Spinoza’s politieke filosofie - Een vrije samenleving is nooit een rustig bezit

Lang heeft men in Spinoza alleen de schrijver van de Ethica gezien; een kluizenaar, een rationalist, die in eenzaamheid over God, de mens en zijn welvaart dacht en voor wie de politiek wijsgerig niet relevant was. Zijn Politieke Verhandeling is pas recent in het Nederlands vertaald. Door de moderne Franse filosofie, maar vooral door het werk van Jonathan Israel over de ‘radicale verlichting’ is dat beeld gekanteld.

Spinoza staat nu bekend om zijn pleidooi van vrijheid van denken en democratie. Minder bekend is echter dat de ‘Nederlandse filosoof’ er de nadruk op legt dat deze vrijheid alleen kan werken binnen een stabiele staat, die bereid is de wetten te handhaven. Een vrije en stabiele samenleving veronderstelt verder, zo meent Spinoza, een zeker gevoel van saamhorigheid: de burgers moeten voortdurend ondervinden dat ze van elkaar profijt kunnen hebben.

Dit betekent volgens Spinoza dat een vrije samenleving nooit een rustig bezit is. In het Theologisch-politiek traktaat en de Politieke Verhandeling beschrijft Spinoza hoe in de zeventiende eeuw de verschillende Europese samenlevingen gereageerd hebben op de fundamentele tegenstellingen tussen de burgers, die godsdienstoorlogen geleid hadden. De meeste staten reageerden met de repressie, alleen de Republiek, zocht het antwoord in tolerantie.

In deze cursus worden Spinoza’s politieke geschriften zowel vanuit historisch oogpunt als vanwege hun actualiteitswaarde gelezen. 

Dr. Henri Krop

Dr. H.A. Krop is als docent Geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de verhouding tussen de theologie en metafysica bij Johannes Duns Scotus (1265-1309). Van zijn hand verscheen een vertaling van Spinoza’s Ethica ´Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland´, een boek over de geschiedenis van het spinozisme. 

Inschrijven

Code

1715DR

Data

6, 13, 27 oktober
3, 10, 17 november 2017

Dag en tijd

Vrijdag, 13.30 – 15.45

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 222,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

 6