Welkom in de wereld van Sociologie

De sociologie onderzoekt de grondpatronen van menselijk samenleven. Sociologen zijn geïnteresseerd in hoe samenlevingen ontstaan, hoe ze voortbestaan en hoe ze veranderen.

Sociologen zien samenlevingen primair als netwerken van "relaties" en daarmee samenhangende stelsels van gemeenschappelijke "ideeën". Belangrijke relaties zijn onder andere de economische rolverhoudingen en de politieke machtsverhoudingen in een samenleving. Op het vlak van ideeën gaat het onder meer om taal, kennis, opvattingen over hoe men zich behoort te gedragen, en noties over wat het nastreven waard is.


Respondenten gezocht: mensen die in twee landen leven

donderdag, 22 oktober 2015

[English below]

Een groeiende groep mensen heeft een ‘transnationaal leven’. Het gaat daarbij om mensen die in twee landen leven. Zij verdelen bijvoorbeeld werk en vrije tijd tussen twee landen, verblijven een deel van het jaar in het ene en een deel van het jaar in het andere land, of leven in een ander land dan waar ze hun inkomen verwerven of verzekerd zijn.

Promotie Rob Timans | Structuur Nederlandse bedrijfselite in 30 jaar weinig veranderd

donderdag, 22 oktober 2015

De structuur van de Nederlandse economie is sinds het midden van de jaren zeventig sterk veranderd, dat geldt niet voor de groep topbestuurders van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Socioloog Arend van Haaften wint Rotterdam Scriptieprijs: Over de rol van het maatschappelijk middenveld bij etnische relaties

dinsdag, 25 augustus 2015

De Rotterdam Scriptieprijs 2015 is gewonnen door de Rotterdamse socioloog Arend van Haaften voor zijn scriptie: Het maatschappelijk middenveld als ‘sociale incubator’.