Globalisering over zijn hoogtepunt?

Globalisering heeft vorm gekregen door een serie vrije handelsovereenkomsten. Maar het proces van globalisering of mondialisering van de economie is over zijn hoogtepunt. De weerstanden worden steeds groter en populistische politici willen af van handelsverdragen en andere internationale overeenkomsten. Het zijn vooral de verliezers van het globaliseringsproces, die stemden voor Brexit en president Trump.

Een aantal internationale- en handelsovereenkomsten zullen bekeken worden om na te gaan wat de effecten in de betreffende werelddelen waren en of er wat te verbeteren valt. Bij het beoordelen van internationale afspraken moet niet alleen gelet worden op wat zo’n overeenkomst betekent voor de invoertarieven. Het is belangrijk eveneens te kijken naar de sociale (inkomens en werkgelegenheids) effecten, naar de milieu effecten, de effecten op de arbeidsomstandigheden (loon, sociale zekerheid en pensioenregelingen) en de resulterende kapitaalstromen.

De beschikbaarheid van goedkope producten en diensten uit China leidt in sommige landen tot een ‘race to the bottom’: om concurrerend te blijven worden de arbeidsovereenkomsten zeer ongunstig voor de werknemers, die daardoor soms hun baan verliezen. Wat kan er gedaan worden voor de verliezers van de globalisering?

Prof.dr. Meine Pieter van Dijk

Prof.dr. M.P. van Dijk is econoom en emeritus hoogleraar water services management bij UNESCO-IHE in Delft en emeritus hoogleraar uban management bij het Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens werkzaam als hoogleraar entrepreneurship bij de Maastricht School of Management. 

Inschrijven

Code

1714DR

Data

5, 12, 26 oktober
2, 9, 16 november 2017

Dag en tijd

Donderdag, 10.00 – 12.30

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 222,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

6