Grote Denkers uit de geschiedenis van de filosofie Deel 2 - het Moderne Denken

Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens? Deze vier vragen maken volgens Immanuel Kant de kern uit van een filosofie, die zich richt op de wereldburger.

Deze college reeks is bestemd voor de geïnteresseerde leek die wil kennismaken met de grote vragen uit heden en verleden en wil de actuele betekenis van hun denken zichtbaar maken. Na afloop kunt u meepraten over de grot van Plato, de levenskunst van Aristoteles, de genotsleer van Epicurus, het cogito van Descartes, de wereldgeest van Hegel en Marx’ maatschappijtheorie.

De cursus biedt een algemene kennismaking met de grootste denkers uit de klassieke oudheid en de verlichting. U maakt kennis met heel verschillende denkers, in colleges die worden gegeven door vier docenten uit Faculteit Wijsbegeerte.

De opzet is echter steeds dezelfde: in chronologische volgorde wordt per college steeds één denker uit de doeken gedaan, wordt zijn belang in verleden en heden geschetst en wordt ingegaan op een kort karakteristiek fragment van zijn denken.

  • Descartes
  • Locke
  • Spinoza
  • Bayle
  • Kant
  • Hegel
  • Marx
  • Darwin 

Dr. Henri Krop

Dr. H.A. Krop is als docent Geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de verhouding tussen de theologie en metafysica bij Johannes Duns Scotus (1265-1309). Van zijn hand verscheen een vertaling van Spinoza’s Ethica ´Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland´, een boek over de geschiedenis van het spinozisme. 

Inschrijven

Code

1721ER

Data

12, 19 februari
5, 12, 19, 26 maart
9, 16 april 2018

Dag en tijd

Maandag, 14.00 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 250,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

 8

Bijzonderheden

De delen kunnen los van elkaar gevolgd worden. Het eerste deel vindt u
hier