Studentenstatuut

Het studentenstatuut biedt een overzicht van de rechten en verplichtingen van de studenten die voortvloeien uit wettelijke bepalingen. Ook heeft het statuut tot doel om elke student te informeren over wat hij van de universiteit mag verwachten aan onderwijs en bijbehorende voorzieningen en wat de universiteit van hem verwacht.

Het gehele statuut bestaat uit twee delen: het instellingsdeel is voor iedere student gelijk en het opleidingsdeel is bestemd voor de studenten die ingeschreven zijn voor die opleiding (de studiegids). Het instellingsdeel informeert over zaken die op universitair niveau zijn geregeld en beschrijft het wettelijk kader van zaken die op facultair niveau zijn geregeld. Dit laatste geldt in het bijzonder voor onderwerpen als "Toegang tot een opleiding" en "Onderwijs en examens".

Download het Studenten Statuut (pdf)

Adressen examencommissies

Archief studentenstatuut 2013-2014