De Corona Catena

EUR filosofen delen hun reflecties op de huidige crisis
Gijs van Oenen

Pandemieën zijn niet alleen bronnen van onheil en wanhoop, ze zetten ook aan tot creativiteit en bijzondere gedachten. Rotterdamse filosofen delen hun beschouwingen over en naar aanleiding van de corona crisis. 

Pandemieën beïnvloeden de filosofie op verschillende manieren. Marcus Aurelius overleed aan de gevolgen van de pest in het oude Wenen van 180 na Christus en Hegel stierf door Cholera in Berlijn in 1831, hoewel de doodsoorzaak van beide filosofen heftig wordt bediscussieerd door historici. Daartegenover staat, dat quarantaines vaak mooi teksten opleveren. De Decamerone is een klassiek voorbeeld hiervan, maar we kunnen ook Isaac Newton in dit rijtje scharen: toen de campus in Cambrige werd gesloten, keerde hij terug naar zijn ouderlijk huis om zijn ideeën over wiskunde, optica en de zwaartekracht te ontwikkelen.

De Nederlandse serie wordt geopend door Gijs van Oenen die reflecteert op de rol van muziek als immuunsysteem. Vervolgens heeft Patrick Delaere het artikel 'Maak van sociale bescherming weer een speerpunt' geschreven en Han van Ruler werpt zijn visie op de crisis in 'Stay in touch!'.

Je kunt de Corona Catena hier vinden.

Meer informatie

Zelf filosofie in modules studeren aan de EUR? Ga voor meer informatie naar onze website.