Drie bijzondere, geologische excursies: ‘De ondergrond van Nederland’
onder leiding van Hovo-docent dr. Leo Minnigh

Drie bijzondere, geologische excursies: ‘De ondergrond van Nederland’

Hovo docent - dr. Leo Minnigh
Hovo-docent dr. Leo Minnigh

Hoewel Nederland een vlak land lijkt waar weinig geologisch zou zijn waar te nemen, valt er toch het nodige te zien. Tijdens de excursies gaan we oog krijgen voor soms subtiele landschappelijke verschijnselen die een aanwijzing kunnen zijn voor de (diepere) ondergrond.

Praktische informatie:

  • Tijdens de excursies zijn er korte wandelingen opgenomen waarbij waterdicht schoeisel, of laarzen sterk zijn aan te raden. Hopelijk is paraplu en regenkleding niet nodig, maar het is verstandig deze spullen om mee te nemen.
  • Consumpties gedurende de dag zijn niet inbegrepen. Men dient ook zelf een lunchpakket mee te nemen.
  • Prijs voor de drie excursies: €155,-, exclusief lunch en overige consumpties.
  • Inschrijven bij FS Travel: info@fstravel.nl

 

Woensdag 27 maart 2019: Rivierengebied, Utrechtse Heuvelrug

9.30 vertrek parkeerplaats metrostation Kralingse Zoom, Rotterdam.

Via Gorinchem rijden we door het rivierengebied van de Alblasserwaard. We zullen verschillende verschijnselen tegenkomen van (oude) rivierlopen en we bezoeken een donk. Een deel van de route volgt de nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij ook fort Everdingen wordt aangedaan. Via Culemborg komen we bij de Utrechtse Heuvelrug waar we de effecten van (smeltend) ijs uit een van de ijstijden zien.  Rond 17.00 uur zijn we terug in Rotterdam.

 

Woensdag 3 april 2019: Twente, Bentheim, Overijsselse Vecht

9.00 uur vertrek NS Utrecht Lunetten

Via Oldenzaal passeren we de Duitse grens en bezoeken we en steengroeve waar de Bentheimer zandsteen wordt gewonnen. We proberen het afzettingsmilieu van deze zandsteen te ontrafelen aan de hand van stenen in het nabij gelegen openluchtmuseumpje. De zandsteen vormt in onze ondergrond een belangrijk reservoirgesteente voor olie en gas. De tocht gaat noordwaarts. In een zandgroeve zien we enige verschijnselen uit de ijstijd. Ook komt de vorming van ijzeroer, in het verleden een belangrijke grondstof voor de ijzergieterijen, aan bod. In de buurt van Zwolle is een rivierduin waar zich het graf van Thomas á Kempis bevindt. We zijn hier vlak bij de monding van de Overijsselse Vecht, waar een oeverwal is waar te nemen. We zullen na afloop via het NS station van Zwolle terugrijden naar Utrecht, Lunetten, waar we rond 17.30 zullen aankomen.

 

Woensdag 10 april 2019: Zuid Limburg

9.00 vertrek NS Utrecht Lunetten

Op weg naar Zuid Limburg bezoeken we de Peelrandbreuk bij Uden. Via de oude Encigroeve in de Pietersberg, maken we even een paar kilometer de grens met België over. Bij Visé komen kalken uit het Carboon (ruim 300 miljoen jaar) aan de oppervlakte. Vervolgens maken we een wandeling door het mooie dal van de Geul, passeren de beroemde Heijmansgroeve en zullen wat karstverschijnselen in kalkgesteente zien. Daarna staat ons een lange busreis te wachten terug naar Utrecht Lunetten. We hopen daar weer rond 17.30 aan te komen.

CV

 

Dr. Leo Minnigh studeerde geologie in Leiden. Hij was visiting professor in Brazilië, heeft bij verschillende geologische adviesbureaus gewerkt en was wetenschappelijk informatie-specialist aardwetenschappen bij de TU Delft. In 2004 verscheen van zijn hand het boek ‘Inventief probleemoplossen’.