Villa's in Den Haag

Current facets (Pre-Master)

Het bouwen van vrijstaande woningen in een groene omgeving startte in Den Haag in het midden van de zeventiende eeuw. Constantijn Huygens en Jacob Cats ontvluchtten de drukke stad, op zoek naar meer wooncomfort en retraite. Zij zetten de toon voor de aanleg van buitenplaatsen, waarbij de tuinaanleg vaak een belangrijk onderdeel vormde van het totaalontwerp.

De traditie van villaparken, waarin niet langer sprake was van één woning, is jonger. De toon hiervoor werd gezet met de aanleg van het Willemspark rond 1860. De gemeente had hiertoe grond aangekocht van Koning Willem II, aangezien het binnen de Haagse grachtengordel te krap was geworden voor de stadsuitleg voor de welgestelden. De daarop volgende decennia werd het grote gebied tussen Scheveningen en Den Haag geleidelijk ingevuld met nieuwe villaparken. Vanaf de jaren twintig werd ook de middenstand verleid te kiezen voor een bescheiden villa, in plaats van een ‘ongezonde’ Haagse portiekwoning.

De historische ontwikkeling van de villabouw is maatgevend voor de geleidelijke modernisering van de Haagse woonhuisarchitectuur. Dat heeft zowel betrekking op het gevelbeeld als op de ruimtelijke organisatie. Elke denkbare bouwstijl is namelijk vertegenwoordigd en bovendien manifesteerde zich in de loop der tijd de vrije plattegrond, waarmee nadrukkelijk gebruik werd gemaakt van de kwaliteiten van het omringende landschap. 

Drs. Marcel Teunissen

Drs. M. Teunissen is als zelfstandig Haags architectuurhistoricus gespecialiseerd in de Rotterdamse Haagse architectuur en stedenbouw van de 19de en 20ste eeuw. Hij is actief als onderzoeker, docent en publicist. Van zijn hand verschenen onder meer de boeken Wonen in Den Haag (2002), Schoone Eenheid (2008), Welstand en Monumentenzorg in Den Haag (2010) en Chinese Muur. 50 jaar (2015). 

Inschrijven

Code1723JH
Data (Let op! Gecorrigeerde data)7, 14, 21, 28 maart
4, 11 april 2018
Dag en tijdWoensdag, 10.00 – 12.30
LocatieISS, Den Haag (klik hier voor meer informatie)
Kosten€222,- (incl. BTW)
Aantal bijeenkomsten6