De Betekenis van Rijkdom | Executive Program

Man spreidt zijn armen terwijl hij op een berg staat, omdat hij nu weet wat de echte Betekenis van Rijkdom is

We leven in een tijd dat er een enorm groeiende behoefte is aan geluk, ware rijkdom en zingeving. Een leven dat ertoe doet staat hoog op de lijst van wensen. Organisaties en individuen willen een zinvolle bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Maar hoe, dat is de vraag.

De Betekenis van Rijkdom

Waarom dit Executive Program?

Wil jij nieuwe inzichten opdoen over hoe je de betekenis van rijkdom kunt vinden? En ervaren hoe je hiermee een vooruitstrevend beleid kan voeren binnen je bedrijf? In dit Executive Program (waarvoor je STAP-budget kunt aanvragen) van totaal zeven bijeenkomsten ontdek je wat rijkdom voor jou persoonlijk betekent én voor je bedrijf. Meer dan 15 gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland belichten het thema rijkdom vanuit economisch, filosofisch, theologisch en psychologisch perspectief. Wat levert het Executive Program jou op?

 • Verrijkte wetenschappelijke kennis over hoe je zelf ware rijkdom kunt vinden, belicht vanuit meerdere perspectieven
 • Nieuwe ideeën over hoe je dit kunt toepassen binnen je bedrijf en hoe je de behoefte van klanten kunt raken, door bijvoorbeeld betekenisvollere oplossingen aan te bieden
 • Inzichten waarmee je een beleid kunt voeren waardoor je klanten helpt om financiële keuzes te maken die passen bij wat de klant belangrijk vindt in het leven
 • Ruime gelegenheid om ideeën uit te wisselen met de topsprekers en de andere deelnemers; door deze gesprekken doe je inzichten op over hoe je op jouw manier kunt bijdragen aan de maatschappij

Betekenis van Rijkdom - ervaring deelnemer Kim

Betekenis van Rijkdom - ervaring deelnemer Floris

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Onderzoek wijst uit dat meer dan 70% van de mensen zich zorgen maakt om de eigen financiële situatie. Wat betekent dat voor mensen in de financiële dienstverlening, economen en bedrijfskundigen? Het Executive Program De Betekenis van Rijkdom van de Erasmus Universiteit Rotterdam is de eerste academische leergang in Nederland die zich richt op betekenisvol werken in de wereld waarin geld een cruciale rol speelt. In het programma gaan we in op wat we verstaan onder rijkdom en hoe je ervoor kunt zorgen dat je dit in zijn volle glorie kunt ervaren.

De eerste module bestaat uit twee aaneengesloten dagen waarin we het gaan hebben over de ware rijkdom in het leven en de veranderende behoeften naar meer betekenis en een toekomstbestendige wereld. Na deze tweedaagse volgen er drie individuele dagen waar we aan de slag gaan met het onbewuste en de invloed op gedrag en beslissingen. Zodat jij meer inzicht krijgt in waarom mensen keuzes maken en wat je kunt doen om mensen echt te helpen om rijker, gelukkiger en betekenisvoller te leven. Het programma wordt afgesloten met een tweedaagse waarin centraal staat hoe je de verandering kan maken naar betekenisvoller werken, vanuit een leven gericht op de ware rijkdom.

Voor het Executive Program De Betekenis van Rijkdom hebben wij een programma samengesteld waarmee een ander mensbeeld wordt gecreëerd aan de hand van wetenschappelijke kennis en nieuwe inzichten van meer dan 15 topsprekers. Het uiteindelijke doel is wat ons betreft een win-win voor iedereen: een gelukkigere klant die beter wordt bediend, toename van het werkgeluk, stijging van het rendement van de organisatie én een bijdrage aan een betere samenleving.

De eerste module bestaat uit twee aaneengesloten dagen waarin we het gaan hebben over de ware rijkdom in het leven en de veranderende behoeften naar meer betekenis en een toekomstbestendige wereld. Voor ons gaat het bij ‘rijkdom’ om zaken als je goed voelen, het hebben van waardevolle relaties, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om te delen en van betekenis te zijn. Kortom: rijkdom in volle glorie is ervaren dat je ertoe doet en een zinvol leven leidt. 

Na deze eerste tweedaagse volgen er drie individuele dagen waar we aan de slag gaan met het onbewuste en de invloed hiervan op gedrag en beslissingen. Zodat je meer inzicht krijgt in waarom mensen keuzes maken en wat jij kunt doen om mensen echt te helpen om rijker, gelukkiger en betekenisvoller te leven. Het programma wordt afgesloten met een tweedaagse waarin centraal staat hoe je de verandering kan maken naar betekenisvoller werken, vanuit een leven gericht op de ware rijkdom.

Typerend voor het programma is dat mensen die werkzaam zijn in de financiële, economische of bedrijfskundige dienstverlening een breder beeld krijgen hoe vanuit verschillende perspectieven geld ingezet kan worden voor een echt rijker leven. Zo worden rijkdom en geluk geëxploreerd vanuit economisch, filosofisch, theologisch en psychologisch perspectief. Immers, naast de calculerende mens is er de mens die zich laat leiden door gevoel, maar die de ratio hanteert om te filteren. Op deze manier doe jij als deelnemer brede kennis op waarmee je toepassingsgericht aan de slag kunt binnen je eigen werkkring. Om daarmee bij te dragen aan een rijker leven van de klanten en een betekenisvollere organisatie. Kortom: met het Executive Program De Betekenis van Rijkdom investeer je niet alleen in jezelf, maar ook in de kwaliteit van je (eigen) bedrijf.

Klik hier voor het downloaden van de brochure met uitgebreide informatie over de inhoud.

Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en voorlopers in de bedrijfspraktijk delen hun meest actuele kennis en ervaringen over het onderwerp. In totaal treden in dit programma meer dan 15 nationale en internationale experts en thought leaders op. Hieronder vind je informatie over de sprekers die regelmatig optreden.

L. (Leo) Bormans
Schreef de internationale bestseller The World Book of Happiness | is Ambassador of Happiness & Quality of Life | spreekt op grote internationale congressen én bij kleine gespecialiseerde workshops | doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van geluksinterventies

Prof. dr S. (Sarah) Durston geeft les als hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen aan het UMC | publiceerde The Universe, Life and Everything... Dialogues on our Changing Understanding of Reality, over de grote raadsels van de wetenschap en hoe de aanpak daarvan verandert | is voorzitter van de Stichting Bewustzijn en Wetenschap | leidde onder meer onderzoek naar hersenontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen op de afdeling Psychiatrie van het UMC

Prof. dr. P.J.J. (Paul) van Geest
Doceert Economie & Theologie en Kerkgeschiedenis & Geschiedenis van de Theologie | is verbonden als (bijzonder) (gast)hoogleraar aan diverse universiteiten | schreef mee aan het boek Kruis en Munt - De betekenis van theologie voor de economie | is daarnaast actief als spreker

A. (Annemarie) van Gaal
Staat bekend als ondernemer in hart en nieren | zette diverse (inter)nationale bedrijven op | investeert in start-ups | is Commissaris, bestuurslid en lid van de Raad van Advies van diverse organisaties zoals de DUO | verschijnt regelmatig in televisieprogramma’s en talkshows

J. (Jaap) Korteweg kennen we als founding father van De Vegetarische Slager | verkocht dit bedrijf in 2018 aan Unilever | is een voorbeeld voor de hele branche en inspireert grote bedrijven als Burger King en Unilever | wil écht iets doen aan dierenleed, duurzaamheid en gezondheid | werkt inmiddels aan de opstart van een nieuw bedrijf: Those Vegan Cowboys – gespecialiseerd in plantaardige zuivel

Prof. dr. F. (Frans) van der Meché
Is Neuroloog | schreef circa tweehonderd wetenschappelijke publicaties | is sinds 2007 bestuurlijk eindverantwoordelijk voor Erasmus MC Holding BV | gevestigd als Toezichthouder en Adviseur | initieerde het executive programma Het Brein in de Boardroom - reflectieleergang voor bestuurders

Prof. dr. J. (Jaap) van Muijen
Doceert als hoogleraar in de Psychologie aan diverse (buitenlandse) universiteiten | is eigenaar van organisatieadviesbureau Sense of Leadership | werd expert op het gebied van (persoonlijk) leiderschap |verricht om het jaar het Nationale Salarisonderzoek in opdracht van DPG

Prof. dr. K. (Kirsten) Rohde
Is hoogleraar Gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit | en tevens grondlegger van het onderwijs hierin | bestudeert hoe mensen afwegingen maken tussen het heden en de toekomst, en de rol van risico en sociale context daarin | werkt ook als redactielid van Management Science

Prof. dr. H.W. (Henk) Volberda
Doceert als hoogleraar Strategic Management & Innovation aan de UvA | is Wetenschappelijk Directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation – bekend van de Dutch Innovation Monitor| bekleedt tevens diverse bestuurs- en adviesfuncties | schreef een groot aantal boeken

Dr. Arjan van Dam
Werkt als Arbeidspsycholoog en Trainer | schreef het boek De Kunst van het Falen | promoveerde in 2020 op de relatie tussen de soorten doelen die mensen zichzelf stellen en hun welbevinden | geeft trainingen en individuele coachingstrajecten op het gebied van persoonlijke effectiviteit

K. (Kees) Klomp
Heeft als doel de betekeniseconomie-beweging in Nederland aanjagen | hielp in de loop der jaren een enorme hoeveelheid ondernemers met het (uit)bouwen van hun betekenisvolle bedrijven| deed dit zowel in de hoedanigheid van adviseur als in de hoedanigheid van mentor

J. (Joost) van der Leij
Is filosoof en auteur op het gebied van het Enneagram en Neuro-Linguïstisch Programmeren |legde een koppeling tussen het Enneagram, persoonlijkheidsstoornissen en de Big Five | geeft les als OBM trainer/coach in Cybernetic Big Five Theory, beïnvloedingstaal en positieve bekrachtigen

T. (Tina) Weeks
Richtte Serenity Financial Planning op| wil zoveel mogelijk mensen financial life planning bieden, zodat ze een leven van vrijheid kunnen leiden zonder zorgen om geld | is actief als Financial Life Planner | leidt andere life planners op | is een veelgevraagd spreker rondom deze thematiek

Drs. G. (Guy) van Liemt RM
Is bedrijfseconoom en Executive Director van de Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO) | geeft les als kerndocent bij een aantal opleidingsinstituten | heeft zitting in diverse besturen en adviesraden | adviseur, auteur en spreker over geluk, purpose en liefde

R. (Ronald) van der Molen
Werkt als Organisatieadviseur & Leiderschapscoach | helpt vanuit zijn bedrijf Transformatio leiders om hun bedrijf te transformeren naar meer klantgerichtheid, wendbaarheid en eigenaarschap | verzorgt daarnaast inspiratie-sessies en masterclasses over organisch veranderen & leidinggeven

N. (Natasja) Naron MSc
Is Programmadirecteur van het Executive Program De Betekenis van Rijkdom | werkt daarnaast als Directeur bij Gabriël Financiële Bescherming | helpt mensen om geld in te zetten voor meer geluk, tevredenheid en een betekenisvol leven | studeerde onder meer Sport, Economie & Communicatie

B. (Boudewijn) van Uden
Werkt al 25 jaar in de financiële sector | is Directeur Corporate Communicatie bij a.s.r. | werkte mee aan de koersverandering van deze beursgenoteerde verzekeraar, gericht op duurzaamheid en het bereiken van doelen waar een financiële component aan verbonden is

I. (Inge) van Nispen
Werkte eerder als Organisatie-/ HR Consultant | is aanjager van Eelloo’s missie om mensen meer centraal te stellen in organisaties en te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt | is expert op het gebied van Talentontwikkeling, Talentgericht Organiseren en Duurzame Inzetbaarheid

Het Executive Program De Betekenis van Rijkdom staat onder leiding van Natasja Naron MSc. Coördinatie is in handen van Martijn van Essen (Program Coordinator).

 

Het Executive Program De Betekenis van Rijkdom bestaat uit 7 bijeenkomsten verspreid over een half jaar. Er zijn 2 tweedaagses, inclusief overnachting, en 3 losse opleidingsdagen. In aanvulling op het opleidingsprogramma kent het programma 2 extra inspiratiedagen. Deze inspiratiedagen bevatten onder meer een bedrijfsbezoek aan voorlopers op het gebied van duurzaamheid en van betekenis zijn. De data van de editie van 2023/2024 zijn: 27 & 28 september 2023, 11 oktober 2023, 1 november 2023, 22 november 2023, 13 december 2023, 10 januari 2024 en 31 januari & 1 februari 2024.

Het Executive Programma De Betekenis van Rijkdom van de Erasmus Universiteit Rotterdam is onmisbaar voor iedere professional die:

 • Betekenisvol en vernieuwend wil werken
 • De mens centraal stelt
 • Op niveau werkt en een achtergrond heeft in economie, financiën of bestuurskunde
 • Een voortrekkersrol ambieert

Eerdere deelnemers van het programma zijn werkzaam als Directeur, Manager, Consultant, Bestuurder, Beleids- en Visiebepaler, Senior Adviseur, ondernemer en leidinggevende in de financiële, economische en bedrijfskundige dienstverlening. Kortom, als professional die wil investeren in zichzelf en de toekomst van het bedrijf.

Direct meer informatie. Meer weten over de inhoud van het Executive Program De Betekenis van Rijkdom? Vraag nu vrijblijvend de brochure aan!

Locatie
De opleidingsdagen van het Executive Program De Betekenis van Rijkdom vinden plaats op inspiratievolle, bosrijke locaties.

Groepsgrootte
Voor een optimale interactie en mogelijkheid tot het uitwisselen van ideeën, hanteren wij voor dit Executive Program een groepsgrootte van maximaal 15 personen.

Investering
Voor de complete leergang bedraagt de investering € 6.950,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief alle lesmateriaal, hoogwaardige catering en 2 overnachtingen.

STAP-budget
De Betekenis van Rijkdom is één van de programma's waarvoor je STAP-budget kunt aanvragen. 

Bekijk ook alvast de video met de ervaring van Kim en de video met de testimonial van deelnemer Floris!

'Wat een rijkdom dat ik deel heb mogen nemen aan deze leergang. Het was veelzijdig, geestverruimend, blikverruimend en verrijkend. Mijn conclusie? Het smaakt naar meer!’ - Henk-Jan Osse, Consultant Finance en Operations De Hoop en deelnemer leergang 2021/2022

‘Vanuit verschillende kanten gevoed worden met inzichten heeft veel voor mij gedaan. Ik heb altijd vakopleidingen gedaan, maar nu voor het eerst een leergang gevolgd. Het heeft mijn wereld verbreed en geholpen te kijken vanuit dankbaarheid.’ - Ingrid Kleijn, Vermogensplanner Rabobank en deelnemer leergang 2021/2022

Naar een dienstverlening waarbij de financiële producten niet meer centraal staan, maar het geluk, de tevredenheid en een betekenisvol leven.’ ‑ Programmadirecteur Natasja Naron over De Betekenis van Rijkdom

'Voor mij is de opleiding De Betekenis van Rijkdom zeer inspirerend. De verschillende onderdelen sluiten perfect op elkaar aan en belichten een andere manier van kijken naar de relatie tussen economie, welvaart en (persoonlijk) welbevinden. Het geeft een verdiepende kijk op je eigen leven, de wereld om je heen en het advies aan je klanten.' – Erna de Klerk, eigenaar financieel adviesbureau en deelnemer leergang 2022/2023

Elke deelnemer ontvangt na afronding een certificaat van deelname vanuit Erasmus Economics & Business Executive Education, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Martijn van Essen

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-bvr@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 97 33
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building - Afdeling M5
3062PA
Rotterdam

Meer lezen over de betekenis van Rijkdom? Check onderstaande blogs!

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Rendement van Geluk: de take-aways

Twee collega's die lachen tijdens werktijd

Wat economen van theologen kunnen leren over rijkdom

Potje met muntgeld waar een plantje uit groeit

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen