Minorsite   Externe Studenten

Externe Studenten

Toestemming eigen examencommissie en toegang controleren

Studenten van buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben toestemming nodig van de eigen examencommissie alvorens het verzoek tot inschrijving in een minor in behandeling kan worden genomen.

Enkele minoren van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) staan open voor externe studenten. Voor een overzicht van het minoraanbod 2014-2015 voor externen, zie de matrix voor externe studenten.  

 

Voorwaarden

Je hebt vooraf toestemming nodig van jouw eigen opleiding om aan de EUR een minor te volgen, zonder deze toestemming wordt je verzoek niet in behandeling genomen.

De aanmeldperiode voor externe studenten loopt van 12 mei tot en met 27 juni 2014.

  • EUR-studenten hebben voorrang bij plaatsing
  • Externe studenten kunnen alleen geplaatst worden als na 28 mei nog plaatsen beschikbaar zijn
  • Externe studenten worden geplaatst op volgorde van binnenkomst
  • Je dient jezelf indien je bent geplaatst te registreren als 'keuzevakstudent'. Hiervoor ontvang je een formulier. Voor het volgen van een minor aan de EUR moet je je niet via Studielink aanmelden.

 

Aanmeld- en registratieprocedure

Vanaf 12 mei 2014 kunnen externe studenten met toestemming van de eigen examencommissie zich melden via het webformulier dat op 12 mei 2014 online gaat. Na 27 juni worden aanmeldingsverzoeken van externe studenten niet meer in behandeling genomen.

(Externe) studenten kiezen een minor


Omvang EUR-minoren

De minoren aan de EUR omvatten 15 ECTS. Het is niet toegestaan om meerdere minoren binnen één minorperiode (collegejaar) te volgen.

Indien de minorruimte bij je eigen instelling groter is dan de EUR-minor, kun je ervoor kiezen om de EUR-minor van 15 ECTS aan te vullen met keuzevakken van de EUR-faculteiten. (Let op: bij ESE is dit niet toegestaan). Het aanvullende pakket met keuzevakken moet je, evenals de EUR-minor, eerst ter goedkeuring voorleggen aan jouw eigen opleiding.

Tevens dien je rekening te houden met de volgende punten:

  • Het minoronderwijs van de EUR (15 ECTS) vindt plaats in de eerste 10 weken van het collegejaar.
  • Het overige keuzevakonderwijs, dat je kan volgen in aanvulling op de minor, vindt verspreid over het collegejaar plaats.
  • Het is mogelijk dat het aanvullende keuzevakonderwijs binnen de EUR op hetzelfde moment plaatsvindt als het onderwijs binnen jouw eigen opleiding.


Bookmark and Share

Bekijk nu de minoren video.

Video over de minoren.Belangrijke data minoren 2014-2015

De inschrijvingsperiode loopt van 7 t/m 28 mei 2014