Summary in Dutch

Leerlingen vinden opgravingen, oude gebouwen, voorwerpen en verhalen vaak spannend. Over dit erfgoed bestaan echter verschillende gedachten en beelden. In ons onderzoeksprogramma staat daarom de vraag centraal hoe erfgoededucatie gedeelde historische kennis kan bevorderen, waarbij recht wordt gedaan aan de pluraliteit van perspectieven op het verleden. We onderzoeken onder welke voorwaarden leerlingen aan de hand van erfgoed tot meer gedeelde kennis kunnen komen, en welke rol docenten en curricula daarbij spelen. Het programma beoogt de mogelijkheden van erfgoededucatie te evalueren in relatie tot recente theoretische veranderingen in de geschiedwetenschap en verwante disciplines. Daarnaast worden kwaliteitscriteria (benchmarks) ontwikkeld voor een dynamische en professionele erfgoededucatie, zodat een vruchtbare integratie in de curricula van het Nederlandse primaire en secundaire onderwijs kan plaatsvinden.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes