Toelatingseisen

Bachelor Gezondheidswetenschappen, BMG

Geschikt voor jou?

BMG is iets voor jou als je:
• een gezonde interesse hebt voor de zorg;
• de medische kant minder boeiend vindt dan wat er achter de schermen gebeurt;
• problemen graag van alle kanten bekijkt voordat je ze oplost;
• later wel zou willen werken als manager in de zorg.

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Toelatingseisen vwo-diploma

Je kunt met alle profielen instromen.

Toelatingseisen hbo en wo-propedeuse

Je wordt ook toegelaten met een propedeuse- of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding. Voorwaarde hierbij is wel, dat je wiskunde A(1) of B(1) op vwo-niveau hebt gehaald.

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (Colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding dan kan je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot een bacheloropleiding. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van een van de opleidingen. Meer informatie vind je op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie Contact).

Toelatingseisen Buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86. Zie voor meer informatie www.bacheloradmission.eur.nl.