PLG Erfgoed en identiteit

Nascholing voor tweedegraads docenten Geschiedenis en Mens- en Maatschappij in Rotterdam en omstreken

In deze nascholing werken we vanuit de eigen lespraktijk aan inhoudelijke verdieping en didactische vormgeving van lessen over erfgoed en identiteit. Een professionele leergemeenschap (PLG) is een tamelijk nieuwe vorm van nascholing. Deelnemende docenten vormen in deze PLG samen met experts van de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en Open Universiteit werkgroepen rondom een bepaalde kwestie of aanpak.

Onderwerpen die in het kader van erfgoed en identiteit aan bod kunnen komen zijn: helden en historische objecten, kritisch historisch denken en de wijze waarop je gevoelige onderwerpen zoals de Tweede Wereldoorlog en het slavernijverleden bespreekbaar maakt in de klas.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gereflecteerd op de eigen lespraktijk, worden nieuwe ideeën bedacht, uitgeprobeerd en besproken, en wordt lesmateriaal ontwikkeld dat aansluit bij bestaande lesprogramma’s van de deelnemers. Het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal is interessant voor LB-docenten die naar een LC-functie willen doorstromen. Daarnaast is het onderwerp identiteit één van de doelen van burgerschapsonderwijs die in het bestaande onderwijsprogramma moet worden geïntegreerd.

Praktische informatie

  • Drie bijeenkomsten per jaar (maximaal vier in het eerste jaar) van ca. 4 uur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; de PLG loopt minimaal 2 jaar.
  • Bedoeld voor tweedegraads docenten Geschiedenis of Mens- en Maatschappij met 3 tot 6 jaar werkervaring.
  • Nadruk ligt op het eigen leerproces onder vakkundige begeleiding.
  • Kosten 100€ per jaar voor materiaal, drankjes en excursie.
  • Start van de PLG 1-10-2016.
  • Max. aantal deelnemers: 10.

Betrokken organisaties

De PLG 'Erfgoed en Identiteit' is een initiatief van prof.dr. Maria Grever die aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek doet naar erfgoed en identiteit in relatie tot geschiedenis en het geschiedenisonderwijs.

De PLG wordt begeleid door Cunera Klijn en Karine Vinhuizen, lerarenopleiders en docenten geschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam, en dr. Susan Hogervorst, universitair docent Historische cultuur en Geschiedenisdidactiek aan de Open Universiteit, en tevens onderzoeker aan de EUR.

Daarnaast werkt het Stadsarchief Rotterdam mee aan dit initiatief. Maria Grever zal een gastcollege verzorgen over omgaan met gevoelig erfgoed over WO II in formele en informele educatieve settings.

Meer informatie via Susan Hogervorst: s.m.hogervorst@eshcc.eur.nl, 010 277 14 88 of Cunera Klijn: c.klijn@hr.nl.

Aanmelden kan via Cunera Klijn: c.klijn@hr.nl