Inleiding in het werk van Georg Büchner

Aandacht voor de verscheurde mens - Een inleiding in het werk van Georg Büchner

Georg Büchner is niet één van de bekendste Duitstalige schrijvers. Zo nu en dan verschijnt er een toneeladaptatie op de planken, of wordt de opera Wozzeck van Alban Berg ten gehore gebracht. Voor het overige is Georg Büchner toch vooral voer voor fanatieke Germanisten. Dat is eigenlijk jammer, want deze avantgardistische en maatschappijkritische schrijver is niet alleen ontzettend invloedrijk geweest binnen de Duitse literatuurgeschiedenis, zijn werken zijn bovendien bijzonder scherpzinnig, fijngevoelig en tijdloos.

In deze cursus zullen we met name de toneelstukken Dantons Tod (over de Franse Revolutie) en Woyzeck (wellicht zijn bekendste werk) bespreken. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het prachtige korte prozawerk Lenz, waarin Büchner avant la lettre een toestand van schizofrenie beschrijft.

Büchner, die helaas maar kort leefde; van 1813-1837, verbindt in zijn werk maatschappijkritiek met medisch en psychologisch inzicht. Dit was in zijn tijd behoorlijk nieuw. Hij staat bekend als de dichter die aandacht had voor “de gewone man” en daarmee de zogenaamde Magenfrage een plek geeft in de literatuurgeschiedenis. Büchners teksten laten zien dat we van een mens wiens basisbehoeften ontbreken, niet mogen verwachten dat hij steevast de juiste beslissingen neemt. Büchner weet een sterke, nog lang nagalmende taal te vinden waarin hij de zwakheden van de mens begripvol uitdrukt.

We zullen in deze zomercursus enkele tekstpassages behandelen, maar vooral Georg Büchners drijfveren nagaan. Wat wilde hij bereiken met zijn teksten? En, belangrijker nog, kan hij ons, hier en nu, nog raken? 

Trixie Hölsgens MA

B.D.L.M. Hölsgens MA is filosoof en germanist en als docent Duitse culturen letterkunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij werkzaam als zelfstandig docent in het volwassenenonderwijs op het gebied van de 20e-eeuwse filosofie en literatuur. Voor meer informatie zie: www.art-weise.nl 

Inschrijven

Code

1632BR

Data

Dinsdag 20 juni
Donderdag 22 juni
Dinsdag 27 juni
Donderdag 29 juni

Tijd

13.30 - 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 155 (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

 4

Literatuur

Het werk van Georg Büchner, met name:
Dantons Tod, Woyzeck, Lenz. Meelezen mag, maar is niet nodig:
citaten verschijnen op de powerpointpresentatie.

Direct inschrijven

Klik hier