De ‘Prostitutiekwestie’ voor nette mensen

Current facets (Pre-Master)

In de negentiende eeuw vergaderden gemeenteraden achter gesloten deuren over prostitutiebeleid. De beraadslagingen over zo’n ‘teeder’ (= gevoelig) onderwerp moesten namelijk geheim blijven. Nog steeds is prostitutiebeleid een heikel onderwerp. In ‘governance studies’ is het een schoolvoorbeeld van een ‘kwaadaardig probleem’ met als gevolg: tunnelvisie, presentatie van ‘valse’ feiten en overhaaste maatregelen. Van dit alles komen voorbeelden in de eerste cursusmiddag aan de orde. We besluiten met een ‘nette’ in quiz- vorm gegoten kennisoverdracht over het werkveld. Winnen is niet belangrijk, kennisverwerving voor de rest van de cursus, wel.

De tweede cursusmiddag is gewijd aan recente geschiedenis: De Maasstadoperette ofwel de ontruiming van Katendrecht en het vermakelijke geklungel van Rotterdamse bestuurders met het vinden van een locatie voor een Eroscentrum. ‘Waaro, hiero of daaro’?

Tegenwoordig gaat het prostitutiedebat over mensenhandel, het onderwerp van de derde cursusmiddag. We beginnen met de herontdekking van vrouwenhandel aan het eind van de negentiende eeuw. We zien zowel feministen als bevlogen christenen voorbijkomen die de ‘handel in blanke slavinnen’ wilden uitroeien en daartoe een ‘Vereeniging ter Opbeuring van Boetvaardige Gevallene Vrouwen’ oprichtten. Daarna bespreken we vrouwenhandel in de jaren negentig en eindigen bij definities van mensenhandel en ‘loverboys’.

De vierde cursusmiddag betreft stigma en prostitutie met nadruk op de belichaming van dit stigma in middeleeuwse kledingvoorschriften. De docent draagt voor de gelegenheid het verplichte kostuum voor prostituees in het 16de -eeuwse Rome. 

Drs. Sietske Altink

Drs. S. Altink studeerde filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, journalist, docent en beleidsmedewerker. Zij heeft meerdere onderzoeken gedaan naar prostitutie in Nederland en Europa. Momenteel is zij lid van de COST Action Prospol, een internationale werkgroep van wetenschappers op het gebied van prostitutie. 

Inschrijven

Code

1712LR

Data

7, 14, 21,
28 november 2017

Dag en tijd

Dinsdag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 168 (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

4

Literatuur

In de cursus worden links geboden naar (gratis) publicaties op internet. Cursisten
kunnen zich oriënteren op het onderwerp op mijn website: www.sekswerkerfgoed.nl.