Toelatingsmatrices minoren 2015-2016

1. Toelatingsmatrix voor EUR studenten die aan de EUR een minor willen volgen:

Voor EUR-studenten die uitgeloot zijn of geen aanmelding hebben ingediend opent van 13 juli t/m 26 juli een tweede aanmeldronde. In de onderstaande matrix is aangegeven welke minoren nog openstaan voor aanmelding.

Toelatingsmatrix voor EUR studenten voor minoren aan de EUR (Pdf)

 

LET OP: het is niet meer mogelijk voor EUR-studenten om zich aan te melden voor een minor aan TU Delft of Universiteit Leiden. Voor externe studenten is het niet meer mogelijk een aanmelding in te dienen voor EUR-minoren.

2. Toelatingsmatrix voor EUR studenten die aan TU Delft een minor willen volgen:

Toelatingsmatrix voor EUR studenten voor minoren aan TU Delft (Pdf)

3. Toelatingsmatrix voor EUR studenten die aan Universiteit Leiden een minor willen volgen:

Toelatingsmatrix voor EUR studenten voor minoren aan Universiteit Leiden (Pdf).

4. Toelatingsmatrix voor overige externe studenten die aan de EUR een minor willen volgen

Toelatingsmatrix voor overige externe studenten voor minoren aan de EUR (Pdf)