Cluster rechtsbescherming studenten en personeel (CRB)

In dit cluster worden het College van beroep voor de examens (CBE) en de Adviescommissie voor de bezwaarschriften (ACB), alsmede de Commissie wetenschappelijke integriteit (CWI), de Commissie Seksuele Intimidatie, Agressie en Geweld (SIAG) en de Integriteitscommissie ondersteund. Vanuit het cluster wordt ook de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit ondersteund. Het cluster is verantwoordelijk voor in ieder geval de procesvertegenwoordiging voor het College voor beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) en het Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit (LOWI).

Coördinator rechtsbescherming is mr.drs. T.J. (Jerimi) van Laar MPA.