De materiële cultuur in het oude Egypte

Current facets (Pre-Master)

Deze cursus volgt de ontwikkeling van de Egyptische materiële cultuur vanaf de vroegste perioden tot en met het Nieuwe Rijk (ca. 3000 – 1075 v.Chr). De originele objecten in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vormen daarvoor het uitgangspunt. Die objecten worden in hun cultuurhistorische en archeologische context geplaatst.

In de pre- en vroegdynastische periode is de Egyptische materiële cultuur volop in ontwikkeling. Gebieden onder heerschappij van verschillende regionale heersers worden aan het einde van dynastie 0, rond 3000 v. Chr., verenigd door de legendarische koning Narmer. In de 3e dynastie (c. 2650-2575 v. Chr.) realiseert koning Netjerichet/Djoser ’s werelds eerste monumentale, stenen bouwwerk: de trappiramide van Sakkara

Het Oude Rijk (c. 2575-2150 v. Chr.)  staat ook wel bekend als het piramidetijdperk. De grote piramide van koning Cheops wordt omringd door een enorm grafveld dat vol staat met zgn. mastaba-graven. Die vrijstaande grafbovenbouw ontwikkelt zich van massieve structuur tot publiekelijk toegankelijke kapel waarvan de muren gedecoreerd worden met scènes uit het dagelijks leven.

De Oude Egyptenaren beschouwden het Middelegyptisch, taal en schrift van het Middenrijk (c. 1975-1640 v. Chr.) als de klassieke taalfase. De in deze periode geschreven literatuur werd nog eeuwen lang gelezen. Ook beeldhouwwerk en architectuur dienden als voorbeeld voor latere dynastieën. De begraafplaats van Abydos werd aangewezen als laatste rustplaats van de god Osiris. Pelgrims reisden uit alle uithoeken van het land om de religieuze festivals te vieren en monumenten achter te laten.

In het Nieuwe Rijk (c. 1539-1075 v. Chr.)

is Egypte op haar hoogtepunt. De landsgrenzen strekken zich in het zuiden tot diep in Nubië uit en in het noordoosten grenst Egypte aan Mitanni. De uitbreiding van de invloedssfeer wordt bereikt door militair geweld en diplomatie. De monumenten voor de goden, koningen en ambtenaren weerspiegelen de ongekende voorspoed van het Nieuwe Rijk. De tempel-tombes in Sakkara, begraafplaats van de hoofdstad Memphis, illustreren de bijzondere vaardigheden van de contemporaine kunstenaars.
 

Dr. Nico Staring

Dr. N. Staring is egyptoloog en archeoloog. Staring is specialist op het gebied van de materiële cultuur van het Oude en Nieuwe Rijk en doceerde Egyptische Archeologie en Materiële Cultuur aan de Universiteit Leiden. Namens het Rijksmuseum van Oudheden neemt hij deel aan de opgraving in Sakkara, de necropool van de Oudegyptische hoofdstad Memphis.


Inschrijven

Code

1713AR [VERVALLEN]

Data

27 september
4, 11, 25 oktober
1, 8 november 2017

Dag en tijd

Woensdag, 10.00 -12.30 uur (let op: in de gids staat deze cursus in de
middag ingepland. Dit is fout.)

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 222,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

6

Literatuur (aanbevolen)

K.A. Bard, An Introduction to the Archaeology of Ancient
Egypt (Malden: Blackwell Publishing, 2015 2nd revised edition). ISBN
9780470673362, € 32,99

Excursie

Een facultatief bezoek aan het Museum van Oudheden in Leiden,
onder leiding van de docent.