Toelatingsexamen colloquium doctum (CD)

CD in het kort

De universiteit heroverweegt het Colloquium Doctum.

Uiterlijk in oktober wordt meer bekend. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Als je een bachelor opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wilt volgen en niet in het bezit bent van een diploma dat directe toegang tot toelating tot deze opleiding geeft, kun je alsnog toelaatbaar worden door een toelatingsexamen colloquium doctum (CD) van de opleiding succesvol te voltooien. De CD's van EUR-opleidingen bestaan uit verschillende toetsen. Wanneer je alle toetsen succesvol doorlopen hebt mag je de toelatingsprocedure van die opleiding starten. Vrijstelling kan alleen op basis van vwo-certificaten (of gelijkwaardig).

Deelname aan het CD kost €80, ongeacht het aantal toetsen dat je doet. Je moet 21 jaar of ouder zijn op het moment dat je met de opleiding in kwestie begint. 
Restitutie is niet mogelijk, ook als je na je aanmelding en voor aanvang van het examen besluit om toch niet deel te nemen.

Na succesvolle voltooiing van het CD van een opleiding kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, waarna de opleiding beslist of je daadwerkelijk als student tot die opleiding wordt toegelaten.
Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus of bijvoorbeeld selectie hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is of dat niet alle studenten worden toegelaten. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. 

Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO over dit onderwerp.

Bekijk ook de contactinformatie en meer informatie over de toelatingseisen, mogelijke toelatingsprocedures en deadlines voor aanmelding per opleiding. Of start je inschrijving met een studiekeuzecheck

De Wiskunde toetsen worden niet afgenomen door de Universiteit.

Voor veel opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je alleen worden toegelaten als je over een bepaald aantoonbaar wiskunde niveau beschikt. Als je niet aan kunt tonen over dit niveau te beschikken, ben je wiskunde-deficiënt.

Je kunt dit aantonen door de relevante wiskunde staatsexamens succesvol te voltooien.

Of door onderstaande:

 • het overleggen van een wiskunde vwo-deelcertificaat; of
 • de OMPT toets succesvol afronden;  of
 • de CCVX toets Wiskunde of
 • te slagen voor het wiskunde examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Wanneer je bij één van de bovenstaande je Wiskunde toets hebt gehaald kan je je behaalde certificaat/diploma opsturen naar es.ask.deficiencytest@eur.nl of uploaden bij je aanmelding voor de Colloquium Doctum toetsen.

Succesvolle voltooiing van de wiskundetoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan.

Bekijk de bacheloropleidingen voor meer opleiding specifieke informatie (onder andere deadline aanleveren certificaten Wiskunde toets).

  Procedure

  Procedure en vereisten voor Colloquium Doctum (CD):

  Zie hier voor meer informatie over het colloquium doctum voor de opleiding Geneeskunde.

  Wil je een aanmelding doen voor een andere opleiding geldt de hieronder beschreven procedure:

  1. Het aanmeldproces rondom Colloquium Doctum (CD) begint in Studielink. Meld je aan met je DigID. Daarna voer je de laatst door jou behaalde vooropleiding in. Rond het gehele proces in Studielink volledig af. Binnen 24 uur ontvang je het ERNA account op je privé-mail, waarmee je je aanmelding kan gaan afronden.
  2. Wanneer de aanmeldperiode voor het CD open staat (check de data op deze pagina), kan je de aanmelding vervolgen door te klikken op de aanmeldknop bovenaan deze pagina. Wanneer de knop niet werkt, staat de aanmelding nog niet open. Zorg ervoor dat je kan betalen met (ideal of creditcard) en dat je eventuele bijlages (voor een verzoek om vrijstellingen) kan uploaden. Rond het gehele proces van aanmelden op de website in één keer helemaal af, laat de aanmelding NIET open staan. 
   N.B. Als je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen van onderdelen van het CD, kun je in het aanmeldformulier gewaarmerkte kopieën van je diploma’s en cijferlijsten als bijlages invoegen.
  3. Na de betaling en aanmelding ontvang je een bevestiging per email (op het studentenmail adres van de EUR (MYEUR of Osiris student)). Dit is tevens je bewijs van aanmelding. Controleer eerst je spam-map in je mailbox als je denkt geen bevestiging te hebben ontvangen.
  4. Bereid je goed voor op de toetsen! Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt voor de voorbereiding van de toetsen.
   Kijk op de website over het digitaal toetsen van de tentamens wat je kan verwachten.
    

  De universiteit heroverweegt het Colloquium Doctum.

  Uiterlijk in oktober wordt meer bekend. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

  Na het afleggen van de toets(en) krijg je binnen vier weken een email over het behaalde resultaat. De toetsen worden opgesteld en nagekeken door externe docenten, het is niet mogelijk om te corresponderen met deze docenten.

  Per kalenderjaar heb je recht op twee kansen voor de toelatingstoetsen: één kans tijdens de toets ronde in maart en één kans tijdens de toets ronde in april. Bij onvoldoende resultaat in maart, voor één of meerdere vakken, melden wij je automatisch aan voor die toets(en) in april. Wanneer je ook deze herkansing niet haalt, moet je je opnieuw aanmelden voor het toelatingsexamen CD in het volgende collegejaar.

  Je slaagt voor het colloquium doctum als je voor alle onderdelen een voldoende resultaat hebt behaald (tenminste een 5,5). Compensatie van de onderdelen is niet mogelijk. Een afgerond Colloquium Doctum is 2 jaar geldig, dit geldt ook voor eventueel individueel behaalde toetsen.
   

  Overzicht van CD toetsen per opleiding:

  • Nederlands
  • Engels
  • Geschiedenis niveau 2

  • Nederlands 
  • Engels
  • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C) (OMPT)

  (Colloquium Doctum Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C)

  • Nederlands
  • Engels
  • Wiskunde niveau 2 (Wiskunde A) (OMPT)

   

  • Nederlands 
  • Engels
  • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C) (OMPT)
  • Geschiedenis niveau 2

  (Colloquium Doctum Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C)

  Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

  Gehele vrijstelling van het colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de vwo-deelcertificaten voor Nederlands,
  Engels, Wiskunde B (OMPT) (OMPT-B, minimale score 80%)(Wiskunde 3, minimaal cijfer 7,5) en Economie

  Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

  Gehele vrijstelling van het colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de vwo-deelcertificaten voor Nederlands,
  Engels, Wiskunde A (OMPT)(Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Wiskunde niveau 1 (OMPT)(Wiskunde C) óf Geschiedenis niveau 1 (keuze kandidaat) 

  (Colloquium Doctum Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C)

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
  • Geschiedenis niveau 2

  Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

  Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de vwo-deelcertificaten voor Nederlands,
  Engels, Wiskunde A (OMPT)(Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie

  • Nederlands
  • Engels
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie
  • Wiskunde niveau 2 (OMPT)(Wiskunde A) of niveau 3 (Wiskunde B)(OMPT)

  • Nederlands
  • Engels
  • Geschiedenis niveau 2

  • Nederlands 
  • Engels
  • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)(OMPT)

  (Colloquium Doctum Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C)

  • Nederlands
  • Engels (cijfer 7 of hoger)
  • Geschiedenis niveau 2

  • Engels (cijfer 7 of hoger) 
  • Geschiedenis niveau 1
  • Wiskunde niveau 2 (Wiskunde A) minimale score 60% (Engelstalige versie verplicht)
   (OMPT-A)

  (Colloquium Doctum Wiskunde niveau 2 / OMPT-A /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde A,B of C)

  • Nederlands
  • Engels (cijfer 7 of hoger)
  • Geschiedenis niveau 2

   • Engels (cijfer 7 of hoger)
   • Wiskunde niveau 2 (Wiskunde A) (Engelstalige versie verplicht) (OMPT)

   • Nederlands
   • Engels 
   • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C) (OMPT)

   (Colloquium Doctum Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C)

   • Nederlands 
   • Engels
   • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)(OMPT)

   (Colloquium Doctum Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C)

   Let op! Vanwege de vroege deadline en de selectieprocedure moet je de toetsen voor dit programma uiterlijk in maart laten afnemen.

   • Nederlands
   • Engels
   • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
   • Geschiedenis niveau 2

   • Nederlands
   • Engels 
   • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)(OMPT)

   (Colloquium Doctum Wiskunde niveau 1 / OMPT-E /  VWO (deel)-certificaat Wiskunde C)

    Er wordt op vwo-niveau getoetst. Bij zowel wiskunde als geschiedenis is sprake van een aantal niveaus. In het geval van wiskunde ligt het niveau voor Bedrijfskunde, International Business Administration en Economie hoger dan voor de andere faculteiten en in het geval van geschiedenis is het niveau hoger voor de Rechtenstudies, Geschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen.

    Overzicht van de examenstof 

    N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

    Vertaal in aanvaardbaar Nederlands een eenvoudige prozatekst uit The Times of een vergelijkbaar dag-, week- of maandblad, evenals het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. Fouten in het Nederlands in de vertaling worden aangerekend als ze de begrijpelijkheid in de weg staan.

    N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

    Voorbeeldtoets Mei 2010

    Vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit de Süddeutsche Zeitung of een vergelijkbaar dag- week- of maandblad, alsmede het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. 

    N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

    Aan de hand van 4 of 5 korte teksten uit Le Monde of een vergelijkbaar dag-, week- of maandblad wordt het tekstbegrip Frans getoetst.
    Over de teksten worden in het Nederlands vragen gesteld die in het Nederlands moeten worden beantwoord.

    N.B. Het is niet toegestaan om bij de toelatingstoets een taalwoordenboek te gebruiken.

    Voor veel opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je alleen worden toegelaten als je over een bepaald aantoonbaar wiskunde niveau beschikt. Als je niet aan kunt tonen over dit niveau te beschikken, ben je wiskunde-deficiënt.

    Je kunt dit aantonen door de relevante wiskunde staatsexamens succesvol te voltooien.

    Of door onderstaande:

    • het overleggen van een wiskunde vwo-deelcertificaat; of
    • de OMPT toets succesvol afronden;  of
    • de CCVX toets Wiskunde of
    • te slagen voor het wiskunde examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht

    Succesvolle voltooiing van de wiskundetoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan.

    Voor veel opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je alleen worden toegelaten als je over een bepaald aantoonbaar wiskunde niveau beschikt. Als je niet aan kunt tonen over dit niveau te beschikken, ben je wiskunde-deficiënt.

    Je kunt dit aantonen door de relevante wiskunde staatsexamens succesvol te voltooien.

    Of door onderstaande:

    • het overleggen van een wiskunde vwo-deelcertificaat; of
    • de OMPT toets succesvol afronden;  of
    • de CCVX toets Wiskunde of
    • te slagen voor het wiskunde examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht

    Succesvolle voltooiing van de wiskundetoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan.

    Voor veel opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je alleen worden toegelaten als je over een bepaald aantoonbaar wiskunde niveau beschikt. Als je niet aan kunt tonen over dit niveau te beschikken, ben je wiskunde-deficiënt.

    Je kunt dit aantonen door de relevante wiskunde staatsexamens succesvol te voltooien.

    Of door onderstaande:

    • het overleggen van een wiskunde vwo-deelcertificaat; of
    • de OMPT toets succesvol afronden;  of
    • de CCVX toets Wiskunde of
    • te slagen voor het wiskunde examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht

    Succesvolle voltooiing van de wiskundetoets van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt opgedaan.

    Kennis van de geschiedenis van de 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen.
    Verplichte literatuur: Beukers, Eelco en Stephan Klein.(eindredactie), MEMO MAX, geschiedenis Bovenbouw vwo. Handboek (Malmberg; 's Hertogenbosch, 2015; Vijfde druk) ISBN 9789402028683. De hoofdstukken 10 tot en met 14 moeten worden bestudeerd (pagina's 250 tot en met 370).

    Het boek is te bestellen bij de erkende boekhandel onder de naam MEMO MAX Bovenbouw vwo en bovengenoemde ISBN-nummers.

    Toetsvorm: meerkeuzevragen (Nederlandstalig)
    Voorbeeld

    Voor de Rechtenopleidingen, ACW, IBACS, Geschiedenis en IBH: Kennis van de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen. Verplichte literatuur: Beukers, Eelco en Stephan Klein.(eindredactie), MEMO MAX, geschiedenis Bovenbouw vwo. Handboek (Malmberg; 's Hertogenbosch, 2015; Vijfde druk) ISBN 9789402028683 of de opvolger ISBN 9789402044522.
    De hoofdstukken 8 tot en met 14 moeten worden bestudeerd (pagina's 198 tot en met 370).

    Het boek is te bestellen bij de erkende boekhandel onder de naam MEMO MAX Bovenbouw vwo en bovengenoemde ISBN-nummers. 

    Toetsvorm: essayvragen (Nederlandstalig)
    Voorbeeld

    Extra faciliteiten

    Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van extra faciliteiten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden. Deze extra faciliteiten zijn onder andere: extra tentamentijd. Dit moet ertoe bijdragen dat sprake is van een gelijke kans op studiesucces voor de deelnemers.

    Studenten die gebruik willen maken van extra faciliteiten bij het maken van hun tentamens, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie van de opleiding waarvoor zij zich willen aanmelden en waarvoor zij het toelatingsexamen willen doen. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de contactgegevens van de examencommissies op de EUR.
    Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen. De examencommissie bepaalt of je in aanmerking komt voor extra faciliteiten bij het afleggen van de tentamens. De examencommissie zal ook aangeven gedurende welke periode deze toestemming geldig is.

    De toestemming van de examencommissie dien je te versturen aan es.ask.deficiencytest@eur.nl (in geval van alle opleidingen behalve Erasmus MC) of het Studie Informatie Portaal (STiP) (in geval van Erasmus MC opleidingen). Vervolgens zorgen zij ervoor dat jij gebruik kunt maken van extra faciliteiten wanneer je het toelatingsexamen moet maken.

    Informatie omtrent de CD toetsen voor 2023 worden omstreeks eind januari 2023 gepubliceerd.

    Erasmus MC

    Erasmus School of Economics

    Erasmus School of History, Culture and Communication

    Erasmus School of Law

    Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
    Examen Commissie: examination.board@essb.eur.nl (Dit e-mailadres mag alleen gebruikt worden door aankomend studenten die nog niet begonnen zijn met hun studie en alumni. Verzoeken van huidige studenten met een werkend ERNA-adres worden niet in behandeling genomen. Zij kunnen contact opnemen via het contactformulier op MyEUR.Opent extern)

    Erasmus School of Health & Policy Management

    Erasmus School of Philosophy

    RSM, Erasmus University

    Meer informatie en orderegels over tentamens

    Kijk op de website over het digitaal toetsen van de tentamens en wat je kan verwachten.

    Vragen?

    Vergelijk @count opleiding

    • @title

     • Tijdsduur: @duration
    Vergelijk opleidingen