Welkom in de wereld van Sociologie

De sociologie onderzoekt de grondpatronen van menselijk samenleven. Sociologen zijn geïnteresseerd in hoe samenlevingen ontstaan, hoe ze voortbestaan en hoe ze veranderen.

Sociologen zien samenlevingen primair als netwerken van "relaties" en daarmee samenhangende stelsels van gemeenschappelijke "ideeën". Belangrijke relaties zijn onder andere de economische rolverhoudingen en de politieke machtsverhoudingen in een samenleving. Op het vlak van ideeën gaat het onder meer om taal, kennis, opvattingen over hoe men zich behoort te gedragen, en noties over wat het nastreven waard is.


Nieuwe masterprogramma ‘Governance of Migration and Diversity’

maandag, 1 februari 2016

Migratie en diversiteit zijn momenteel niet uit de actualiteit weg te denken. De huidige vluchtelingencrisis en de kwesties rond radicalisering laten zien dat migratie en diversiteit belangrijke maatschappelijke vraagstukken zijn waar beleid en politiek mee worstelen. 

Nieuwe masterprogramma politieke sociologie leert de hedendaagse politieke cultuur te begrijpen

maandag, 25 januari 2016

In westerse democratieën is een nieuwe politieke cultuur ontstaan. Een cultuur waarin onder invloed van globalisering en individualisering grote maatschappelijke spanningen over vraagstukken rond etnische diversiteit, migratie, criminaliteit en veiligheid tot uiting komen. 

21.01 promotie Linda Bakker | Potentieel vluchtelingen onderbenut

woensdag, 13 januari 2016

Investeren in een aanvullende opleiding in Nederland en het waarborgen van kort verblijf in asielzoekerscentra verhoogt de kansen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.