Project World Database of Happiness

Current facets (Pre-Master)

ASSISTENTIE BIJ ONDERZOEK

Naast het cursusaanbod wil Hovo ook andere vormen ontwikkelen voor participatie van ouderen in de wetenschap. Eén van die vormen is assistentie bij wetenschappelijk onderzoek. Voor ouderen kan dat een zinvolle benutting van tijd en kennis betekenen. Voor onderzoekers kan het een welkome ondersteuning zijn. In dat kader treft u hier informatie over het project 'World Database of Happiness'. Bij dit project is al ruime ervaring met inzet van vrijwilligers. Er zijn goede voorzieningen qua ruimte, apparatuur en begeleiding.

 

Project World Database of Happiness

Het onderzoek

Aan de Erasmus Universiteit wordt onderzoek gedaan over 'geluk' in de zin van levensvoldoening. Het onderzoek gaat over de vraag in wat voor omstandig­heden mensen het meest gelukkig zijn, en in hoeverre condities voor geluk verschillen naar plaats en tijd. In het kader van dat onderzoek wordt een ‘findings archive’ bijgehouden, waarin de resultaten van al het empirisch geluksonderzoek op overzichtelijke wijze worden samenge­bracht. Deze ‘World Database of Happiness’ bevat de resultaten van ruim 6000 studies waarin geluk is gemeten. De resultaten van die studies worden kort beschreven en geclassificeerd. De collectie staat op Internet; het adres is: http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl

 

Het project is zeer arbeidsintensief. Hulp van gekwalificeerde Hovo cursisten is welkom.

Hulp bij beschrijving onderzoek
Geselecteerde onderzoeksverslagen worden nauwkeurig gelezen om de relevante resultaten er uit te lichten. Die resultaten worden op gestandaardiseerde wijze beschreven en ingevoerd in een database. Dit werk vereist allereerst academisch denkniveau en passieve beheersing van de Engelse taal. Het vraagt ook affiniteit met wiskunde en bereidheid om zich in te werken in methodiek en statistiek van gedragswetenschappelijk onderzoek.

 

Hulp bij archivering
Dit project brengt veel archiefwerk met zich mee en ook daarbij is hulp welkom. Dit werk vereist eveneens passieve kennis van de Engelse taal en computervaardigheid.

 

Inlichtingen
Prof. dr. Ruut Veenhoven, Erasmus Happiness Economics Research Organization EHERO, Campus Woudestein, Van der Goot gebouw, 5e verdieping kamer 41, tel 010-4082102, e-mail: veenhoven@ese.eur.nl