Tentamens

 1. Afname tentamens
 2. Aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode
 3. Aanmelden buiten de aanmeldingsperiode
 4. Tussentijds afmelden voor schriftelijke tentamens
 5. Overige tentamens
 6. Orderegels voor schriftelijke tentamens
 7. Afgelasting tentamens door weeralarm
 8. Klachten over tentamens

1. Afname tentamens

Locatie

De afname van tentamens vindt plaats in het Van der Goot Building (voorheen het M-Gebouw), in de grote hal op de begane grond. De hal is ingedeeld in 22 blokken met ieder 49 tafels en stoelen. Wanneer je dit gebouw binnenkomt hangen in de hal monitoren die laten zien op welke exacte locatie je tentamen wordt afgenomen. Deze locatie kan namelijk ook elders in het Van der Goot Building zijn.

Aanvangstijden

Tentamens op Campus Woudestein beginnen op vaste tijden: 09:30 uur, 13:30 uur en 18:30 uur.

Informatievoorziening tentamenlocatie

Voor alle informatie over tentamenlocaties kun je je abonneren op het SIN-Online Channel ‘Tentamenlocaties’. Eén werkdag voor een tentamen wordt de exacte locatie van dat tentamen via dit Channel bekendgemaakt.

Niet vergeten: 

 • Een geldig identiteitsbewijs meenemen (collegekaart van de universiteit, rijbewijs, ID-kaart of paspoort).
 • Enkele pennen en potloden, een gum en indien toegestaan een rekenmachine en eventueel een reserve rekenmachine. Zorg voor een back up en voorkom gedoe!
 • Trek geen schoenen met harde zolen aan naar tentamens. Dit zodat je je medestudenten niet tot last bent wanneer je de tentamenzaal betreedt en verlaat. De vloer van de tentamenzaal is namelijk van steen gemaakt. 
 • Mobiele telefoons, horloges en eventuele andere (potentiële) communicatieapparatuur voor de aanvang van tentamens uitschakelen en in de jas of tas opbergen.
 • Zet op ieder vel papier dat je inlevert je naam en studentennummer. 

Orderegels

Zie de orderegels schriftelijke tentamens. Hieronder worden enkele van de belangrijkste regels samengevat:

Mobiele telefoons en horloges

In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor persoonlijke eigendommen van degene die het tentamen aflegt mogen mobiele telefoons niet in de tentamenruimte worden meegenomen. In andere gevallen dient de mobiele telefoon vanaf het betreden van de tentamenruimte uitgeschakeld te zijn. Bovendien moet de telefoon gedurende het gehele tentamen buiten handbereik blijven. Gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische communicatieapparatuur bij/tijdens schriftelijke tentamens is verboden. Overtreding wordt aangemerkt als fraude. Horloges zijn niet toegestaan gedurende het tentamen. Horloges moeten worden opgeborgen in jas of tas.

Toiletbezoek tijdens tentamens

Gedurende de afname van een tentamen mag iedere deelnemer één keer naar het toilet. Het toiletbezoek dient bij de surveillant te worden aangemeld en diens aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Per blok mag steeds maximaal 1 deelnemer naar het toilet. Het is verboden om tijdens het toiletbezoek een telefoon of horloge bij je te dragen. Overtreding van deze regel wordt als fraude aangemerkt. De EUR maakt gebruik van mobiele detectieapparatuur om het gebruik van mobiele telefoons op het toilet te detecteren.

Te laat arriveren

Het kan onverhoopt gebeuren dat je te laat arriveert bij het tentamen. Ongeacht de reden gaat dit van je werktijd af. Daarnaast ben je ook je medestudenten tot last wanneer de sessie net begonnen is en je verlaat binnenkomt. 
Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij de hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.

Vragen stellen

Gedurende het eerste half uur van het tentamen is de docent van het bijbehorende vak aanwezig om eventuele vragen over (de vragen in) het tentamen te beantwoorden. De docent zal uiteraard geen antwoorden verklappen, maar kan eventuele onduidelijkheden over het tentamen wegnemen.   

2. Aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode 

Reguliere aanmeldingsperiode

De reguliere aanmeldingsperiode voor alle tentamens binnen de EUR die op Campus Woudestein plaatsvinden start 26 werkdagen voor het schriftelijk tentamen en eindigt 5 werkdagen voor het tentamen. De dag waarop het tentamen plaatsvindt wordt bij het berekenen van de aanmeldingsperiode niet meegeteld en aanmelden op een bepaalde dag is mogelijk tot 23:59 uur. 
Na afloop van de reguliere aanmeldingsperiode is er ook een verlate aanmeldingsperiode. Deze loopt van 6 tot 2 dagen tot het tentamen in kwestie.

Rekenvoorbeeld reguliere periode:
Als jouw tentamen dus bijvoorbeeld op vrijdag 31 januari plaatsvindt, loopt de aanmeldingsperiode van dit tentamen tussen 27 december om 00:01 uur (26 werkdagen voor het tentamen) en donderdag 23 januari om 23:59 uur (5 werkdagen voor het tentamen).  

Reguliere aanmeldprocedure

Voor bijna alle reguliere schriftelijke tentamens (en hertentamens) binnen de EUR geldt dat je je alleen binnen de vastgestelde aanmeldingsperiode via Osiris Student voor tentamens kunt aanmelden. Deze periode wordt in de vorige alinea beschreven. Zodra je je hebt aangemeld ontvang je altijd een e-mail waarin jouw aanmelding door de universiteit wordt bevestigd. Bewaar deze e-mail totdat jouw resultaat in Osiris bekendgemaakt is. Als je geen bevestigingsmail ontvangen hebt moet je ervan uitgaan dat je niet voor het tentamen aangemeld bent.

Aanmelden voor tentamens:

Let op: Er zijn uitzonderingen op de regels omtrent de reguliere aanvraagprocedure, zie de tabel direct hieronder. Zoek jouw faculteit of opleiding op, en check of er sprake is van een uitzondering.    

Tabel: Uitzonderingen reguliere aanmeldprocedure tentamens

Faculteit

Uitzonderingen

Erasmus MC (EMC)

Er gelden separate regels voor EMC bachelor studenten en voor EMC master studenten.

Erasmus School of Economics (ESE)

Geen uitzonderingen; reguliere aanmeldprocedure is van toepassing.

Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

ESHCC bachelor- en masterstudenten worden door de faculteit aangemeld voor de reguliere schriftelijke tentamens. Zij hoeven dit niet zelf te doen tijdens de aanmeldingsperiode. Voor herkansingen moet deze groep studenten wel zichzelf aanmelden.

Erasmus School of Law (ESL)

ESL-Bachelorstudenten worden door de faculteit aangemeld voor alle reguliere schriftelijke tentamens. Zij hoeven dit niet zelf te doen tijdens de aanmeldingsperiode. Voor de eventueel daarop volgende herkansingen moet deze groep studenten wel zichzelf aanmelden via Registrations (ESL) op MyEUR


ESL-Masterstudenten dienen zichzelf in te schrijven voor reguliere tentamens en herkansingen. Zij dienen zich in te schrijven via Osiris.

 

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Informatie over het inschrijven voor tentamens en herkansingen is te vinden via MyEUR (https://my.eur.nl/en/essb/) op de programma specifieke pagina’s.

Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

Zowel bachelor- als masterstudenten van Erasmus School of Philosophy melden zich aan voor reguliere schriftelijke tentamens tijdens de aanmeldingsperiode. Deze groep studenten moet zichzelf ook aanmelden voor herkansingen.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Met een vakinschrijving in Osiris Student sta je automatisch ingeschreven voor de eerste kans van de reguliere toets.’ Wanneer je een vak wilt volgen, schrijf je dan tot 21 dagen na de start van het blok waarin het vak valt, in voor het vak in Osiris. Let op: voor herkansingen dienen alle ESHPM studenten zich zelf aan te melden via Osiris Student.

Rotterdam School of Management (RSM)

Met een vakinschrijving in Osiris Student sta je automatisch ingeschreven voor de reguliere tentamens (schriftelijke toetsen). Wanneer je een vak wilt volgen, schrijf je dan tot 28 dagen na de start van het trimester waarin het vak valt, in voor het vak in Osiris. Let op: B1 en master studenten worden automatisch door Programma Management ingeschreven; B2, B3 en premaster studenten dienen dit zelf te doen. Voor herkansingen dienen alle RSM studenten zich zelf aan te melden via Osiris Student.

Te laat?

Buiten de aanmeldingsperiode kun je je niet via Osiris Student inschrijven voor tentamens. Verderop op deze pagina wordt uitgelegd hoe je je buiten de aanmeldingsperiode alsnog voor tentamens kunt aanmelden.

Zonder aanmelding tentamens maken (eigen risico)

Indien je zonder aanmelding voor een tentamen aanschuift maak je het tentamen ‘op eigen risico’. Dit betekent dat er een kans bestaat dat de examencommissie jouw deelname achteraf zal afkeuren en je geen cijfer ontvangt, en/of dat je eerst aan de examencommissie verantwoording moet afleggen over jouw niet-aanmelding en pas daarna je resultaat ontvangt. De examencommissie van jouw opleiding beslist hiertoe.
Hou er daarnaast rekening mee dat als je een tentamen op eigen risico komt maken, het kan gebeuren dat jouw tentamen eerst nog afgedrukt moet worden. Tentamens worden immers op basis van de inschrijvingen geprint. Net zoals dat het kan gebeuren dat er niet gelijk een plek is voor jou. 

Meld voor aanvang van het tentamen aan de surveillant dat je je niet hebt ingeschreven als je wilt voorkomen dat je de situatie tijdens het tentamen aan de surveillant moet uitleggen. De surveillanten hebben altijd een lijst met alle aanmeldingen; het is dus wijs om voor aanvang uit te leggen dat je het tentamen op eigen risico gaat maken. Neem nadat je een tentamen op eigen risico gemaakt hebt altijd contact op met de Examencommissie van de bijbehorende faculteit.

Let op: bij sommige faculteiten is het geen probleem om op eigen risico tentamen te maken en kun je alsnog aangemeld worden voor tentamens. Scroll hiervoor naar beneden naar paragraaf 3, 'Aanmelden buiten de aanmeldingsperiode'.  

Problemen met aanmelden voor tentamens? 

 1. Controleer of je als student van de opleiding waaraan je het tentamen wilt afleggen staat ingeschreven.
 2. Controleer of je als deelnemer van het vak waarvoor je het tentamen wilt afleggen staat ingeschreven.
 3. Lees in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de opleiding waarvoor je het tentamen wilt afleggen wat de officiële spelregels omtrent tentamens zijn, en controleer in hoeverre je aan deze regels voldoet. Iedere OER bevat een paragraaf of hoofdstuk over (het afleggen van) tentamens.
 4. Als het je toch niet lukt om je tijdens de aanmeldingsperiode in te schrijven voor een tentamen helpen wij je graag. Hiertoe dien je contact op te nemen met het ESSC.

3. Aanmelden buiten de aanmeldingsperiode

Het is mogelijk om je buiten de bovenstaande reguliere aanmeldingsperiode aan te melden voor een tentamen. Hiertoe bestaan de onderstaande mogelijkheden:

a. Verlate aanmeldingsperiode – 6 tot 2 dagen voor het tentamen bij het ESSC 

Als de periode tot het tentamen 6 tot 2 werkdagen bedraagt, kun je je bij het ESSC nog verlaat aanmelden voor het tentamen. De dag waarop het tentamen plaatsvindt wordt bij het berekenen van deze verlate aanmeldingsperiode niet meegeteld, en verlaat aanmelden kan alleen gedurende de openingstijden van het ESSC.
Als jouw tentamen dus bijvoorbeeld op vrijdag 31 januari plaatsvindt, loopt de reguliere aanmeldingsperiode af op donderdag 23 januari om 23:59 uur (7 dagen voor het tentamen). De verlate aanmeldingsperiode bij het ESSC begint dan tijdens de eerstvolgende werkdag van het ESSC na dit moment, en loopt twee werkdagen voor het tentamen af. Normaal gesproken is het ESSC vijf dagen per week van maandag tot en met vrijdag tussen 09:30 en 16:00 uur geopend. Voor een verlate aanmelding tot twee werkdagen voor het tentamen betaal je € 20,00 administratiekosten per tentamen. Restitutie is niet mogelijk. Bij een verlate aanmelding krijg je hiervan een schriftelijk bewijs mee. Deze moet je meenemen naar het tentamen.

Uitzonderingen

Studenten aan de onderstaande faculteiten kunnen geen gebruik maken van (3a:) aanmelden tijdens de verlate aanmeldingsperiode:
- ESL - Bachelor studenten.
Indien deze verlate aanmeldingsperiode verstreken is kun je je bij sommige faculteiten alsnog aanmelden voor het tentamen. Zie '3c' hieronder.

b. Indien te laat door overmacht: aanmelden met goedkeuring van de examencommissie 

Wanneer je door overmacht de reguliere aanmeldingsperiode hebt moeten missen en je toelaatbaar bent tot het tentamen, kun je met toestemming van de examencommissie verlaat worden aangemeld voor dat tentamen. Hiertoe dien je eerst contact op te nemen met de examencommissie van jouw opleiding. De examencommissie toetst jouw verzoek en indien je toestemming tot verlate deelname krijgt ontvang je hiervan schriftelijk bewijs. Met dit document kun je je kosteloos en in persoon verlaat aanmelden voor het tentamen bij de balie van het ESSC.
Na deze aanmelding ontvang je van het ESSC een schriftelijk bewijs waarop wordt bevestigd dat jij je verlaat hebt aangemeld voor het tentamen. Dit document moet je meenemen naar het tentamen.  

c. Verlate aanmeldingsperiode verstreken: direct aanmelden bij sommige faculteiten tot op de dag van het tentamen 

Als de bij 3a besproken verlate aanmeldingsperiode verstreken is, kunnen studenten van sommige faculteiten zichzelf alsnog tegen betaling direct aanmelden voor het tentamen. Zie de tabel hieronder voor een beschrijving van deze procedures.
Als een faculteit niet voorkomt in de onderstaande tabel hanteert die faculteit geen uitzonderingsregel voor aanmelden na het verstrijken van de verlate aanmeldingsperiode.

d. Procedure voor ESL Masterstudenten na verstrijken van verlate aanmeldperiode

Ben je een ESL masterstudent die op eigen risico deelneemt aan een tentamen omdat je je je daarvoor niet hebt ingeschreven, dan moet je een besluit van de examencommissie ESL afwachten. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. Het besluit wordt een aantal dagen na de bekendmaking van de cijfers in Osiris automatisch naar je student-e-mailadres verstuurd. Mocht uit dat besluit blijken dat je toestemming krijgt om je alsnog verlaat te registreren bij het ESSC, dan kan dit tegen betaling van EUR 20 (per pin of creditcard). Je dient het besluit uitgeprint mee te nemen naar de balie van het ESSC.

Tabel: Direct aanmelden voor tentamens bij faculteiten na verstrijken verlate aanmeldingsperiode

Faculteit

Regeling

Erasmus School of Economics (ESE)

Indien je toelaatbaar bent tot het betreffende ESE-tentamen en je ook de verlate aanmeldingsperiode bij het ESSC hebt gemist, kun je je in de periode tussen twee dagen voor het tentamen en de dag waarop het tentamen plaatsvindt alsnog aanmelden via MyEUR. Deze periode sluit om 23:59 uur op de dag van het tentamen. Voor dit type aanmelding betaal je € 20,- administratiekosten. Restitutie is niet mogelijk.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) Indien je toelaatbaar bent tot het betreffende ESHPM-tentamen en je ook de verlate aanmeldingsperiode bij het ESSC hebt gemist, kun je je in de periode tussen twee dagen voor het tentamen en de dag waarop het tentamen plaatsvindt alsnog aanmelden. Deze periode sluit om 23:59 uur op de dag van het tentamen. Voor dit type aanmelding betaal je € 20,- administratiekosten en de betaling kan alleen digitaal geschieden. Restitutie is niet mogelijk. Zie deze link voor aanmelding en betaling.

Rotterdam School of Management (RSM)

Indien je toelaatbaar bent tot het betreffende RSM-tentamen en je ook de verlate aanmeldingsperiode bij het ESSC hebt gemist, kun je je tot op de dag van het tentamen alsnog aanmelden via het online EBS betaalsysteem. Voor dit type aanmelding betaal je € 20,- administratiekosten. Restitutie is niet mogelijk.

Een bevestiging van de betaling zal naar je studenten e-mailadres gestuurd worden. De Examencommissie zal de Examenadministratie RSM en de betreffende Programmamanager een werkdag na het tentamen informeren over jouw verlate aanmelding. Hierna zal jouw resultaat alsnog verwerkt worden.

 

4. Tussentijds afmelden voor schriftelijke tentamens

Tijdens de aanmeldingsperiode kun je je ook afmelden voor tentamens. Ook dit regel je gemakkelijk via Osiris Student. Hiermee voorkom je dat de vermelding "niet opgekomen" in je studentendossier genoteerd wordt bij het vak in kwestie.

Uitzonderingen

Studenten aan de onderstaande faculteiten kunnen zich niet tussentijds afmelden voor schriftelijke tentamens:
- Bachelor- en masterstudenten aan ESL.

5. Overige tentamens

a. Mondelinge tentamens 

Indien je een mondeling tentamen aflegt en graag wilt dat het resultaat van dat tentamen verwerkt wordt heb je een tentamenformulier nodig. Dit document wordt ook wel het “tentamenbriefje” genoemd. De bedoeling van dit document is dat het resultaat van een van de genoemde activiteiten kan worden geaccordeerd door de verantwoordelijke docent en kan worden geregistreerd door de examenadministratie. Je kunt dit tentamenformulier of  “tentamenbriefje” opvragen bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC).

Over het invullen van het tentamenformulier:

 • Je noteert als student ter plekke op het formulier je persoonlijke gegevens en gegevens over het vak.
 • Je levert het formulier weer in bij het ESSC en zij zorgen ervoor dat het formulier bij de examenadministratie terechtkomt.
 • De docent noteert na beoordeling het behaalde cijfer en het aantal studiepunten (ECTS). De docent zet tevens zijn/haar handtekening, geeft je een doorslag van het ingevulde formulier als bewijsmateriaal en zorgt ervoor dat het formulier ter administratieve afhandeling bij de afdeling examenadministratie wordt ingeleverd.  
 • De examenadministratie verwerkt tenslotte het resultaat in Osiris, en archiveert het tentamenformulier.

b. Tentamens voor studenten met een functiebeperking  

Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten, waaronder aanpassing van tentamenvoorzieningen, kunnen ertoe bijdragen dat er in grotere mate sprake is van een gelijke kans op studiesucces.

Toestemming verkrijgen

Allereerst moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van de faculteit waarvoor je bent ingeschreven. Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen. De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor het afleggen van schriftelijke tentamens in de bovengenoemde zalen en voor welke periode de toestemming geldt.  

Aanmelden

Studenten die toestemming hebben om in de kleinere zalen tentamens te mogen afleggen worden, na inschrijving in Osiris, automatisch aangemeld voor deze zalen. 

Let op: voor een verlate aanmelding tot twee werkdagen voor een tentamen kun je nog gebruik maken van de extra tentamenfaciliteiten: Indien de verlate inschrijving binnen de twee werkdagen voor een tentamen valt, of op de dag van het tentamen, dan vervalt het recht op extra tentamenfaciliteiten.

Locaties

Tentamens voor studenten met een functiebeperking vinden plaats in een aparte zaal in het van der Goot Building, zie SIN-channel Tentamenlocaties.

Aanvangstijden

De aanvangstijd in de aparte zalen voor studenten met een functiebeperking is gelijk aan die van de reguliere tentamens. De eindtijd is een half uur later dan de reguliere tentamens.

Orderegels

De orderegels omtrent de afname van tentamens in de kleinere zalen voor studenten met een functiebeperking zijn identiek aan de reguliere orderegels. Zie paragraaf 6 hieronder.

Toch in de grote hal tentamens afleggen 

Deelnemers die toestemming hebben om in de kleinere zalen voor studenten met een functiebeperking tentamens te mogen maken kunnen geen tentamen afnemen in de grote hal. Er kunnen geen twee plaatsen worden gereserveerd. Indien een deelnemers te laat is voor de kleinere zaal en toch nog mee wil doen in de grote hal zonder extra tentamentijd dan wordt er een stempel eigen risico geplaatst op het werk.

6. Orderegels voor schriftelijke tentamens 

Het vaststellen van regels voor tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels bij voorkeur in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Om te borgen dat alle tentamens van de EUR op een vergelijkbare manier worden afgenomen zijn met de examencommissies algemene afspraken gemaakt over de regels met betrekking tot de orde tijdens tentamens, de zogenaamde orderegels. Je kunt de orderegels hier downloaden.

7. Afgelasting tentamens bij weeralarm 

Incidenteel worden tentamens afgelast vanwege extreem slechte weersomstandigheden. Daarbij valt te denken aan een zware storm, ijzel of hevige sneeuwval. Hierdoor kunnen lange files ontstaan, het treinverkeer ontregeld raken, of het kan simpelweg gevaarlijk zijn om überhaupt de straat op te gaan. Zodoende wordt de afname van tentamens op de EUR ook ontregeld, bijvoorbeeld omdat veel studenten niet verschijnen of te laat arriveren. De praktijk leert dat in dergelijke situaties verwarring optreedt als tentamens toch doorgaan en ook als tentamens worden afgelast. Om in dit soort complexe situaties maximale duidelijkheid te verschaffen is er één algemene procedure. 

Wanneer

Als het KNMI een weeralarm afgeeft voor het hele land of specifiek voor de Regio Rijnmond vanwege zeer zware storm, ijzel, hevige sneeuwval of andere extreem slechte weersomstandigheden. Zodra een weeralarm wordt afgekondigd wordt vastgesteld welke tentamens voor welke opleidingen gepland staan. Deze tentamens worden afgelast en dit wordt op de onderstaande manier gecommuniceerd. Voor tentamens van Geneeskunde kan een andere procedure gelden.

Communicatie afgelasting

De afgelasting staat op de startpagina van de EUR vermeld en ook op de nieuwspagina’s van het ESSC en van de examenadministratie. De afgelasting wordt ook vermeld op de monitoren op de campus en de faculteiten kunnen de studenten nader informeren via SIN of SMS.

Alternatieve datum afgelaste tentamens

Het afgelasten van tentamen(s) vanwege een weeralarm betekent dat zo snel mogelijk een nieuwe datum moet worden vastgesteld. De Tentamenorganisatie neemt hiertoe het initiatief en overlegt met het onderwijsbureau van de betreffende opleiding(en). De nieuwe datum ligt maximaal twee weken na de oorspronkelijke tentamendatum. De nieuwe datum wordt door de betreffende opleiding(en) op SIN gepubliceerd. De Tentamenorganisatie publiceert de nieuwe datum op de website van het ESSC en op de monitoren in de hal van het Van der Goot Building (voorheen het M-Gebouw).  

8. Klachten over tentamens

Heb je een klacht over een tentamen en/of de gang van zaken tijdens de afname van een tentamen? Dan kun je via de website ‘Rechtsbescherming’ een klacht indienen...

ASK Erasmus

Find your answer

ASK Erasmus