Grote denkers over Politiek
Deel 2: De (vroeg)moderne periode

Cursus Grote denkers over Politiek (1921HR)

Datum(s)

Data: 20, 27 januari, 3, 10, 17 februari en 2 maart 2020

Dag en tijd: Maandag 14.00 – 16.00 uur

Kosten

€240 (incl. BTW)

Politiek komt van het Griekse polis, de zichzelf bestuderende stadsstaat in het oude Griekenland. Daar was een groep onderwijzers - de sofisten - die hun medeburgers confronteerden met vragen als: waarom leven mensen samen? Waarom zijn er wetten en gehoorzamen we deze? Wat is de relatie tussen macht en gezag? Deze vragen zijn nog altijd actueel. Denkt u aan de uitslag van de Europese verkiezingen en het opkomende nationalisme.

In de zestiende eeuw ontstaan de staten zoals we die nu kennen. De polis, het territorium van een kleine elite, werd een staat van de massa waarin alle inwoners als burger worden erkend. Een tweede belangrijke historische ontwikkeling is de reformatie en de contrareformatie, die tot burgeroorlogen leidde en het proces van staatsvorming versnelde. Een voor de hand liggend voorbeeld is de Nederlandse republiek. De keerzijde van de staatsvorming is de versplintering van Europa. Centrale vragen voor filosofen werden: hoe kunnen mensen samen- leven als men religieus verdeeld is en hoe gaat men om met minderheden? Wat kenmerkt de relatie tussen de individuele burger en de overhead? 

Na de Franse revolutie ontstaan de natiestaten waarin ‘volk’ en politieke gemeenschap geacht worden samen te vallen. Centrale vragen worden: wat is een volk en als een volk bepaald wordt door een gemeenschappelijke taal of cultuur, wat doen we dan met minderheden in onze samenleving? Ook voor Kant, Mill en Habermas blijft zo de aloude vraag naar de verhouding tussen mens en burger nog actueel.

  • Tweede en laatste cursus van een leergang die is samengesteld door de Rotterdam School of Philosophy. Na afloop van deel II heeft u overzicht van de belangrijkste politieke ideeën uit de (vroeg)moderne periode, inzicht in de belangrijkste discussie punten uit deze periode.

Uw docent

De docenten zijn historici, werkzaam aan de Erasmus School of Philosophy, voorheen de Faculteit der Wijsbegeerte.

Contact

Heeft u vragen over dit programma? Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee.

E-mail: hovo@erasmusacademie.nl
Telefoon: 010-408 2465

Datum(s)

Data: 20, 27 januari, 3, 10, 17 februari en 2 maart 2020

Dag en tijd: Maandag 14.00 – 16.00 uur

Kosten

€240 (incl. BTW)

BTW
Inclusief 21% BTW
Startdatum
Tijdsduur
6 dagen
Aangeboden door
Hovo Rotterdam
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Ik meld mij aan voor dit programma

Ga naar het inschrijfformulier