Hovo Begeleiders

Voor ieder programma wordt een begeleider geworven. Begeleiders hebben een belangrijke taak in de praktische organisatie. Zij zijn een schakel tussen deelnemer, docent en het Hovo Bureau. Deelnemers kunnen bij de begeleider terecht met vragen of opmerkingen over de cursus. Eventuele knelpunten worden door hen aangekaart bij de docent of bij het Hovo-bureau.

Bij de start van een semester organiseert het Hovo-bureau een informatiebijeenkomst voor (nieuwe) begeleiders. Hierin worden de taken toegelicht. Na afloop van de programma’s worden begeleiders door het Hovo-bureau uitgenodigd om deel te nemen aan een evaluatiebijeenkomst, waar opgedane ervaringen, suggesties voor veranderingen en verbeteringen kunnen worden uitgewisseld.

Begeleiders nemen deze taak vrijwillig op zich. Voor hun bijdrage ontvangen zij een korting van €15 op de cursus waarbij zij begeleider zijn. Dit bedrag wordt bij facturering in mindering gebracht op de cursusprijs. De selectie van de begeleiders geschiedt door het Hovo Bureau.