Toelatingsexamen colloquium doctum (CD)

CD in het kort

Als je een bachelor opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wilt volgen en niet in het bezit bent van een diploma dat directe toegang tot toelating tot deze opleiding geeft, kun je alsnog toelaatbaar worden door een toelatingsexamen colloquium doctum (CD) van de opleiding succesvol te voltooien. De CD's van EUR-opleidingen bestaan uit verschillende toetsen. Wanneer je alle toetsen succesvol doorlopen hebt mag je de toelatingsprocedure van die opleiding starten. Vrijstelling kan alleen op basis van VWO certificaten (of gelijkwaardig).

Deelname aan het CD kost 100, ongeacht het aantal toetsen dat je doet. Je moet 21 jaar of ouder zijn op het moment dat je met de opleiding in kwestie begint. Restitutie is niet mogelijk, ook als je na je aanmelding en voor aanvang van het examen besluit om toch niet deel te nemen.

Succesvolle voltooiing van het CD van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je geen vooropleiding gedaan hebt die direct toegang tot de opleiding geeft. Na succesvolle voltooiing van het CD van een opleiding kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, waarna de opleiding beslist of je daadwerkelijk als student tot die opleiding wordt toegelaten.
Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus of bijvoorbeeld selectie hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is of dat niet alle studenten worden toegelaten. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO over dit onderwerp.  

Procedure

  • Handleiding voor het aanmelden deficiëntietoets

   Inschrijven (niet voor Erasmus MC)

   N.B. Neem eerst contact op met het Dienstencentrum Onderwijs van Erasmus MC als je een toelatingsexamen voor opleidingen aan die faculteit (Geneeskunde) wilt doen.

   Wil je een aanmelding doen voor een andere opleiding geldt de hieronder beschreven procedure.

   Het aanmeldproces rondom Colloquium Doctum (CD - 21+toets) is in het nieuwe Studielink veranderd. Dit heeft tot gevolg dat je de CD (21+toets) niet in je Studielink-account als vooropleiding ziet staan.

   In het nieuwe Studielink is het geen vereiste meer om ten minste één vooropleiding toe te voegen (zoals in het oude Studielink wel het geval was), voordat je een verzoek tot inschrijving kan indienen. Als je geen vooropleiding toevoegt, ontvang je onderstaande melding:

   Je hebt geen vooropleiding opgegeven. De onderwijsinstelling heeft je vooropleiding nodig om je verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen. Alleen als je geen toelating gevende vooropleiding hebt, kun je deze stap overslaan. Weet je zeker dat je door wilt gaan?

   Na het indienen van het verzoek tot inschrijving moet je nog de volgende tekst aanvinken.

   Ik ben mij ervan bewust dat er geen vooropleiding bekend is. Mogelijk kom ik in aanmerking voor een CD (21+toets). De mogelijkheden kan ik bekijken op de website van de onderwijsinstelling.

   1. Wanneer de aanmeldperiode voor het CD begonnen is, en je bent al in het bezit van een ERNA-account, kan je de aanmelding vervolgen door te klikken op de aanmeldknop onder aan de pagina. 
   2. Na betaling en aanmelding ontvang je een bevestiging per email (studentenmail adres). Dit is tevens je bewijs van aanmelding. Controleer eerst je spam-map in je mailbox als je denkt geen bevestiging te hebben ontvangen.

   Vrijstellingen
   Als je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen van onderdelen van het CD, kun je in het aanmeldformulier gewaarmerkte kopieën van je diploma’s en cijferlijsten als bijlages invoegen.

  • De toetsen worden afgenomen op de begane grond van het Van der Goot Building (voormalig M-Gebouw). De data waarop de toetsen plaatsvinden worden verderop op deze pagina weergegeven.

  • Na het afleggen van de toets krijg je binnen vier weken een email over het behaalde resultaat. De toetsen worden opgesteld en nagekeken door externe docenten, het is niet mogelijk om te corresponderen met deze docenten. Inzage van je uitwerkingen kan tot uiterlijk 4 weken nadat je de uitslag hebt ontvangen.

  • Per kalenderjaar heb je recht op twee kansen voor de toelatingstoetsen: één kans tijdens de toets ronde in maart en één kans tijdens de toets ronde in mei. Bij onvoldoende resultaat in maart, voor één of meerdere vakken, melden wij je automatisch aan voor die toets(en) in mei. Wanneer je ook deze herkansing niet haalt, moet je je opnieuw aanmelden voor het toelatingsexamen CD in het volgende collegejaar.

  • Je slaagt voor het colloquium doctum als je voor alle onderdelen een voldoende resultaat hebt behaald (tenminste een 5,5). Compensatie van de onderdelen is niet mogelijk. Een voldoende resultaat is 2 jaar geldig.

  Overzicht van CD toetsen per opleiding

   • Nederlands
   • Engels
   • Geschiedenis niveau 2
   • Nederlands 
   • Engels
   • Wiskunde niveau 1
   • Nederlands
   • Engels
   • Wiskunde niveau 2
   • Nederlands 
   • Engels
   • Wiskunde niveau 1 
   • Geschiedenis niveau 2
  • Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

   Gehele vrijstelling van het colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de VWO-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde B (Wiskunde 3, minimaal cijfer 7,5) en Economie

  • Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

   Gehele vrijstelling van het colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de VWO-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde A (Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie

   • Nederlands
   • Engels
   • Duits
   • Wiskunde niveau 1 óf Geschiedenis niveau 1 (keuze kandidaat) 
   • Nederlands
   • Engels
   • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
   • Geschiedenis niveau 2
  • Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

   Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de VWO-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde A (Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie

   • Nederlands
   • Engels
   • Natuurkunde
   • Scheikunde
   • Biologie
   • Wiskunde niveau A of B
   • Nederlands
   • Engels
   • Geschiedenis niveau 2
   • Nederlands 
   • Engels
   • Wiskunde niveau 1 
   • Nederlands
   • Engels (cijfer 7 of hoger)
   • Geschiedenis niveau 2
   • Engels (cijfer 7 of hoger) 
   • Geschiedenis niveau 1
   • Wiskunde niveau 1 (Engelstalige versie verplicht)
   • Nederlands
   • Engels (cijfer 7 of hoger)
   • Geschiedenis niveau 2
   • Engels (cijfer 7 of hoger)
   • Wiskunde niveau 2 (Engelstalige versie verplicht)
   • Nederlands
   • Engels 
   • Wiskunde niveau 1
   • Nederlands 
   • Engels
   • Wiskunde niveau 1 
   • Nederlands
   • Engels
   • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
   • Geschiedenis niveau 2
   • Nederlands
   • Engels 
   • Wiskunde niveau 1

  Overzicht van het vereiste kennisniveau per vak 

  Er wordt op VWO-niveau getoetst. Bij zowel wiskunde als geschiedenis is sprake van een tweetal niveaus. In het geval van wiskunde ligt het niveau voor Business Administration/Bedrijfskunde, International Business Administration en Economie hoger dan voor de andere faculteiten en in het geval van geschiedenis is het niveau hoger voor de Rechtenstudies, Geschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen.

  • Overzicht van de examenstof 

   N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

  • Exacte vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit The Times of een vergelijkbaar dag-, week- of maandblad, evenals het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. Fouten in het Nederlands in de vertaling worden aangerekend als ze de begrijpelijkheid in de weg staan.

   N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

   Voorbeeldtoets Mei 2010

  • Vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit de Süddeutsche Zeitung of een vergelijkbaar dag- week- of maandblad, alsmede het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. 

   N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

  • Aan de hand van 4 of 5 korte teksten uit Le Monde of een vergelijkbaar dag-, week- of maandblad wordt het tekstbegrip Frans getoetst.
   Over de teksten worden in het Nederlands vragen gesteld die in het Nederlands moeten worden beantwoord.

   N.B. Het is niet toegestaan om bij de toelatingstoets een taalwoordenboek te gebruiken.

  • N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 1 mogen geen formulekaart en geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

  • N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 2 mogen geen formulekaart en geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

  • Aankomende studenten Econometrie & Besliskunde met een VWO-diploma met 
   wiskunde A 1, 2, maar zonder wiskunde B1 in het pakket moeten een toets afleggen op het niveau B1. De leerstof staat beschreven in Voorbereiding toets wiskunde voor Econometrie (ISBN-nummer: 90-430-1156-8).

   N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 3 mogen geen formulekaart en geen gewone, grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof

  • Kennis van de geschiedenis van de 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen.
   Verplichte literatuur: Beukers, Eelco en Stephan Klein.(eindredactie), MEMO MAX, geschiedenis Bovenbouw VWO. Handboek (Malmberg; 's Hertogenbosch, 2015; Vijfde druk) ISBN 9789402028683. De hoofdstukken 10 tot en met 14 moeten worden bestudeerd (pagina's 250 tot en met 370).

   Het boek is ook volledig online verkrijgbaar onder ISBN:9789402009842

   Het boek is te bestellen bij de Erasmus Bookshop Studystore de erkende boekhandel onder de naam MEMO MAX Bovenbouw VWO en bovengenoemde ISBN-nummers.

   Toetsvorm: meerkeuzevragen.

   Voorbeeld

  • Voor de Rechtenopleidingen, ACW, IBACS, Geschiedenis en IBH: Kennis van de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen. Verplichte literatuur: Beukers, Eelco en Stephan Klein.(eindredactie), MEMO MAX, geschiedenis Bovenbouw VWO. Handboek (Malmberg; 's Hertogenbosch, 2015; Vijfde druk) ISBN 9789402028683. De hoofdstukken 8 tot en met 14 moeten worden bestudeerd (pagina's 198 tot en met 370).

   Het boek is ook volledig online verkrijgbaar onder ISBN:9789402009842

   Het boek is te bestellen bij de Erasmus Bookshop Studystore bij de erkende boekhandel onder de naam MEMO MAX Bovenbouw VWO en bovengenoemde ISBN-nummers. 

   Toetsvorm: essayvragen (Nederlandstalig)
   Voorbeeld

  Wiskunde bijles nodig?

  Wil je extra hulp in de voorbereiding voor het colloquium doctum Wiskunde 1 of 2 examen? Dan kun je je bij het Taal- & Trainingscentrum van de EUR aanmelden voor de Studyboost Wiskunde Deficiëntie.  

  Deadlines inschrijvingen en andere belangrijke data

  • maart 2020
  • mei 2020

  Aanmelden voor de toetsen in maart 2020 kan van maandag 24 februari t/m vrijdag 13 maart 2020.

  Toelatingsexamen Maart 2020

    
  DatumTijdToets:
  24 Maart09.30-12.30Engels
  24 Maart13.30-16.00Wiskunde 1 (IBCom), Wiskunde 2 en 3
  24 Maart13.30-14.45Wiskunde 1 (overige opleidingen)
  25 Maart09.30-12.30Duits
  25 Maart13.30-16.00     Geschiedenis 2 (ESL/ESHCC)
  25 Maart13.30-14.15Geschiedenis 1 (overige opleidingen)
  26 Maart09.30-11.30Nederlands
  26 Maart     13.30-16.30Frans

  Aanmelden voor de toetsen in mei 2020 kan van maandag 27 april t/m vrijdag 15 mei 2020.

  Toelatingsexamen Mei 2020

    
  DatumTijdToets:
  26 Mei09.30-12.30Engels
  26 Mei
  13.30-16.00       
  Wiskunde 1 (IBCom),Wiskunde 2 en 3

  26 Mei

  13.30-14.45Wiskunde 1 (overige opleidingen) 
  27 Mei09.30-12.30Duits
  27 Mei13.30-16.00Geschiedenis 2 (ESL/ESHCC)
  27 Mei13.30-14.15Geschiedenis 1 (overige opleidingen)
  28 Mei09.30-11.30Nederlands
  28 Mei   13.30-16.30Frans

  Toetsen voor studenten met een functiebeperking 

  Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden. Deze faciliteiten zijn onder andere: aanpassing van de tentamenvoorzieningen (bijvoorbeeld technische hulpmiddelen) en tentamen mogen doen in kleinere lokalen met minder aanwezige deelnemers. Dit moet ertoe bijdragen dat sprake is van een gelijke kans op studiesucces voor deelnemers met een functiebeperking

  • Studenten die gebruik willen maken van bijzondere faciliteiten bij het maken van tentamens, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie van de opleiding waarvoor zij zich willen aanmelden en waarvoor zij het toelatingsexamen willen doen. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de contactgegevens van de examencommissies op de EUR.
   Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen. De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor bijzondere faciliteiten bij het afleggen van schriftelijke tentamens. De examencommissie zal ook aangeven gedurende welke periode deze toestemming geldig is.

  • De stukken waarin de toestemming beschreven wordt dien je te versturen aan es.ask.deficiencytest@eur.nl (ingeval van alle opleidingen behalve Erasmus MC) of het Dienstencentrum Onderwijs (ingeval van Erasmus MC opleidingen). Vervolgens zorgen zij ervoor dat jij gebruik kunt maken van bijzondere faciliteiten wanneer je het toelatingsexamen komt maken. 

  • Deelnemers met een functiebeperking mogen in kleine lokalen op de eerste verdieping van het Van der Goot Building (voorheen het M-Gebouw) de toelatingstoetsen maken. De kamernummers van deze lokalen zijn M1-5 en M1-6. Hier kunnen maximaal 20 studenten gelijktijdig tentamen afleggen. Deelnemers in deze lokalen krijg een half uur extra werktijd. Hierdoor starten de toetsen in de kleinere lokalen een half uur eerder dan elders het geval is: om 09.00 uur, 13.00 uur en/of 18.00 uur. De eindtijd is wel gelijk aan die voor deelnemers zonder functiebeperking.  

  • Examencommissie Erasmus School of Economics (ESE)

   E-mail: examencommissie@ese.eur.nl

   Examencommissie Erasmus School of Law (ESL)

   E-mail: examencommissie@law.eur.nl
    

   Examencommissie Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

   E-mail: examination.board@essb.eur.nl

   Examencommissie Rotterdam School of Management (RSM)

   Contactformulier

   Examencommissie Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

   Contactformulier

   Examencommissie Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

   E-mail: examinationboard@esphil.eur.nl

   Examencommissie Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

   E-mail: examencommissie@ESHPM.eur.nl

  Meer informatie en orderegels over tentamens

  Zie deze informatie inclusief handige tips over de afname van tentamens op de EUR. Voor de toelatingsonderzoeken CD gelden dezelfde orderegels als voor reguliere schriftelijke tentamens op de universiteit.  

  Vragen?