Tentamens

 1. Afname tentamens
 2. Aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode
 3. Aanmelden buiten de aanmeldingsperiode
 4. Tussentijds afmelden voor schriftelijke tentamens
 5. Overige tentamens
 6. Orderegels voor schriftelijke tentamens
 7. Afgelasting tentamens door weeralarm
 8. Klachten over tentamens

1. Afname tentamens

Locatie

De afname van fysieke tentamens vindt plaats in het Van der Goot Building (voorheen het M-gebouw), in de grote hal op de begane grond. De hal is ingedeeld in 17 blokken met ieder 28 tafels en stoelen. Je betreedt het Van der Goot gebouw via een van de ingangen van het gebouw. Hier kan zich een rij vormen, waarin iedereen 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden. Zowel buiten het Van der Goot gebouw als in de hal en in de zaal dien je je te houden aan de looplijnen.

Gezondheidscheck

Voorafgaand aan een tentamen op de campus dien je jezelf de volgende vragen te stellen:

1. Had je een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

 • Hoesten
 • Verkoudheidsklachten
 • Verhoging of koorts
 • Benauwdheid
 • Reuk- en/of smaakverlies

2. Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

4. Ben je in quarantaine omdat je:

 • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
 • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Mocht je een van de vragen met ‘JA’ beantwoorden, dan kan je helaas geen tentamen op de campus maken. Omdat een tentamen een belangrijk onderwijsonderdeel is, kan je in dat geval hetzelfde tentamen thuis maken. De surveillance is dan via Online Proctoring. Een verzoek hiervoor kan je indienen via OSIRIS Zaak. Dien dit verzoek in zodra je weet dat je niet naar de campus mag komen, want het tentamen moet dan online voor je klaargezet worden. Als je een verzoek indient via OSIRIS Zaak proberen we de volgende werkdag te reageren op je verzoek.
Het kan bij uitzondering ook voorkomen dat je pas op de dag van het tentamen zelf klachten krijgt. Ook dan zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je het tentamen thuis kan maken! Dien direct het verzoek in via OSIRIS Zaak.

Aanvangstijden

Tentamens op Campus Woudestein beginnen op vaste tijden: 09:30 uur, 13:30 uur en 17:30 uur. Vanaf 30 minuten voorafgaand aan het tentamen kan je de tentamenhal betreden. Dit gaat als volgt:

 • Je neemt de een van de ingangen van het gebouw. Hier kan zich een rij vormen. Houd minimaal 1,5m afstand van de studenten voor en achter je.
 • Als je de tentamenhal binnenkomt, loop je door naar de achterste vrije plek, die voorzien is van een chromebook (of een papier tentamen). De blokindeling wordt niet vooraf bekend gemaakt
 • Tijdens het tentamen zal een surveillant langskomen en een identiteitscontrole uitvoeren. Hiervoor leg je jouw identiteitsbewijs, rijbewijs of eventueel een fysieke collegekaart klaar op de linkerbovenhoek van jouw tafeltje. De surveillant zal handschoenen en een mondkapje of gezichtsmasker dragen. 
 • Na afloop van een tentamen lever je, als het tentamen op papier wordt afgenomen, het tentamen in bij de surveillant. Chromebooks kan je laten liggen. De tentamenhal verlaat je aan de achterkant de zaal.

Informatievoorziening tentamenlocatie

Voor alle informatie over tentamenlocaties kun je je abonneren op het SIN-Online Channel ‘Tentamenlocaties’. Eén werkdag voor een tentamen wordt de exacte locatie van dat tentamen via dit Channel bekendgemaakt.

Niet vergeten: 

 • Een geldig identiteitsbewijs meenemen (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
 • Enkele pennen en potloden, een gum en indien toegestaan een rekenmachine en eventueel een reserve rekenmachine. Zorg voor een back up en voorkom gedoe!
 • Trek geen schoenen met harde zolen aan naar tentamens. Dit zodat je je medestudenten niet tot last bent wanneer je de tentamenzaal betreedt en verlaat. De vloer van de tentamenzaal is namelijk van steen gemaakt. 
 • Mobiele telefoons, horloges en eventuele andere (potentiële) communicatieapparatuur voor de aanvang van tentamens uitschakelen en in de jas of tas opbergen.
 • Zet op ieder vel papier dat je inlevert je naam en studentennummer. 

Orderegels

Zie de orderegels schriftelijke tentamens. Hieronder worden enkele van de belangrijkste regels samengevat:

Mobiele telefoons en horloges

In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor persoonlijke eigendommen van degene die het tentamen aflegt mogen mobiele telefoons niet in de tentamenruimte worden meegenomen. In andere gevallen dient de mobiele telefoon vanaf het betreden van de tentamenruimte uitgeschakeld te zijn. Bovendien moet de telefoon gedurende het gehele tentamen buiten handbereik blijven. Gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische communicatieapparatuur bij/tijdens schriftelijke tentamens is verboden. Overtreding wordt aangemerkt als fraude. Horloges zijn niet toegestaan gedurende het tentamen. Horloges moeten worden opgeborgen in jas of tas.

Toiletbezoek tijdens tentamens

Gedurende de afname van een tentamen mag iedere deelnemer één keer naar het toilet. Het toiletbezoek dient bij de surveillant te worden aangemeld en diens aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Per blok mag steeds maximaal 1 deelnemer naar het toilet. Het is verboden om tijdens het toiletbezoek een telefoon of horloge bij je te dragen. Overtreding van deze regel wordt als fraude aangemerkt. De EUR maakt gebruik van mobiele detectieapparatuur om het gebruik van mobiele telefoons op het toilet te detecteren.

Te laat arriveren

Het kan onverhoopt gebeuren dat je te laat arriveert bij het tentamen. Ongeacht de reden gaat dit van je werktijd af. Daarnaast ben je ook je medestudenten tot last wanneer de sessie net begonnen is en je verlaat binnenkomt. 
Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij de hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.

Vragen stellen

Gedurende het eerste half uur van het tentamen is de docent van het bijbehorende vak aanwezig om eventuele vragen over (de vragen in) het tentamen te beantwoorden. De docent zal uiteraard geen antwoorden verklappen, maar kan eventuele onduidelijkheden over het tentamen wegnemen.   

2. Aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode 

Reguliere aanmeldingsperiode

De reguliere aanmeldingsperiode voor alle tentamens binnen de EUR die op Campus Woudestein plaatsvinden start 26 werkdagen voor het schriftelijk tentamen en eindigt 5 werkdagen voor het tentamen. De aanmelding voor een tentamen verloopt via OSIRIS. De dag waarop het tentamen plaatsvindt wordt bij het berekenen van de aanmeldingsperiode niet meegeteld en aanmelden op een bepaalde dag is mogelijk tot 23:59 uur. 

Rekenvoorbeeld reguliere periode:
Als jouw tentamen dus bijvoorbeeld op vrijdag 31 januari plaatsvindt, loopt de aanmeldingsperiode van dit tentamen tussen 27 december om 00:01 uur (26 werkdagen voor het tentamen) en donderdag 23 januari om 23:59 uur (5 werkdagen voor het tentamen).  
 

Reguliere aanmeldprocedure

Voor bijna alle reguliere schriftelijke tentamens (en hertentamens) binnen de EUR geldt dat je je alleen binnen de vastgestelde aanmeldingsperiode via Osiris Student voor tentamens kunt aanmelden. Deze periode wordt in de vorige alinea beschreven. Zodra je je hebt aangemeld ontvang je altijd een e-mail waarin jouw aanmelding door de universiteit wordt bevestigd. Bewaar deze e-mail totdat jouw resultaat in Osiris bekendgemaakt is. Als je geen bevestigingsmail ontvangen hebt moet je ervan uitgaan dat je niet voor het tentamen aangemeld bent.

Aanmelden voor tentamens:

Te laat?

Buiten de aanmeldingsperiode kun je je niet via Osiris Student inschrijven voor tentamens. Verderop op deze pagina wordt uitgelegd hoe je je buiten de aanmeldingsperiode alsnog voor tentamens kunt aanmelden.

Problemen met aanmelden voor tentamens? 

 1. Controleer of je als student van de opleiding waaraan je het tentamen wilt afleggen staat ingeschreven.
 2. Controleer of je als deelnemer van het vak waarvoor je het tentamen wilt afleggen staat ingeschreven.
 3. Lees in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de opleiding waarvoor je het tentamen wilt afleggen wat de officiële spelregels omtrent tentamens zijn, en controleer in hoeverre je aan deze regels voldoet. Iedere OER bevat een paragraaf of hoofdstuk over (het afleggen van) tentamens.
 4. Als het je toch niet lukt om je tijdens de aanmeldingsperiode in te schrijven voor een tentamen helpen wij je graag. Hiertoe dien je contact op te nemen met het ESSC.

3. Aanmelden buiten de aanmeldingsperiode

Informatie volgt.

4. Tussentijds afmelden voor schriftelijke tentamens

Tijdens de aanmeldingsperiode kun je je ook afmelden voor tentamens. Ook dit regel je gemakkelijk via Osiris Student. Hiermee voorkom je dat de vermelding "niet opgekomen" in je studentendossier genoteerd wordt bij het vak in kwestie.

Uitzonderingen

Studenten aan de onderstaande faculteiten kunnen zich niet tussentijds afmelden voor schriftelijke tentamens:
- Bachelor- en masterstudenten aan ESL.

5. Overige tentamens

Tentamens voor studenten met een functiebeperking  

Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten, waaronder aanpassing van tentamenvoorzieningen, kunnen ertoe bijdragen dat er in grotere mate sprake is van een gelijke kans op studiesucces.

Toestemming verkrijgen

Allereerst moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van de faculteit waarvoor je bent ingeschreven. Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen. De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor het afleggen van schriftelijke tentamens in de bovengenoemde zalen en voor welke periode de toestemming geldt.  

Aanmelden

Studenten die toestemming hebben om in de kleinere zalen tentamens te mogen afleggen worden, na inschrijving in Osiris, automatisch aangemeld voor deze zalen. 

Let op: voor een verlate aanmelding tot twee werkdagen voor een tentamen kun je nog gebruik maken van de extra tentamenfaciliteiten: Indien de verlate inschrijving binnen de twee werkdagen voor een tentamen valt, of op de dag van het tentamen, dan vervalt het recht op extra tentamenfaciliteiten.

Locaties

Tentamens voor studenten met een functiebeperking vinden plaats in een aparte zaal in het van der Goot Building, zie SIN-channel Tentamenlocaties.

Aanvangstijden

De aanvangstijd in de aparte zalen voor studenten met een functiebeperking is gelijk aan die van de reguliere tentamens. De eindtijd is een half uur later dan de reguliere tentamens.

Orderegels

De orderegels omtrent de afname van tentamens in de kleinere zalen voor studenten met een functiebeperking zijn identiek aan de reguliere orderegels. Zie paragraaf 6 hieronder.

Toch in de grote hal tentamens afleggen 

Deelnemers die toestemming hebben om in de kleinere zalen voor studenten met een functiebeperking tentamens te mogen maken kunnen geen tentamen afnemen in de grote hal. Er kunnen geen twee plaatsen worden gereserveerd. Indien een deelnemers te laat is voor de kleinere zaal en toch nog mee wil doen in de grote hal zonder extra tentamentijd dan wordt er een stempel eigen risico geplaatst op het werk.

6. Orderegels voor schriftelijke tentamens 

Het vaststellen van regels voor tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels bij voorkeur in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Om te borgen dat alle tentamens van de EUR op een vergelijkbare manier worden afgenomen zijn met de examencommissies algemene afspraken gemaakt over de regels met betrekking tot de orde tijdens tentamens, de zogenaamde orderegels. Je kunt de orderegels hier downloaden.

7. Afgelasting tentamens bij weeralarm 

Incidenteel worden tentamens afgelast vanwege extreem slechte weersomstandigheden. Daarbij valt te denken aan een zware storm, ijzel of hevige sneeuwval. Hierdoor kunnen lange files ontstaan, het treinverkeer ontregeld raken, of het kan simpelweg gevaarlijk zijn om überhaupt de straat op te gaan. Zodoende wordt de afname van tentamens op de EUR ook ontregeld, bijvoorbeeld omdat veel studenten niet verschijnen of te laat arriveren. De praktijk leert dat in dergelijke situaties verwarring optreedt als tentamens toch doorgaan en ook als tentamens worden afgelast. Om in dit soort complexe situaties maximale duidelijkheid te verschaffen is er één algemene procedure. 

Wanneer

Als het KNMI een weeralarm afgeeft voor het hele land of specifiek voor de Regio Rijnmond vanwege zeer zware storm, ijzel, hevige sneeuwval of andere extreem slechte weersomstandigheden. Zodra een weeralarm wordt afgekondigd wordt vastgesteld welke tentamens voor welke opleidingen gepland staan. Deze tentamens worden afgelast en dit wordt op de onderstaande manier gecommuniceerd. Voor tentamens van Geneeskunde kan een andere procedure gelden.

Communicatie afgelasting

De afgelasting staat op de startpagina van de EUR vermeld en ook op de nieuwspagina’s van het ESSC en van de examenadministratie. De afgelasting wordt ook vermeld op de monitoren op de campus en de faculteiten kunnen de studenten nader informeren via SIN of SMS.

Alternatieve datum afgelaste tentamens

Het afgelasten van tentamen(s) vanwege een weeralarm betekent dat zo snel mogelijk een nieuwe datum moet worden vastgesteld. De Tentamenorganisatie neemt hiertoe het initiatief en overlegt met het onderwijsbureau van de betreffende opleiding(en). De nieuwe datum ligt maximaal twee weken na de oorspronkelijke tentamendatum. De nieuwe datum wordt door de betreffende opleiding(en) op SIN gepubliceerd. De Tentamenorganisatie publiceert de nieuwe datum op de website van het ESSC en op de monitoren in de hal van het Van der Goot Building (voorheen het M-Gebouw).  

8. Klachten over tentamens

Heb je een klacht over een tentamen en/of de gang van zaken tijdens de afname van een tentamen? Dan kun je via de website ‘Rechtsbescherming’ een klacht indienen...

ASK Erasmus

Find your answer

ASK Erasmus