Wiskunde-deficiëntietoets

 • Handleiding voor het aanmelden van de Wiskunde deficiëntietoets

  Voor veel opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je alleen worden toegelaten indien je over een bepaald aantoonbaar wiskunde niveau beschikt. Indien je niet aan kunt tonen over dit niveau te beschikken, ben je wiskunde-deficiënt. Zie onze hoofdpagina 'Toelating' om de toelatingseisen van EUR-opleidingen na te lezen, waaronder de eisen met betrekking tot het gevraagde wiskunde niveau van onze opleidingen. Verderop op deze pagina staat een tabel waarin per EUR-opleiding wordt opgesomd wat het bijbehorende benodigde wiskunde niveau is.

  • Wanneer je wiskunde niveau niet voldoet aan de toelatingseisen van de EUR-opleiding van jouw keuze kun je hiertoe op de EUR een toelatingsexamen doen. Dit wordt de ‘Wiskunde-deficiëntietoets’ genoemd. Indien je deze toets(en) met een voldoende afsluit laat je aan de EUR zien dat je wel over het juiste Wiskunde-niveau beschikt. Je kunt dit overigens ook aantonen door de relevante wiskunde staatsexamens succesvol te voltooien. Succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan. Na succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, mits je wiskunde-niveau ervoor zorgde dat je voorheen niet aan de toelatingseisen van die opleiding voldeed.

   Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid hierover.

 • Je kunt je inschrijven voor het Wiskunde-deficiëntietoets volgens het onderstaande procedure.

  • Inschrijven (niet voor Erasmus MC)
   N.B. Neem eerst contact op met het Studie Informatie Portaal (STiP) van Erasmus MC als je een toelatingsexamen voor opleidingen aan die faculteit (Geneeskunde) wilt doen.
   Wil je een aanmelding doen voor een andere opleiding geldt de hieronder beschreven procedure.
   Handleiding aanmelden voor de Wiskunde deficiëntietoets
   1. Wanneer de aanmeldperiode voor de Wiskunde deficiëntietoets begonnen is, en je bent al in het bezit van een ERNA-account, kan je de aanmelding vervolgen door te klikken op de aanmeldknop onder aan de pagina.  
   1. Na betaling en aanmelding ontvang je een bevestiging per email (studentenmail adres). Dit is tevens je bewijs van aanmelding. Controleer eerst je spam-map in je mailbox als je denkt geen bevestiging te hebben ontvangen.

   Deelname aan de Wiskunde deficiëntietoets kost €100.
   Restitutie is niet mogelijk, ook als je na je aanmelding en voor aanvang van het examen besluit om toch niet deel te nemen.

  • Vanwege de situatie met het COVID-19 virus, is het afnemen van fysieke toetsen niet mogelijk en gaan we de toetsen dit jaar digitaal afnemen.

  • Na het afleggen van de toets krijg je binnen vier weken een email over het behaalde resultaat. De toetsen worden opgesteld en nagekeken door externe docenten, het is niet mogelijk om te corresponderen met deze docenten. Inzage van je uitwerkingen kan tot uiterlijk 4 weken nadat je de uitslag hebt ontvangen.

  • Je slaagt voor de wiskunde-deficiëntietoets als je een voldoende resultaat hebt behaald (tenminste een 5,5). Een voldoende resultaat is 2 jaar geldig. Voor toelating tot ESE-opleidingen geldt dat de deficiëntie pas is weggewerkt indien het resultaat tenminste een 7,5 is.

  • Per kalenderjaar heb je recht op twee kansen voor deze toelatingstoets: één kans tijdens de toets ronde in juni en één kans tijdens de toets ronde in juli. Bij onvoldoende resultaat in juni, melden wij je automatisch aan voor de toets in juli. Wanneer je ook deze herkansing niet haalt, moet je je opnieuw aanmelden voor de wiskunde-deficiëntietoets in het volgende collegejaar.

  • Als je de wiskunde-deficiëntietoets succesvol voltooid hebt en je deficiëntie ervoor zorgde dat je voorheen niet voldeed aan de toelatingseisen, kun je je inschrijven voor de EUR-opleiding van je keuze. Communiceer bij je aanmelding duidelijk dat je niet langer wiskunde-deficiënt bent omdat je de toets gehaald hebt.

   Let op: Succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan. Na succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, mits je wiskunde-niveau ervoor zorgde dat je voorheen niet aan de toelatingseisen van die opleiding voldeed.
   Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO hierover.  

 • Toetsniveau

  Opleiding

  Wiskunde niveau 1 (C)

   

  • Bestuurskunde
  • Criminologie
  • Filosofie
  • Gezondheidswetenschappen, BMG
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Psychologie
  • Sociologie

  Wiskunde niveau 1 (C) (Engelstalige versie verplicht)

   

  • International Bachelor Communication & Media (IBCOM)

  Wiskunde niveau 2 (A) RSM

   

  • Business Administration/Bedrijfskunde

  Wiskunde niveau 2 (A) ESE (Voor ESE geldt dat de toets pas is weggewerkt als het resultaat tenminste een 7,5 is)

   

  • Economie & Bedrijfseconomie
  • Fiscale Economie

  Wiskunde niveau 2 (A) IBA (Engelstalige versie verplicht)

   

  • International Business Administration

  Wiskunde niveau 3 (B) (Voor ESE geldt dat de toets pas is weggewerkt als het resultaat tenminste een 7,5 is)

   

  • Econometrie en Operationele Research
 • Houd er rekening mee dat referentiekaarten en grafische of programmeerbare rekenmachines niet zijn toegestaan ​​op het examen. Let ook op overige onderwerpen op de lijst voor het examen.

  Studenten die Econometrie en Operationeel Onderzoek willen studeren en eindexamen Wiskunde A 1,2 hebben afgelegd op het VWO-middelbare school, maar niet Wiskunde B1. Moeten alsnog een toelatingstoets Wiskunde B1 maken, waarvan het materiaal wordt beschreven in de Wiskunde voor Testdocument voor econometristen (ISBN 978-90-430-1673-5).

Wiskunde bijles nodig?

Wil je extra hulp in de voorbereiding voor het colloquium doctum Wiskunde 1 (C) of 2 (A) examen? Dan kun je je bij het Taal- & Trainingscentrum van de EUR aanmelden voor de Studyboost Wiskunde Deficiëntie. Tijdens deze Studyboost zal een van onze docenten je tijdens een aantal lessen assisteren bij de voorbereiding. Naast de bovengenoemde lessen krijg je ook toegang tot een online zelfstudiecursus met veel oefeningen.
Met dit programma kun je desgewenst ook jezelf trainen.

De sessies vinden plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 4 tot 6 weken voor aanvang van het toelatingsexamen. Houd er dus rekening mee dat de aanmeldingen voor de Studyboost eerder eindigen dan de aanmeldingen van de daadwerkelijke toelatingsexamens.

 

Deadlines inschrijvingen en andere belangrijke data

 • 2020

  Aanmelden voor de toetsen in 2020 kan van maandag 24 februari t/m vrijdag 13 maart 2020.
Tabel: toelatingstoetsen 2020  
DatumTijdToets:
tussen 16 juni en
30 juni 2020
13.30 - 16.00         Wiskunde

Aanmelden voor de toetsen in 2020 kan van maandag 27 april t/m vrijdag 15 mei 2020.

Tabel: toelatingstoetsen 2020

  
DatumTijdToets:
tussen 27 juli en
10 augustus 2020
13.30 - 16.00    Wiskunde
 • Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden. Deze faciliteiten zijn onder andere: aanpassing van de tentamenvoorzieningen (bijvoorbeeld technische hulpmiddelen) en tentamen mogen doen in kleinere lokalen met minder aanwezige deelnemers. Dit moet ertoe bijdragen dat sprake is van een gelijke kans op studiesucces voor deelnemers met een functiebeperking.

  • Studenten die gebruik willen maken van bijzondere faciliteiten bij het maken van tentamens, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie van de opleiding waarvoor zij zich willen aanmelden en waarvoor zij het toelatingsexamen willen doen. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de contactgegevens van de examencommissies op de EUR. 
   Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen.

   De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor bijzondere faciliteiten bij het afleggen van schriftelijke tentamens. De examencommissie zal ook aangeven gedurende welke periode deze toestemming geldig is.

  • De stukken waarin de toestemming beschreven wordt dien je te versturen aan es.ask.deficiencytest@eur.nl ingeval van alle opleidingen behalve Erasmus MC) of het Dienstencentrum Onderwijs (ingeval van Erasmus MC opleidingen). Vervolgens zorgen zij ervoor dat jij gebruik kunt maken van bijzondere faciliteiten wanneer je de wiskunde-deficiëntietoets komt maken. 

  • Deelnemers met extra faciliteiten krijgen een half uur extra de tijd.

  • Examencommissie Erasmus School of Economics (ESE)

   E-mail: examencommissie@ese.eur.nl

   Examencommissie Erasmus School of Law (ESL)

   E-mail: examencommissie@law.eur.nl

   Examencommissie Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

   E-mail: examination.board@ESSB.eur.nl

   Examencommissie Rotterdam School of Management (RSM)

   Contactformulier

   Examencommissie Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

   Contactformulier

   Examencommissie Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

   E-mail: examinationboard@esphil.eur.nl

   Examencommissie Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

   E-mail: examencommissie@ESHPM.eur.nl

Meer informatie en orderegels over tentamens

Zie deze informatie inclusief handige tips over de afname van tentamens op de EUR. Voor de wiskunde-deficiëntietoetsen gelden dezelfde orderegels als voor reguliere schriftelijke tentamens op de universiteit.  

Vragen

ASK Erasmus

Find your answer

ASK Erasmus