Kwantumfysica informeert bewustzijn

Current facets (Pre-Master)

Een verdieping van ‘Kwantumfysica voor niet-fysici’

In de cursus kwantumfysica voor niet-fysici zijn we het bewustzijn al tegengekomen als mogelijke speler in diverse vraagstukken. In deze verdieping bekijken we eerst nog even wat interferentie ook al weer is en dan de uitgestelde keus experimenten waar de vorige cursus mee geëindigd is.

Dan gaan we nader in op een mogelijke verklaring door de rol van het non-lokale bewustzijn daarin op te nemen. Een geïnformeerd bewustzijn dat het geïnformeerde historisch vastlegt en aldus ook als gemanifesteerd ervaart. Een verklaring waartegen in bepaalde wetenschappelijke kringen een grote weerstand bestaat aangezien het bewustzijn zich lijkt te onttrekken aan de gebruikelijke wetenschappelijke benaderingen, het is niet meetbaar, niet weegbaar, geen onderdeel van de fysieke wereld.

Toch zijn er veel feiten en publicaties die erop wijzen dat het negeren van de rol van het bewustzijn niet meer houdbaar is. Kwantumfysische verschijnselen blijken onverwacht ook op te treden in levende systemen zoals roodborstjes en bladgroen. Bij elke poging tot verklaring geldt natuurlijk onverkort de eis van wetenschappelijke toetsbaarheid. Dat wil zeggen dat een dergelijke verklaring niet alleen alle geconstateerde feiten zo eenvoudig en elegant mogelijk dient te kunnen verklaren maar dat ze ook falsifieerbaar moet zijn.

We zullen zien of we met een verklaring waarin het bewustzijn een essentiële rol speelt in beide aspecten kunnen slagen. Indien dat lukt, betekent dat wel een totale omkering van ons gebruikelijke beeld van de werkelijkheid en van onze rol daarin. 

Ir. Paul van Leeuwen MSc

Ir. P. van Leeuwen was docent natuur- en wiskunde in het middelbaar onderwijs. In 1993 behaalde hij een Master of Science-graad Kennissystemen. Hij ontwikkelde een cursus Kwantumfysica voor niet-fysici om de geïnteresseerde leek enigszins vertrouwd te maken met de betekenis van de kwantumfysica voor ons beeld van de werkelijkheid. 

Inschrijven

Code

1711GR

Data

20, 27 november 2017
4 december 2017

Dag en tijd

Maandag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 125,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

3