Duizend jaar Europese cultuur deel 3

Current facets (Pre-Master)

1500 - 1650 Vroegmoderne Tijd I

Dit is het derde deel van een breed opgezette leergang over de Europese cultuurgeschiedenis vanaf het jaar 1000. De vijf docenten behandelen voor hun vakgebied de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen. Tevens ontdekken de cursisten door deze multidisciplinaire benadering verrassende overeenkomsten en verschillen in de rijk geschakeerde Europese cultuur.

De eerste twee delen van deze leergang hadden achtereenvolgens de Hoge Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen tot onderwerp. Deel drie over de Vroegmoderne Tijd I (1500 – 1650) staat op het programma in het eerste semester van het studiejaar 2014-2015. Deel vier (1650 – 1800 Vroegmoderne Tijd II) volgt in het tweede semester. In het volgende studiejaar zullen de Negentiende Eeuw en de Twintigste Eeuw aan bod komen.

De cursussen van deze leergang kunnen afzonderlijk en zonder specifieke voorkennis worden gevolgd. De docenten voeren de deelnemers in dit derde deel langs uiteenlopende gebeurtenissen, ontwikkelingen, stromingen en hoogtepunten uit de eerste anderhalve eeuw van de vroegmoderne Europese cultuurgeschiedenis. Van – onder veel meer – ontdekkingsreizen en koloniale rijkdom, godsdienstoorlogen in Duitsland en de Nederlanden, Turkse invloed op de Balkan, gouden eeuwen in Spanje en Nederland tot renaissance, barok en absolutisme. Van Luther en Calvijn, Copernicus en Kepler, Michelangelo en Cranach, Shakespeare en Cervantes tot Monteverdi en het eerste operagebouw in Europa. 

Uw docenten

Drs. S.M. Burgers is componist en neerlandicus. Drs. P.L. Kan – van Dishoeck, kunsthistoricus, verzorgt cursussen, lezingen, reizen en excursies. Drs. H. van der Horst is historicus en werkte voor het Nuffic. Drs. W.J.H. Noot is filosoof en docent. Dr. G. Vaartjes, neerlandicus, is docent en schreef diverse biografieën van Nederlandse letterkundigen. 

Inschrijven

Code1713DH
Data27 september
4, 11, 25 oktober
1, 8, 15, 22, 29 november
6 december 2017
Dag en tijdWoensdag, 13.30 – 16.00
LocatieISS, Den Haag (klik hier voor meer informatie)
Kosten€ 350,- (incl. BTW)
Aantal bijeenkomsten10