De tragische held

Current facets (Pre-Master)

Deze cursus gaat over het bewustzijn dat de oude Grieken hadden van de waarde van welhaast bovenmenselijke prestaties, dat echter samenging met het bewustzijn van de eindigheid en zelfs futiliteit van het menselijke streven. Die twee uitersten ontmoeten elkaar in wat de docent de ‘tragische held’ noemt.

De tragische held begint aan zijn onderneming in het bewustzijn dat hij geen, of bijna geen kans heeft om het er levend van af te brengen. Dat doet hij dan terwille van een zaak die zozeer verheven is boven zijn eigen beperkte leven, dat hij er desnoods zijn leven voor wil opofferen (de goden presteren wel veel, maar door hun onkwetsbaarheid hebben ze niets tragisch). Zulke tragische helden treffen we aan bij Homerus, maar ook in bijv. bepaalde treurspelen figureren ze (vooral bij Sophokles, maar op een ingewikkelde manier ook in de Medea van Euripides). Over dit samengaan van een heldenmotief en een tragisch motief gaat deze cursus. Er worden teksten gelezen van Homerus en van diverse tragici. 

Prof.dr. Frans Jacobs

Prof.dr. F.C.L.M. Jacobs heeft wijsbegeerte gestudeerd in Leuven en is emeritus-hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. 

Inschrijven

Code

1724AR

Data

25 januari
1, 8, 15, 22 februari
8, 15, 22, 29 maart
5 april 2018

Dag en tijd

Donderdag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 350,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

10