Vrienden Hovo Rotterdam

Uw belangenbehartiging bij Hovo!

Vrienden Hovo Rotterdam is een stichting met als oogmerk de belangenbehartiging van Hovocursisten. De Vrienden organiseren enkele activiteiten per jaar en faciliteren de kennismaking met Hovo. Onder andere organiseren de Vrienden eenmaal per jaar een Vriendenraadpleging. Hier kunt u aanbevelingen doen over het Hovo-programma en van gedachten wisselen met de Vrienden. Het resultaat wordt besproken met de programmamanager van Hovo en de directeur van Erasmus Academie.

Reductiefonds

Een zeer belangrijke functie van de Vrienden is dat het Hovo-onderwijs toegankelijk blijft, ook minder draagkrachtige deelnemers. Dankzij het Reductiefonds, kunnen deelnemers met een bruto gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan €18.350 per jaar, 50% reductie krijgen op de cursusprijs. De korting kan voor 1 cursus per semester worden toegekend met een maximum van 2 per jaar. Hoe kunt u korting aanvragen?

• U kunt bij Hovo Rotterdam uw Opgaaf Jaarinkomen van de Belastingdienst van het kalenderjaar tonen, en aangeven voor welke cursus u korting wilt ontvangen.

• Hovo Rotterdam zorgt ervoor dat De Vrienden u de korting toekennen, waarna het bedrag op uw rekening wordt gestort.

Heeft u vragen?

U kunt voor uw vragen terecht bij Piet van der Veen, voorzitter van Vrienden Hovo Rottedam, en tevens voorzitter van HOVO Nederland: vriendenhovorotterdam@gmail.com

Word donateur!

U ondersteunt de werkzaamheden van de Vrienden Hovo Rotterdam door donateur te worden met een bijdrage vanaf €12,- per jaar. In september, aan het begin van het studiejaar, wordt u gevraagd de donatie over te maken aan de Stichting.

U kunt zich via het formulier hieronder aanmelden als donateur. 

Velden met een * zijn verplicht! 

Gegevens deelnemer

Gewenste aanhef

Ik word donateur van Vrienden Hovo Rotterdam


Betaling

U ontvangt in september een verzoek tot betaling. Dit verzoek bevat een uniek betalingskenmerk waarmee u de factuur kunt betalen


De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn, worden door de Vrienden van Hovo Rotterdam ten behoeve van de deelnemersadministratie en –communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het uitgebreide privacy beleid van de Erasmus Academie kunt u nalezen op de website van Hovo Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen