Welkom in de wereld van Sociologie

De sociologie onderzoekt de grondpatronen van menselijk samenleven. Sociologen zijn geïnteresseerd in hoe samenlevingen ontstaan, hoe ze voortbestaan en hoe ze veranderen.

Sociologen zien samenlevingen primair als netwerken van "relaties" en daarmee samenhangende stelsels van gemeenschappelijke "ideeën". Belangrijke relaties zijn onder andere de economische rolverhoudingen en de politieke machtsverhoudingen in een samenleving. Op het vlak van ideeën gaat het onder meer om taal, kennis, opvattingen over hoe men zich behoort te gedragen, en noties over wat het nastreven waard is.
 
 

Prof.dr. Willem Schinkel, bijzonder hoogleraar Sociologische theorie, over de aanslagen in Brussel

 

27 maart 2016 - Westerse regeringsleiders spreken zowel na de aanslagen in Parijs als na de aanslagen in Brussel over een aanval op onze normen en waarden. Maar is dit wel het geval? Willem Schinkel praat hierover in Buitenhof.Socioloog Iliass El Hadioui over de toekomst van Molenbeek


22 maart 2016 - In de Brusselse wijk Molenbeek heerst ontzetting en afschuw over de aanslagen, maar inwoners maken zich zorgen over de weerslag op hun buurt met veel migranten.
 

Maria Fleischmann over onderzoek naar burnout en de rol van leidinggevenden


21 maart 2016
- ‘Beter luisteren naar de signalen die de werknemers over hun situatie geven,  kan zorgen dat werknemers minder uitvallen’ zegt Fleischmann.