Onderwijs

Executive Onderwijs

Het Rendement van Geluk

'Het Rendement van Geluk' is een academische leergang die twee keer per jaar door EHERO wordt georganiseerd. Dit Executive Program is gericht op díe directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, adviseurs en beleidsmakers die op zoek zijn naar wetenschappelijk gefundeerde kennis over geluk; meer grip op geluk willen hebben óf zich op professioneel vlak met dit onderwerp bezighouden. De naam van dit programma is bewust gekozen, want uit onderzoek weten we dat gelukkige medewerkers:
 • gezonder, fitter en productiever zijn
 • nieuwsgieriger, creatiever en innovatiever zijn
 • meer betrokken, gemotiveerder en flexibeler zijn
 • eerder bereid zijn om samen te werken
 • meer gefocust zijn op de lange termijn

Sturen op Geluk in het Publieke Domein

Naast het executive program het Rendement van Geluk, heeft EHERO het executive program 'Sturen op Geluk in het Publieke Domein' speciaal ontwikkeld voor raadsleden, politici, bestuurders, beleidsmakers en (zelfstandig) beleidsadviseurs die:
 • op zoek zijn naar wetenschappelijk gefundeerde kennis over geluk
 • zich afvragen hoe en wanneer de overheid en publieke instellingen kunnen sturen op geluk (en wanneer niet)
 • wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn en welke effecten van geslaagd beleid verwacht kunnen worden.
Uit onderzoek is bekend dat gelukkige burgers zich kenmerken door:
 • socialer en meer altruïstisch te zijn
 • sterkere sociale netwerken te hebben en ‘anderen aan te steken’
 • vaker te gaan stemmen
 • toleranter te zijn tegenover andere etnische groepen
 •  minder extreme politieke opvattingen te hebben
 • een gezondere levensstijl te hebben en minder snel te ziek worden
 • beter hun belasting te betalen

Masterclass Onderwijs & Geluk

Wat kan een onderwijsorganisatie als geheel (van basisschool tot universiteit) doen om het geluk van leerlingen of studenten te bevorderen? Dat is een belangrijke vraag, want onderzoek wijst uit dat geluk en emotioneel welzijn op jonge leeftijd de beste garantie zijn voor geluk en vaak ook succes op latere leeftijd. De aanname dat onderwijs hoofdzakelijk indirect aan ons levensgeluk bijdraagt door het overdragen van kennis en vaardigheden – zonder aandacht te besteden aan het geluk van scholieren en studenten zélf – blijkt achterhaald. Scholen kunnen hun leerlingen pas echt gelukkiger maken, en met ongelukkige gevoelens leren omgaan, wanneer ze daar specifiek aandacht aan besteden. (Net als bij andere leergebieden!) Aandacht dáárvoor vertaalt zich in veerkracht, zin om te leren en creativiteit — en minder pestgedrag.De Masterclass ‘Onderwijs en Geluk’ vindt plaats op dinsdag 13 en woensdag 14 december 2016 op een centrale locatie in Nederland. Op beide dagen vindt een intensief programma plaats van 9.30 tot en met ca. 15.30 uur.

Advies en aanbevelingen

EHERO helpt met het ontwikkelen van beleid met oog voor geluk. Wetenschappers en geluksexperts van EHERO denken mee over de toepassing van geluksonderzoek in bijvoorbeeld een gemeente, stad of provincie, voor een specifieke doelgroep of in relatie tot beleidsinterventies. EHERO houdt als multidisciplinair onderzoeksinstituut rekening met verschillende invalshoeken, van de psychische gezondheid van mensen tot de financiële haalbaarheid van beleidsinterventies gericht op geluk.

Workshops & masterclasses

EHERO verzorgt workshops & masterclasses voor beleidsmakers en medewerkers van publieke, semipublieke en maatschappelijke organisaties, waarin onder meer wordt ingegaan op de grondslagen van geluk, de mogelijkheden om geluk onder bepaalde groepen te vergroten en de gevolgen van geluk in het publieke domein. In één dag krijgt u een beeld van onderzoeksresultaten én denkwijzen, die relevant zijn voor uw beleidsterrein. De workshop kan worden toegesneden op de specifieke interesse en het werkveld van de deelnemers. EHERO organiseert workshops vanaf € 2.500.