Erasmus Economics & Theology Institute

Naar een waardengedreven economie

Ons onderzoek

Naar Economie & Theologie

G.B. Ruggieri, Jesus visits the Temple, detail, fresco in Santa Maria sopra Minerva church, Rome, Italy.

Seminar 'Afhankelijk van groei?!'

Met Hans Stegeman

Aerial photography

Onze missie

Een waardengedreven economie

San Martín Pinario, Santiago de Compostela. Lateral Dome. Unesco world heritage site

Naar een waardengedreven economie

Wij geloven in een waardengedreven economie, waarin wij zorgen voor people, planet, and profit.

Het Erasmus Economie & Theologie Instituut (EETI) is een onderzoeks- en kenniscentrum. Theologen, economen, filosofen en bedrijfskundigen dagen hier de overtuigingen, ideeën, concepten en drijfveren uit die het hart vormen van onze economie.

Dit is een tijd van transitie. De samenleving moet nieuwe manieren vinden om mens, maatschappij, milieu en winst in balans te brengen. De noodzaak tot verandering, op een planeet die tegen zijn grenzen aanloopt, roept de wetenschap op om de grondbeginselen van de economie ter discussie te stellen.

De mens is een complex wezen. De omstandigheden en onze samenlevingen veranderen met de tijd, maar wij blijven in essentie gelijk. Wij doen nieuwe kennis op en noemen dat vooruitgang, terwijl andere inzichten in vergetelheid raken. Ons leven draait om behoeften en mogelijkheden, op verschillende niveaus dan wel aspecten: het rationele, emotionele, materiële en spirituele. Onze economieën en samenlevingen weerspiegelen wie wij zijn, wat wij geloven en waar wij naar streven.

Calatrava’s Samuel Beckett Bridge

Economen & Theologen

Economen kunnen leren van theologen, daar in het verleden al veel economische concepten door hen zijn geanalyseerd en beschreven. Zo zijn bijvoorbeeld vertrouwen, leiderschap, macht, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid uitgebreid door de geesteswetenschappen bestudeerd. Ons onderzoek naar de oorsprong van deze ideeën vertrekt uit het heden, en neemt de spanningen en complexiteit van de maatschappij als uitgangspunt.

Anderzijds is de theologie beïnvloed door de toenmalige economische en sociale omgeving, en de ontwikkelingen van destijds. Onze wereld is echter veranderd. De economie kan derhalve nieuw licht werpen op de oude noties die aan de basis liggen van religieuze geschriften.

Work of art

We Trust. We Care. We Build.

Theologen onderzoeken de menselijke ervaring van geloof en de aard van het goddelijke. Zij werken met geschriften die lang geleden geschreven zijn als een gids voor het leven. Filosofen bestuderen de fundamentele aard van de werkelijkheid en het bestaan. Economen onderzoeken hoe de samenleving zijn eindige hulpbronnen gebruikt, waarbij wordt gekeken naar de productie, distributie, en consumptie van goederen en diensten. Samen kunnen zij onze kennis en ons begrip van de economie vergroten.

 

 

All images courtesy by Riccardo Budini.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen