Wat denkers denken
Filosofie & godsdienstwetenaschap

Filosofie & Godsdienst

Lange tijd waren filosofie en godsdienstwetenschap innig verbonden en vormden de basis voor al het menselijke weten. Zowel filosofie als godsdienstwetenschappen behoren tot de studia humanitas; de studie die zich bezighoudt met de producten van de menselijke geest. Filosofie doet onderzoek naar ‘wat kan ik weten’: esthetica, ethiek, politieke filosofie, logica. Godsdienstwetenschap onderzoekt de oorsprong, functie en betekenis van religie en hoe zij menselijk leven structureert.