Dictators - Is de alleenheerser terug?

In onze op democratische waarden gebaseerde cultuur geldt de dictator als een boeman. Toch zijn despoten de afgelopen eeuw in de meeste delen van de wereld eerder regel dan uitzondering geweest. Honderden dictators heeft de twintigste eeuw voortgebracht. Daartussen zitten eendagsvliegen, maar ook met het land vergroeide potentaten; bloeddorstige tirannen, maar ook verlichte despoten, ideologisch bevlogen megalomanen en cynische kleptocraten. Sommigen draaiden de klok terug; anderen wilden juist een grote sprong voorwaarts.

Er waren er die gaandeweg milder werden, maar bij velen werkte het ambt juist radicaliserend. Er zijn dictators die hun land naar de afgrond hebben gedreven; anderen genieten nog steeds een goede reputatie vanwege hun bijdrage aan de opbouw van het land. Tegenwoordig lijkt de alleenheerser zelfs weer terug in de mode te zijn.

In deze cursus kijken we naar het verschijnsel dictator en dictatuur. Wat zijn de kenmerken van dictaturen? Welke types zijn er? Zijn dictaturen per definitie slecht? Hoe kom je van dictators af? En waarom zijn ze tegenwoordig weer populair? We zullen in deze cursus stilstaan bij bekende dictators als Hitler, Stalin en Franco, maar ook bij meer onbekende tirannen als Bokassa, Salazar en Hoxha. Ook moderne (semi-) autocraten als Poetin, Duterte, Orban en Erdogan komen aan bod. 

Dr. Koen Vossen

Dr. K. Vossen is historicus en promoveerde aan de UvA (2003). Hij is als universitair docent verbonden geweest aan de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef: Nederland en de Spaanse Burgeroorlog/Los Países Bajos y la la Guerra Civil española in: H.Hermans e.a. (red.), Een Nederlandse blik op de Spaanse Burgeroorlog/ Una mirada holandesa sobre la Guerra Civil española / tweetalige uitgave van het Instituto Cervantes Utrecht 2006. 

Inschrijven

Code

1711ER

Data

9, 23, 30 oktober
6 november 2017

Dag en tijd

Maandag, 10.00 -12.30

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€168,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

4