Hora est! Leren promoveren
Schrijf een sterk onderzoeksvoorstel

Cursus Hora est! Leren promoveren

Datum(s)

Startdatum: de opleiding is op vrijdag 15 november 2019 van start gegaan. Wij kunnen u op de hoogte houden van de nieuwe startdatum die naar verwachting in het najaar van 2020 zal zijn. 

Kosten

€3.730 vrijgesteld van BTW
Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

Leg een stevige basis voor uw promotietraject

Heeft u de wens om te promoveren en wilt u hier serieus mee aan de slag? Het begint bij een goed voorstel!
Veel universiteiten willen buitenpromovendi pas begeleiden als zij een goed voorstel hebben. Tijdens de opleiding Hora est! Leren promoveren bouwt u stapsgewijs aan uw onderzoeksvoorstel. Met dit voorstel kunt u sneller en gemakkelijker een promotor vinden en gaat u goed voorbereid uw promotietraject in.

Deze opleiding biedt:

  • Intensieve begeleiding bij het opzetten en uitwerken van uw onderzoeksvoorstel
  • Verdieping in de methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek
  • Tips om uw voorstel overtuigend te presenteren aan uw potentiële promotor

Webinar Hora est! Leren promoveren 2019

Kijk hier het webinar van 19 september terug. Docent Marja Flory en alumnus Freek Hermkens vertellen over het  promoveren als buitenpromovendus en het programma Hora est!. 

Resultaten

Na het volgen van deze opleiding :

  • heeft u een wetenschappelijke probleemstelling, doelstelling en vraagstelling geformuleerd
  • heeft u beoordeeld welke kwalitatieve en/of kwantitatieve methodes u inzet voor het beantwoorden van uw onderzoeksvraag
  • heeft u een voorlopig & overtuigend onderzoeksvoorstel geschreven 
  • weet u hoe u een onderzoek opzet; dit kan ook voor andere doeleinden dan een promotie gebruikt worden

Datums

De opleiding zal naar verwachting in het najaar van 2020 weer van start gaan. 

Doelgroep

Hora est! Leren Promoveren is bedoeld voor iedereen die de wens heeft om als buitenpromovendus een proefschrift te schrijven en de doctorsgraad (PhD) te bemachtigen. Het onderwerp waarop u zou willen promoveren kan in principe betrekking hebben op elke discipline die aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gedoceerd wordt. Uitgezonderd zijn de strikt medische wetenschappen.

Alumna Els van Wijngaarden:

“Ik heb zeer veel profijt gehad van het Hora est! programma. Als buitenpromovendus heeft het me geholpen om een inhoudelijk goed doorwrocht onderzoeksvoorstel te schrijven!” 

Docenten

Hora est! Leren promoveren staat onder inhoudelijke leiding van dr. Marja Flory, Academic Director van de opleiding.

Marja Flory is universitair docent Management of Change aan de RSM (Rotterdam School of Management) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft gewerkt als consultant en als coach voor internationale bedrijven zoals Shell en ABN-AMRO op het gebied van organizational culture & teambuilding. 

Dr. Frits van Engeldorp Gastelaars is als medeoprichter van het Hora Est! programma sinds 2007 bij het programma betrokken. Hij heeft uitgebreide (inter)nationale onderzoekservaring en publiceerde o.a. 12 boeken en begeleidde 27 dissertaties.

Tijdens de intakegesprekken met 1 van de docenten, voorafgaand aan uw deelname,  worden al uw vragen over het promoveren als buitenpromovendus beantwoord. De intakegesprekken vinden plaats op een vrijdag. 

Wilt u meer weten over Hora est! Leren promoveren?

Download nu de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

Promoveren, waar te beginnen?

Algemeen

De basis voor een succesvol promotietraject is een goed onderzoeksvoorstel. Academic Director Marja Flory legt uit hoe de opleiding Hora Est! kandidaten voorbereidt op hun promotietraject.

Ilse van Andel promoveerde naast haar werk

Algemeen

Ilse van Andel volgde in 2009 met succes het programma Hora Est! Leren promoveren. Afgelopen december promoveerde zij aan de TU Delft. Lees hoe Ilse haar promotie combineerde met haar baan.

Datum(s)

Startdatum: de opleiding is op vrijdag 15 november 2019 van start gegaan. Wij kunnen u op de hoogte houden van de nieuwe startdatum die naar verwachting in het najaar van 2020 zal zijn. 

Kosten

€3.730 vrijgesteld van BTW
Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Hovo Rotterdam | Erasmus Academie
Discipline
Maatschappijwetenschappelijke richting
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich optioneel aanmelden. 

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.

 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.