Wiskunde-deficiëntietoets

Wiskunde-deficiëntietoets in het kort

Voor veel opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je alleen worden toegelaten indien je over een bepaald aantoonbaar wiskunde niveau beschikt. Indien je niet aan kunt tonen over dit niveau te beschikken, ben je wiskunde-deficiënt. Zie onze hoofdpagina 'Toelating' om de toelatingseisen van EUR-opleidingen na te lezen, waaronder de eisen met betrekking tot het gevraagde wiskunde niveau van onze opleidingen.

Verderop op deze pagina staat een overzicht van de Wiskundetoets per opleiding.

Wanneer je huidige wiskunde niveau niet voldoet aan de toelatingseisen van de EUR-opleiding van jouw keuze kan je dit niveau behalen door de relevante wiskunde staatsexamens succesvol te voltooien.

Of door onderstaande:

 • het overleggen van een wiskunde vwo-deelcertificaat; of
 • de OMPT toets succesvol afronden;  of
 • de CCVX toets Wiskunde of
 • te slagen voor het wiskunde examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan.

Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO hierover.

Bekijk ook de contactinformatie en meer informatie over de toelatingseisen, mogelijke toelatingsprocedures en deadlines voor aanmelding per opleiding. Of start je inschrijving met een studiekeuzecheck

Toetsniveau

Opleiding

Wiskunde niveau 1 (C)(OMPT)

 (Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C)

 • Bestuurskunde
 • Criminologie
 • Filosofie
 • Gezondheidswetenschappen, BMG
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Psychologie
 • Sociologie

Wiskunde niveau 1 (C) (Engelstalige versie verplicht)(OMPT)

 Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C

 • International Bachelor Communication & Media (IBCOM)

Wiskunde niveau 2 (A) RSM(OMPT)

OMPT minimaal 70%, VWO Wiskunde A minimaal 7.0 of VWO Wiskunde B minimaal 6.0

 

 • Bedrijfskunde

Wiskunde niveau 2 (A) ESE (Voor ESE geldt dat de toets pas is weggewerkt als het resultaat tenminste een 7,5 is)(OMPT)

 

 • Economie & Bedrijfseconomie
 • Fiscale Economie

Wiskunde niveau 2 IBA (A) (Engelstalige versie verplicht)(OMPT)

OMPT minimaal 75%, VWO Wiskunde A 7.0 of VWO Wiskunde B minimaal 6.0

 • International Business Administration

Wiskunde (B) (Voor ESE geldt dat de toets pas is weggewerkt als het resultaat tenminste een 7,5 is)
(OMPT-D minimale score 75%)

 

 • Econometrie en Operationele Research

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen