Wiskunde-deficiëntietoets

Op deze pagina:

Wiskunde deficiëntie toets in het kort
Procedure
Overzicht van de toets per opleiding
Overzicht van het vereiste kennisniveau per vak
Wiskunde bijles
Data aanmelding en toetsen
Toetsen voor studenten met een functiebeperking
Meer informatie en orderegels bij de toelatingstoetsen
Vragen
Aanmelden

Wiskunde-deficiëntietoets in het kort

Voor veel opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je alleen worden toegelaten indien je over een bepaald aantoonbaar wiskunde niveau beschikt. Indien je niet aan kunt tonen over dit niveau te beschikken, ben je wiskunde-deficiënt. Zie onze hoofdpagina 'Toelating' om de toelatingseisen van EUR-opleidingen na te lezen, waaronder de eisen met betrekking tot het gevraagde wiskunde niveau van onze opleidingen. Verderop op deze pagina staat een tabel waarin per EUR-opleiding wordt opgesomd wat het bijbehorende benodigde wiskunde niveau is.

Wanneer je wiskunde niveau niet voldoet aan de toelatingseisen van de EUR-opleiding van jouw keuze kun je hiertoe op de EUR een toelatingsexamen doen. Dit wordt de ‘Wiskunde-deficiëntietoets’ genoemd. Indien je deze toets(en) met een voldoende afsluit laat je aan de EUR zien dat je wel over het juiste Wiskunde-niveau beschikt. Je kunt dit overigens ook aantonen door de relevante wiskunde staatsexamens succesvol te voltooien. Succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan. Na succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, mits je wiskunde-niveau ervoor zorgde dat je voorheen niet aan de toelatingseisen van die opleiding voldeed.

Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO hierover.

Procedure

Deelname

Inschrijven (niet voor Erasmus MC)
N.b. Neem eerst contact op met het Dienstencentrum Onderwijs van Erasmus MC als je een toelatingsexamen voor opleidingen aan die faculteit (Geneeskunde) wilt doen.
Wil je een aanmelding doen voor een andere opleiding geldt de hieronder beschreven procedure.

Toevoegen vooropleidingen Studielink voorbeeld

 

 1. Schrijf je in als student aan de EUR via Studielink en vul in Studielink bij de vragen over vooropleidingen Wiskunde deficiëntie toets in zoals in het voorbeeld hierboven.
 1. Wanneer de aanmeldperiode voor de Wiskunde deficiëntie toets begonnen is, en je bent al in het bezit van een ERNA-account, kan je de aanmelding vervolgen door te klikken op de aanmeldknop onder aan de pagina. Mocht je op dat moment nog geen ERNA-account in je bezit hebben, stuur dan een email naar:
  cd-deficientietoets@oos.eur.nl. Binnen twee werkdagen ontvang je dan je ERNA-account op het email adres dat je in Studielink hebt opgegeven en kan je je aanmelding verder afronden via de link onderaan deze pagina.  
 2. Na betaling en aanmelding ontvang je een bevestiging per email. Dit is tevens je bewijs van aanmelding. Controleer eerst je spam-map in je mailbox als je denkt geen bevestiging te hebben ontvangen.
 3. Schrijf je in als student aan de EUR via Studielink. Dit zodat je een ERNA-studentnummer krijgt. Alleen met zo'n nummer kun je je inschrijven voor de de Wiskunde deficiëntie toets. Na betaling en aanmelding ontvang je een bevestiging per email. Dit is tevens je bewijs van aanmelding. Controleer eerst je spam-map in je mailbox als je denkt geen bevestiging te hebben ontvangen.
 4. Deelname kost 80 euro, ongeacht het aantal toelatingstoetsen dat je maakt. Restitutie is niet mogelijk, ook als je na je aanmelding en voor aanvang van het examen besluit om toch niet mee te doen.

Locatie, datum en tijd

De toetsen worden afgenomen op de begane grond van het Van der Goot Building (voormalig M-Gebouw). De data waarop de toetsen plaatsvinden worden verderop op deze pagina weergegeven.

Resultaat

Na het afleggen van de toets krijg je binnen vier weken een email over het behaalde resultaat. De toetsen worden opgesteld en nagekeken door externe docenten, het is niet mogelijk om te corresponderen met deze docenten. Inzage van je uitwerkingen kan tot uiterlijk 4 weken nadat je de uitslag hebt ontvangen.

Herkansen

Per kalenderjaar heb je recht op twee kansen voor deze toelatingstoets: een kans tijdens de toets ronde in maart en een kans tijdens de toets ronde in mei. Bij onvoldoende resultaat in maart, melden wij je automatisch aan voor de toets in mei. Wanneer je ook deze herkansing niet haalt, moet je je opnieuw aanmelden voor de wiskunde-deficiëntietoets in het volgende collegejaar.

Wanneer ben je geslaagd?

Je slaagt voor de wiskunde-deficiëntietoets als je een voldoende resultaat hebt behaald (tenminste een 5,5). Een voldoende resultaat is 2 jaar geldig. Voor toelating tot ESE-opleidingen geldt dat de deficiëntie pas is weggewerkt indien het resultaat tenminste een 7,5 is.

Wat moet ik doen als ik geslaagd ben voor de toets?

Als je de wiskunde-deficiëntietoets succesvol voltooid hebt en je deficiëntie ervoor zorgde dat je voorheen niet voldeed aan de toelatingseisen, kun je je inschrijven voor de EUR-opleiding van je keuze. Communiceer bij je aanmelding duidelijk dat je niet langer wiskunde-deficiënt bent omdat je de toets gehaald hebt.

Let op: Succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan. Na succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, mits je wiskunde-niveau ervoor zorgde dat je voorheen niet aan de toelatingseisen van die opleiding voldeed.
Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO hierover.  

Overzicht van de toetsen per EUR-opleiding 

Toetsniveau

Opleiding

Wiskunde niveau 1

 

 • Bestuurskunde
 • Criminologie
 • Filosofie
 • Gezondheidswetenschappen, BMG
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Psychologie
 • Sociologie

Wiskunde niveau 1 (Engelstalige versie verplicht)

 

 • International Bachelor Communication & Media (IBCOM)

Wiskunde niveau 2 RSM

 

 • Business Administration/Bedrijfskunde

Wiskunde niveau 2 ESE (Voor ESE geldt dat de toets pas is weggewerkt als het resultaat tenminste een 7,5 is)

 

 • Economie & Bedrijfseconomie
 • Fiscale Economie

Wiskunde niveau 2 IBA (Engelstalige versie verplicht)

 

 • International Business Administration

Wiskunde niveau 3 (Voor ESE geldt dat de toets pas is weggewerkt als het resultaat tenminste een 7,5 is)

 

 • Econometrie en Operationele Research

 

Overzicht van het vereiste kennisniveau per toets

 

Wiskunde niveau 1

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 1 mag geen formulekaart en geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

 

Wiskunde niveau 2 ESE/RSM

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 2 ESE mag geen formulekaart en geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

 

Wiskunde niveau 3

Aankomende studenten econometrie & besliskunde met een Vwo-diploma met wiskunde A 1,2 maar zonder wiskunde B1 in het pakket moeten op het niveau
van B1 een toets afleggen. De leerstof staat beschreven in Voorbereiding toets wiskunde voor econometrie (ISBN-nummer: 90-430-1156-8).

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 3 mag geen formulekaart en geen gewone, grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof

Wiskunde bijles

Wil je je extra voorbereiden op de wiskunde-deficiëntietoets van de EUR? Dan kun je je bij ons Taal- & Trainingscentrum aanmelden voor de Studyboost Wiskunde Deficiëntie. Door middel van deze cursus bereidt onze docent je tijdens een aantal lessen optimaal voor op het toelatingsexamen. Naast deze lessen krijg je ook toegang tot een online zelfstudiepakket met veel oefeningen. Hiermee kun je nog meer oefenen, als je dat wilt.

De lessen vinden ruim 4 tot 6 weken voor de toelatingsexamens plaats op de campus van de Erasmus Universiteit. Houd dus rekening met het feit dat de inschrijvingen voor deze bijlessen eerder stoppen dan de inschrijvingen voor de toelatingstoetsen zelf.

Meer informatie:

Aanmelden voor de Studyboost Wiskunde Deficiëntie

 

Deadlines inschrijvingen en andere belangrijke data
Registration deadlines and other important dates

 • maart 2018 / March 2018
 • mei 2018 / May 2018

Aanmelden voor de toetsen in 2018 kan van maandag 19 februari t/m vrijdag 09 maart 2018.
Registrations for the exams in 2018 are open between Monday 19 February and Friday 09 March 2018.

Table: entrance exams 2018

   
DateTimeToets:Subject:
27 March13.30 - 16.00         Wiskunde 1 (IBCom), Wiskunde 2 en 3Mathematics 1 (IBCoM), Mathematics 2 and 3
27 March13.30 - 14.45Wiskunde 1 (overige opleidingen)Mathematics 1 (other study programmes)

Aanmelden voor de toetsen in 2018 kan van maandag 16 april t/m vrijdag 11 mei 2018.
Registrations for the exams in 2018 are open between Monday 16 April and Friday 11 May 2018. 

Table: entrance exams 2018

   
DateTimeToets:Subject:
22 May13.30 - 16.00     Wiskunde 1 (IBCoM), Wiskunde 2 en 3Mathematics 1 (IBCoM), Mathematics 2 and 3
22 May 13.30 - 14.45Wiskunde 1 (overige opleidingen)Mathematics 1 (other study programmes)

 

Toetsen voor studenten met een functiebeperking 

Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden. Deze faciliteiten zijn onder andere: aanpassing van de tentamenvoorzieningen (bijvoorbeeld technische hulpmiddelen) en tentamen mogen doen in kleinere lokalen met minder aanwezige deelnemers. Dit moet ertoe bijdragen dat sprake is van een gelijke kans op studiesucces voor deelnemers met een functiebeperking.

Aanmelden en toestemming verkrijgen

Studenten die gebruik willen maken van bijzondere faciliteiten bij het maken van tentamens, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie van de opleiding waarvoor zij zich willen aanmelden en waarvoor zij het toelatingsexamen willen doen. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de contactgegevens van de examencommissies op de EUR. 
Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen.

De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor bijzondere faciliteiten bij het afleggen van schriftelijke tentamens. De examencommissie zal ook aangeven gedurende welke periode deze toestemming geldig is.

Aanmelden voor bijzondere faciliteiten

De stukken waarin de toestemming beschreven wordt dien je te versturen aan cd-deficientietoets@oos.eur.nl ingeval van alle opleidingen behalve Erasmus MC) of het Dienstencentrum Onderwijs (ingeval van Erasmus MC opleidingen). Vervolgens zorgen zij ervoor dat jij gebruik kunt maken van bijzondere faciliteiten wanneer je de wiskunde-deficiëntietoets komt maken. 

Locatie en tijden

Deelnemers met een functiebeperking mogen in kleine lokalen op de eerste verdieping van het Van der Goot Building (voorheen het M-Gebouw) de toelatingstoets maken. De kamernummers van deze lokalen zijn M1-5 en M1-6. Hier kunnen maximaal 20 studenten gelijktijdig tentamen afleggen. Deelnemers in deze lokalen krijg een half uur extra werktijd. Hierdoor starten de toetsen in de kleinere lokalen een half uur eerder dan elders het geval is: om 09.00 uur, 13.00 uur en/of 18.00 uur. De eindtijd is wel gelijk aan die voor deelnemers zonder functiebeperking.  

Tabel: Contactinformatie Examencommissies

Examencommissie Erasmus School of Economics (ESE)

Contactformulier

Examencommissie Erasmus School of Law (ESL)

Contactformulier

Examencommissie Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

E-mail: examination.board@ESSB.eur.nl

Examencommissie Rotterdam School of Management (RSM)

Contactformulier

Examencommissie Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Contactformulier

Examencommissie Faculteit der Wijsbegeerte (FW)

E-mail: examencommissie@fwb.eur.nl

Examencommissie Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

E-mail: examencommissie@ESHPM.eur.nl

Meer informatie en orderegels over tentamens

Zie deze informatie inclusief handige tips over de afname van tentamens op de EUR. Voor de wiskunde-deficiëntietoetsen gelden dezelfde orderegels als voor reguliere schriftelijke tentamens op de universiteit.  

Vragen

Aanmelden

ASK Erasmus

Voor al je vragen

Stel je vraag