De Betekenis van Rijkdom | Executive Program

Betekenisvol werken in de financiële dienstverlening

Het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ is de eerste academische leergang in Nederland die zich richt op betekenisvol werken in de financiële sector. Wij verstaan onder rijkdom: je goed voelen, waardevolle relaties hebben, persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om te delen en van betekenis te zijn. Ervaren dat je ertoe doet en een zinvol leven leiden, dat is rijkdom in volle glorie. In dit programma krijgt u wetenschappelijke kennis en nieuwe inzichten van meer dan 20 topsprekers, waardoor er een ander mensbeeld ontstaat. Met als resultaat dat iedereen wint. De klant wordt blijer en beter bediend, het werkgeluk neemt toe, het rendement van de organisatie stijgt en de samenleving wordt er beter van.

70% is bezorgd over financiële situatie

Recent onderzoek laat zien dat maar liefst 70% van de mensen zich in meer of mindere mate zorgen maakt over de financiële situatie. Ook al hebben ze een financieel adviseur. In deze leergang leert u om vanuit een andere filosofie te werken. Centraal staan de diepere behoeften en het welzijn van mensen in relatie tot uw rol als financieel dienstverlener.

Wilt u onder professionele begeleiding en samen met gelijkgestemden leren hoe de ware rijkdom van een betekenisvol leven je meer kan brengen in je werk? Schrijf u dan nu in voor het Executive Program De Betekenis van Rijkdom.

Voor wie is het Executive Program De Betekenis van Rijkdom onmisbaar?

Het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ is ontwikkeld voor iedereen die in de financiële wereld op niveau werkt, die een voortrekkersrol ambieert, die betekenisvol en vernieuwend wil werken en die de mens centraal zet. Meer specifiek is het bedoeld voor vooruitstrevende directieleden, bestuurders, beleids- en visiebepalers, ondernemers en leidinggevenden. Definitieve toelating vindt plaats na een gesprek met de programmaleiding. 

Investeer in uzelf én in de kwaliteit van uw organisatie

Met het Executive Program De Betekenis van Rijkdom investeert u niet alleen in uzelf, maar ook in de kwaliteit van uw organisatie.

“Naar een dienstverlening waarbij de financiële producten niet meer centraal staan, maar het geluk, de tevredenheid en een betekenisvol leven.”

‑ Programmadirecteur Natasja Naron over De Betekenis van Rijkdom

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie colleges Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein, Conferentiecentrum Samaya en Klooster Nieuw Sion.
CollegedagenDinsdag 9.30 - 17.00 uur
Instroommomentseptember 2022
Duur opleiding9 bijeenkomsten (verspreid over een half jaar)
Investering

€ 7.950,- voor volledig programma van 9 dagen

€ 5.950,- voor basisprogramma van de eerste 6 dagen

(vrijgesteld van BTW; inclusief lesmateriaal, lunch & consumpties)
GroepsgrootteMaximaal 18 deelnemers
Contactesaa-bvr@ese.eur.nl

 

  • Meer dan 20 nationale en internationale sprekers komen met nieuwe, verfrissende inzichten en ideeën over de rol van financiële dienstverlening in de wereld van vandaag en morgen.
  • Theorie en cases gekoppeld aan de uitdagingen binnen uw eigen organisatie.
  • Inspiratie en handvatten voor een robuust en toekomstbestendig bedrijfsmodel.
  • Handvatten om het werk rijker te maken dat wil zeggen leuker en betekenisvoller, terwijl het rendement en de winstgevendheid stijgen.
  • Oók in de huidige moeilijke tijden adequaat kunnen inspelen op zorgen bij uw klanten.

Typerend voor het programma is dat u zowel kennis opdoet én daarmee toepassingsgericht aan de slag gaat. De eerste module bestaat uit 2 aaneengesloten dagen waarin we de veranderende behoeften en de betekenis van geld voor geluk gaan verkennen. De tweede module van 4 individuele dagen gaan we aan de slag met het onbewuste en de invloed op gedrag en beslissingen. De derde module bestaat uit 3 afzonderlijke dagen en is specifiek gericht op de transitie naar een robuust en toekomstbestendig businessmodel.

Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangen deelnemers verdiepingsmateriaal, zoals literatuur, artikelen of cases.

Sessie 1
(onderdeel van de tweedaagse):

Datum NNB

Veranderend speelveld

Sessie 2
(onderdeel van de tweedaagse):

Datum NNB

Geluk, geld en betekenis

Sessie 3

Datum NNB

Bewust van het onbewuste

Sessie 4

Datum NNB

Life planning in één dag

Sessie 5

Datum NNB

Beïnvloedingstaal voor het onbewuste

Sessie 6

Datum NNB

Duurzaam veranderen

Sessie 7

Datum NNB

Waardegericht businessmodel

Sessie 8

Datum NNB

Leiderschap bij innovatie

Sessie 9

Datum NNB

Transitie naar betekenisvol werken

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen