ vindt het belangrijk om programma's kritisch te volgen. Dit doen zij onder meer door het onderhouden van contact met cursisten en door inbreng in de Hovo Commissie. 

Reductiefonds

Hovo Rotterdam is er voor iedereen, ook voor minder draagkrachtigen. Dankzij de donateurs van Vrienden van Hovo Rotterdam en het Reductiefonds kunnen minder daadkrachtigen een korting krijgen van 50% op de cursusprijs. Een voorwaarde hiervoor is dat het bruto gezinsinkomen lager of gelijk is aan €18.350 per jaar.

Elke deelnemer kan maximaal 3 keer per jaar aanspraak maken op de reductie, eenmaal tijdens het eerste semester, tweede semester en de Zomeracademie. Het beheer en de uitvoering van deze regeling is in handen van het bestuur van Vrienden van Hovo Rotterdam.

Het aanvragen van reductie doet u als volgt: 

• Nadat u bent geplaatst voor een programma van Hovo Rotterdam, neemt u contact met ons op om een afspraak te maken.
• Bij uw afspraak dient u (een kopie van) de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst en uw bevestiging van plaatsing mee te nemen.
• U betaalt eerst de volledige factuur waarna u van Vrienden van Hovo Rotterdam de korting ontvangt.

Een afgetekende inkomensverklaring is een kalenderjaar geldig en u hoeft deze bij meerdere programma’s in één kalenderjaar maar één keer per jaar te laten zien.

Donateur van  Vrienden van Hovo Rotterdam worden

Ondersteun de werkzaamheden van de Vrienden van Hovo Rotterdam en wordt donateur. Er wordt een donatie van tenminste € 12 per jaar gevraagd. U kunt zich op de volgende manieren aanmelden als donateur:

  • Via het digitale inschrijfformulier voor een Hovo programma
  • Met het aanmeldingsformulier achterin de gids.
  • Per mail naar het Hovo Bureau t.a.v. Stichting Vrienden van Hovo Rotterdam.  

Meer informatie?

Voor meer informatie of om een bijdrage te leveren aan de Vrienden van Hovo Rotterdam, neemt u contact op via het Hovo Bureau.

Contact: Piet van der Veen, voorzitter, lid FON Steunfonds Hovo Rotterdam, voorzitter Hovo Nederland, contactpersoon Landelijke Vereniging Vrienden van Hovo, phvdv@xs4all.nl