Openbaring onontkoombaar begrip voor onze humaniteit

Oratie Dr. R.B.J.M. Welten 30 september 2016

Bachelor examendag 26 september

Wijsbegeerte en Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied

Stageplaats International Philosophy Olympiad 2017

voor BA 3 studenten & masterstudenten

PhD defence Drs. L. Mireles Flores

Economic Science for Use: Causality and Evidence in Policy Making

maandag, 26 september 2016

Bachelor examendag 26 september

Wijsbegeerte en Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied

donderdag, 29 september 2016

Effectief altruïsme | Engelstalige lezing

Campus Woudestein

vrijdag, 30 september 2016

Oratie Dr. R.B.J.M. Welten

zaterdag, 8 oktober 2016

Bachelor Open Dag 8 oktober

Campus Woudestein

>> Meer nieuws >>

RSS

Faculteit der Wijsbegeerte

Durven doordenken over de dingen die er toe doen

De Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt gedegen en vernieuwend onderwijs en onderzoek. Volgens de visitatierapporten Onderwijs en Onderzoek behoort de Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte tot de beste van Nederland. Het onderwijs wordt positief gewaardeerd en de faculteit is reeds geruime tijd opvallend succesvol in het verwerven van onderzoeksubsidie, met name bij NWO.       

De Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte biedt twee bacheloropleidingen aan: de Bachelor Wijsbegeerte en de Engelstalige Bachelor Double Degree with Philosophy. Voor studenten in de masterfase biedt de faculteit de MA Philosophy en de Research Master in Philosophy and Economics aan.

Uniek aan het onderwijs en onderzoek aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de EUR is de opdeling in vier leerstoelgroepen, te weten Filosofie van Mens en Cultuur, Theoretische Filosofie, Praktische Filosofie en Geschiedenis van de Filosofie. De filosofen van de Erasmus Universiteit Rotterdam kenmerken zich door een prominente rol in het academische filosofische debat en grote betrokkenheid bij kwesties in het publieke domein.