Toelatingsexamen colloquium doctum (CD)

Op dit moment zijn we druk bezig met de planning van de CD en Wiskunde deficiëntie toetsen.
Vanwege het Corona-virus neemt dit helaas meer tijd in beslag. Naar verwachting zullen de deficiëntie toetsen in Maart en April plaats vinden. We streven ernaar de definitieve planning eind december te kunnen publiceren.

We vragen je daarom vriendelijk nog even geduld te hebben. Onze excuses voor het ongemak.

CD in het kort

Als je een bachelor opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wilt volgen en niet in het bezit bent van een diploma dat directe toegang tot toelating tot deze opleiding geeft, kun je alsnog toelaatbaar worden door een toelatingsexamen colloquium doctum (CD) van de opleiding succesvol te voltooien. De CD's van EUR-opleidingen bestaan uit verschillende toetsen. Wanneer je alle toetsen succesvol doorlopen hebt mag je de toelatingsprocedure van die opleiding starten. Vrijstelling kan alleen op basis van vwo-certificaten (of gelijkwaardig).

Deelname aan het CD kost €100, ongeacht het aantal toetsen dat je doet. Je moet 21 jaar of ouder zijn op het moment dat je met de opleiding in kwestie begint. 
Restitutie is niet mogelijk, ook als je na je aanmelding en voor aanvang van het examen besluit om toch niet deel te nemen.

Na succesvolle voltooiing van het CD van een opleiding kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, waarna de opleiding beslist of je daadwerkelijk als student tot die opleiding wordt toegelaten.
Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus of bijvoorbeeld selectie hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is of dat niet alle studenten worden toegelaten. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. 

Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO over dit onderwerp.

  Procedure

  • Procedure en vereisten voor Colloquium Doctum (CD):

   • N.B. Neem eerst contact op met het Dienstencentrum Onderwijs van Erasmus MC als je een toelatingsexamen voor opleidingen aan die faculteit (Geneeskunde) wilt doen.

    Wil je een aanmelding doen voor een andere opleiding geldt de hieronder beschreven procedure:

    1. Het aanmeldproces rondom Colloquium Doctum (CD) begint in Studielink. Meld je aan met je DigID. Daarna voer je de laatst door jou behaalde vooropleiding in. Rond het gehele proces in Studielink volledig af. Binnen 24 uur ontvang je het ERNA account op je privé-mail, waarmee je je aanmelding kan gaan afronden.
    2. Wanneer de aanmeldperiode voor het CD open staat (check de data op deze pagina), kan je de aanmelding vervolgen door te klikken op de aanmeldknop bovenaan deze pagina. Wanneer de knop niet werkt, staat de aanmelding nog niet open. Zorg ervoor dat je kan betalen met (ideal of creditcard) en dat je eventuele bijlages (voor een verzoek om vrijstellingen) kan uploaden. Rond het gehele proces van aanmelden op de website in één keer helemaal af, laat de aanmelding NIET open staan. 
     N.B. Als je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen van onderdelen van het CD, kun je in het aanmeldformulier gewaarmerkte kopieën van je diploma’s en cijferlijsten als bijlages invoegen.
    3. Na de betaling en aanmelding ontvang je een bevestiging per email (op het studentenmail adres van de EUR (MYEUR of Osiris student)). Dit is tevens je bewijs van aanmelding. Controleer eerst je spam-map in je mailbox als je denkt geen bevestiging te hebben ontvangen.
    4. Bereid je goed voor op de toetsen! Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt voor de voorbereiding van de toetsen. Zorg er ook voor dat je op de dag van de toets op tijd op de juiste locatie aanwezig bent.
     Kijk op de website over tentamens wat je kan verwachten.
     https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens.
   • Vanwege de situatie met het COVID-19 virus is het niet mogelijk om de toetsen af te leggen op de Universiteit. De toetsen zullen ook aankomend jaar digitaal worden afgenomen.

   • Na het afleggen van de toets(en) krijg je binnen vier weken een email over het behaalde resultaat. De toetsen worden opgesteld en nagekeken door externe docenten, het is niet mogelijk om te corresponderen met deze docenten.

   • Per kalenderjaar heb je recht op twee kansen voor de toelatingstoetsen: één kans tijdens de toets ronde in maart en één kans tijdens de toets ronde in april. Bij onvoldoende resultaat in maart, voor één of meerdere vakken, melden wij je automatisch aan voor die toets(en) in april. Wanneer je ook deze herkansing niet haalt, moet je je opnieuw aanmelden voor het toelatingsexamen CD in het volgende collegejaar.

   • Je slaagt voor het colloquium doctum als je voor alle onderdelen een voldoende resultaat hebt behaald (tenminste een 5,5). Compensatie van de onderdelen is niet mogelijk. Een afgerond Colloquium Doctum is 2 jaar geldig, dit geldt ook voor eventueel individueel behaalde toetsen.
     

   • Overzicht van CD toetsen per opleiding:

     • Nederlands
     • Engels
     • Geschiedenis niveau 2
     • Nederlands 
     • Engels
     • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)
     • Nederlands
     • Engels
     • Wiskunde niveau 2 (Wiskunde A)
     • Nederlands 
     • Engels
     • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)
     • Geschiedenis niveau 2
    • Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

     Gehele vrijstelling van het colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde B (Wiskunde 3, minimaal cijfer 7,5) en Economie

    • Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

     Gehele vrijstelling van het colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde A (Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie

     • Nederlands
     • Engels
     • Duits
     • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C) óf Geschiedenis niveau 1 (keuze kandidaat) 
     • Nederlands
     • Engels
     • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
     • Geschiedenis niveau 2
    • Voor deze opleiding is een colloquium doctum niet mogelijk.

     Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde A (Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie

     • Nederlands
     • Engels
     • Natuurkunde
     • Scheikunde
     • Biologie
     • Wiskunde niveau 2 (Wiskunde A) of niveau 3 (Wiskunde B)
     • Nederlands
     • Engels
     • Geschiedenis niveau 2
     • Nederlands 
     • Engels
     • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)
     • Nederlands
     • Engels (cijfer 7 of hoger)
     • Geschiedenis niveau 2
     • Engels (cijfer 7 of hoger) 
     • Geschiedenis niveau 1
     • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C) (Engelstalige versie verplicht)
     • Nederlands
     • Engels (cijfer 7 of hoger)
     • Geschiedenis niveau 2
      • Engels (cijfer 7 of hoger)
      • Wiskunde niveau 2 (Wiskunde A) (Engelstalige versie verplicht)
      • Nederlands
      • Engels 
      • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)
      • Nederlands 
      • Engels
      • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)
      • Nederlands
      • Engels
      • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
      • Geschiedenis niveau 2
      • Nederlands
      • Engels 
      • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C)
     • Er wordt op vwo-niveau getoetst. Bij zowel wiskunde als geschiedenis is sprake van een tweetal niveaus. In het geval van wiskunde ligt het niveau voor Bedrijfskunde, International Business Administration en Economie hoger dan voor de andere faculteiten en in het geval van geschiedenis is het niveau hoger voor de Rechtenstudies, Geschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen.

      • Overzicht van de examenstof 

       N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

      • Exacte vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit The Times of een vergelijkbaar dag-, week- of maandblad, evenals het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. Fouten in het Nederlands in de vertaling worden aangerekend als ze de begrijpelijkheid in de weg staan.

       N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

       Voorbeeldtoets Mei 2010

      • Vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit de Süddeutsche Zeitung of een vergelijkbaar dag- week- of maandblad, alsmede het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. 

       N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

      • Aan de hand van 4 of 5 korte teksten uit Le Monde of een vergelijkbaar dag-, week- of maandblad wordt het tekstbegrip Frans getoetst.
       Over de teksten worden in het Nederlands vragen gesteld die in het Nederlands moeten worden beantwoord.

       N.B. Het is niet toegestaan om bij de toelatingstoets een taalwoordenboek te gebruiken.

      • N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 1 mogen geen formulekaart en geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

      • N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 2 mogen geen formulekaart en geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

      • Aankomende studenten Econometrie & Besliskunde met een vwo-diploma met wiskunde A 1, 2, maar zonder wiskunde B1 in het pakket moeten een toets afleggen op het niveau B1. De leerstof staat beschreven in Voorbereiding toets wiskunde voor Econometrie
       (ISBN: 978-90-430-1673-5).

       N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 3 mogen geen formulekaart en geen gewone, grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof

      • Kennis van de geschiedenis van de 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen.
       Verplichte literatuur: Beukers, Eelco en Stephan Klein.(eindredactie), MEMO MAX, geschiedenis Bovenbouw vwo. Handboek (Malmberg; 's Hertogenbosch, 2015; Vijfde druk) ISBN 9789402028683. De hoofdstukken 10 tot en met 14 moeten worden bestudeerd (pagina's 250 tot en met 370).

       Het boek is te bestellen bij de Erasmus Bookshop Studystore de erkende boekhandel onder de naam MEMO MAX Bovenbouw vwo en bovengenoemde ISBN-nummers.

       Toetsvorm: meerkeuzevragen.

       Voorbeeld

      • Voor de Rechtenopleidingen, ACW, IBACS, Geschiedenis en IBH: Kennis van de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen. Verplichte literatuur: Beukers, Eelco en Stephan Klein.(eindredactie), MEMO MAX, geschiedenis Bovenbouw vwo. Handboek (Malmberg; 's Hertogenbosch, 2015; Vijfde druk) ISBN 9789402028683. De hoofdstukken 8 tot en met 14 moeten worden bestudeerd (pagina's 198 tot en met 370).

       Het boek is te bestellen bij de Erasmus Bookshop Studystore bij de erkende boekhandel onder de naam MEMO MAX Bovenbouw vwo en bovengenoemde ISBN-nummers. 

       Toetsvorm: essayvragen (Nederlandstalig)
       Voorbeeld

    Wiskunde bijles nodig?

    Wil je extra hulp in de voorbereiding voor het colloquium doctum Wiskunde 1 of 2 examen? Dan kun je je bij het Taal- & Trainingscentrum van de EUR aanmelden voor de Studyboost Wiskunde Deficiëntie.  

    Extra faciliteiten

    • Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van extra faciliteiten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden. Deze extra faciliteiten zijn onder andere: extra tentamentijd. Dit moet ertoe bijdragen dat sprake is van een gelijke kans op studiesucces voor de deelnemers.

     • Studenten die gebruik willen maken van extra faciliteiten bij het maken van hun tentamens, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie van de opleiding waarvoor zij zich willen aanmelden en waarvoor zij het toelatingsexamen willen doen. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de contactgegevens van de examencommissies op de EUR.
      Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen. De examencommissie bepaalt of je in aanmerking komt voor extra faciliteiten bij het afleggen van de tentamens. De examencommissie zal ook aangeven gedurende welke periode deze toestemming geldig is.

     • De toestemming van de examencommissie dien je te versturen aan es.ask.deficiencytest@eur.nl (in geval van alle opleidingen behalve Erasmus MC) of het Studie Informatie Portaal (STiP) (in geval van Erasmus MC opleidingen). Vervolgens zorgen zij ervoor dat jij gebruik kunt maken van extra faciliteiten wanneer je het toelatingsexamen moet maken.

     • Vanwege de situatie met het COVID-19 virus is het niet mogelijk om de toetsen af te leggen op de Universiteit. De toetsen zullen ook aankomend jaar digitaal worden afgenomen.

     • Examencommissie Erasmus School of Economics (ESE)

      E-mail: examencommissie@ese.eur.nl

      Examencommissie Erasmus School of Law (ESL)

      E-mail: examencommissie@law.eur.nl
       

      Examencommissie Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

      E-mail: examination.board@essb.eur.nl

      Examencommissie Rotterdam School of Management (RSM)

      Contactformulier

      Examencommissie Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

      Contactformulier

      Examencommissie Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

      E-mail: examinationboard@esphil.eur.nl

      Examencommissie Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

      E-mail: examencommissie@ESHPM.eur.nl

    Meer informatie en orderegels over tentamens

    Zie deze informatie inclusief handige tips over de afname van tentamens op de EUR. Voor de toelatingsonderzoeken CD gelden dezelfde orderegels als voor reguliere schriftelijke tentamens op de universiteit.  

    Vragen?