Opleidingen Erasmus Academie weer terug naar het klaslokaal

En antwoorden op de veelgestelde vragen rondom ons onderwijs en Covid-19

Vrijwel al het onderwijs van Erasmus Academie is weer klassikaal. Dat geldt met name voor de professional opleidingen. Hoewel er soms nog steeds een beperking is op het aantal deelnemers per zaal, betekent het wel dat een groot deel van ons onderwijs weer op locatie door kan gaan. Afhankelijk van de locatie kan wel om een QR-code gevraagd worden of een negatief testbewijs.

Meer concreet betekent het voor onze opleidingen voor professionals het volgende:

Het onderwijs vindt grotendeels op locatie plaats. In zalen buiten de EUR-campus volgen wij het protocol van de locatie.

Dit houdt meestal voor u in

 • Bij aankomst op de locatie moet er een QR-code en ID-bewijs worden getoond.

Dit kan d.m.v. de CoronaCheck-app of op papier. Voor meer informatie zie www.coronacheck.nl

Deze check is alleen ter controle, uw gegevens worden niet gebruikt of bewaard.

Verder

 • De 1,5 meter afstand is niet meer van toepassing.
 • Indien er een rood scherm uit de scan komt en/of iemand géén corona bewijs kan laten zien, zijn wij helaas genoodzaakt deze bezoeker géén toegang te geven.

Veiligheid

Wij adviseren alle deelnemers en docenten een zelftest af te nemen alvorens naar de locatie te komen, ook als zij gevaccineerd zijn.

De Erasmus Universiteit volgt de voorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de voet en onze onderwijszalen zijn goed geventileerd.

Opnames en streaming

Voor deelnemers die toch onverwacht corona gerelateerde klachten hebben of in contact zijn geweest met iemand met corona en daarom niet mogen reizen, hebben we bij de meeste opleidingen de mogelijkheid om het onderwijs via een livestream te volgen. Neem contact op met de opleidingscoördinator als je niet naar een bijeenkomst kunt komen, maar wel het onderwijs kunt en wilt volgen.

Cursussen

Voor onze cursussen geldt helaas dat wegens zalengebrek op de EUR het meeste onderwijs nog online is. Zodra het echter ook hier mogelijk is, worden ook de cursussen weer op locatie op campus Woudestein georganiseerd. 

We kijken er erg naar uit om je weer te verwelkomen op de campus en overige locaties!

Op deze pagina proberen we verder de meest gestelde vragen te beantwoorden. Mocht je vraag er niet bij staan, aarzel niet om contact op te nemen.

Inhoud FAQ's:

FAQ's opleidingen (executive onderwijs voor professionals)

We streven ernaar om - met inachtneming van de covid-19 veiligheidsmaatregelen - opleidingen in alle gevallen door te laten gaan. Dat kan online fysiek of hybride met het gebruik van een live video feed om thuis het college te volgen. Wij informeren tijdig alle deelnemers van een opleidingen of een opleiding doorgaat en in welke vorm. 

We streven ernaar om binnen de geldende richtlijnen van het RIVM en beperkende maatregelen van de overheid onze opleidingen door te laten gaan. Dat kan online, fysiek of in hybride vorm met een live video feed voor wie niet aanwezig kan of wil zijn. Mocht een opleiding alsnog niet doorgaan, dan hoor je dit zo spoedig mogelijk van ons. Je kunt dan 

Afhankelijk van de maatregelen zullen we in overleg met de docenten het onderwijs aanpassen. We houden je daarvan natuurlijk op de hoogte. Als er wordt verschoven naar andere datums ontvang je hierover meer informatie van jouw contactpersoon binnen Erasmus Academie.

Online onderwijs of fysiek hybride onderwijs wordt opgenomen en is dus later terug te kijken.

De kwaliteit van onze opleidingen wordt ook online gewaarborgd. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat iedereen het volgen van online onderwijs net zo prettig kan ervaren als eerder in fysieke vorm. Hierbij is een goede begeleiding van groot belang, zowel van Erasmus Academie als van de kerndocent kun je dit dan ook verwachten. Ook het contact met de andere deelnemers zal niet verloren gaan, bijvoorbeeld door middel van (online)discussies, virtuele breakout rooms, groepsopdrachten of peer-reviews die ook via ZOOM plaats kunnen vinden. Daarnaast streven we ernaar om voor alle opleidingen een digitale leeromgeving (DLO) op te zetten om het onderwijs te ondersteunen.

In het geval bijeenkomsten van incompany opleidingen niet door kunnen gaan, neemt de contactpersoon binnen Erasmus Academie contact op met de opdrachtgever. Er zal een nieuwe planning worden gemaakt, rekening houdend met de geldende richtlijnen.

We streven ernaar al ons onderwijs door te laten gaan. Mocht jouw opleiding toch worden geannuleerd, kun je ervoor kiezen deze door te schuiven naar een volgende editie, of je kunt aanspraak maken op volledige restitutie van het inschrijfgeld. 

Erasmus Academie gebruikt het programma ZOOM voor digitaal onderwijs. Zoom is gratis te downladen. Voor instructies en tutorials over het gebruik van Zoom verwijzen wij je graag door naar de website van zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us

FAQ's voor studenten filosofie in modules

De inschrijvingsprocedure blijft ongewijzigd. Je kunt de instructies volgen die je van Erasmus Academie ontvangt na afronding van jouw inschrijving.  

Dit blijft ongewijzigd. Voor elke cursus moet je je ook via Osiris aanmelden. Hiermee krijg je toegang tot de Canvas pagina van de cursus.

Dit verschilt per cursus, maar de originele tijden worden zoveel mogelijk aangehouden. Als een docent afwijkt, zal hij/zij dit communiceren/overleggen met studenten via Canvas.

Dit verschilt per cursus. De komende periode zal er een online alternatief aangeboden worden. Zoals bijvoorbeeld bij opgenomen hoorcolleges wordt er wekelijks een responsiecollege via Zoom aangeboden. Online werkcolleges voor de cursisten die niet naar de campus kunnen komen.

Voorlopig wordt het onderwijs ook online aangeboden. De meest actuele informatie per module is te vinden op Canvas. 

De informatie over tentamens en herkansingen zal per Canvas pagina beschikbaar worden gesteld. Als er algemene maatregelen zijn zoals het verplaatsen van tentamenweken dan worden cursisten via Osiris en/of Erasmus Academie geïnformeerd.

Als er iets extra’s nodig is, zal dit via Canvas gecommuniceerd worden. Geef aan als gekozen onderwijsvormen niet werken in jouw geval en neem dan contact op met de docent/tutor.

FAQ's voor docenten

Jouw factuur/formulier Overeenkomst van opdracht docenten Hovo Rotterdam wordt binnen enkele dagen naar onze financiële administratie gestuurd. De verwerking daarvan is afhankelijk van meerdere factoren: ben je al bekend als docent bij Hovo Rotterdam of heb je bij ons de eerste keer gedoceerd. Tijdens de crisis/vakantieperiode kan het uitbetalen van het honorarium helaas iets langer duren.

Dat is helaas niet mogelijk, wij mogen pas tot betaling van colleges overgaan nadat dit college is gegeven. Wij mogen geen kosten betalen voor onderwijs dat niet is gegeven. De reeds gegeven colleges kun je uiteraard wel declareren. 

Je kunt gebruik maken van onze handleidingen voor het opnemen en het online geven van colleges. Daarnaast kun je hulp inroepen van het Learning Innovatie Team. Voor zowel de handleidingen als ondersteuning neem je contact op met:

Erasmus Academie gebruikt het programma Zoom voor digitaal onderwijs. Zoom is gratis te downloaden. Voor instructies en tutorials over het gebruik van Zoom verwijzen wij je graag door naar de website van zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us

Heb je meer begeleiding nodig? Neem contact op met Ad Hofstede of Milou Terpstra. 

FAQ's over het gebruik van ZOOM

Erasmus Academie heeft verschillende videosystemen onderzocht. Daarbij is vooral gekeken naar de geschiktheid van het systeem voor onderwijsdoeleinden. Online onderwijs vraagt bijzondere functies,  zoals een chatfunctie om vragen te stellen, polls om kennis te toetsen en breakout rooms, om online in kleine groepjes uiteen te gaan om bijvoorbeeld een casus te bespreken. ZOOM is gekozen omdat het als enige al deze functie biedt. Daarnaast blijven we kijken naar andere, evenzeer geschikte systemen, die het online onderwijs verder ondersteunen. 

Er zijn veel berichten in de media over privacy issues en het gebruik van ZOOM. Erasmus Academie volgt die berichten op de voet en evalueert ook de veiligheidsrisico's. ZOOM lijkt in ieder geval alle discussie over veiligheid van het gebruik van de app serieus te nemen. 

Ondertussen heeft Erasmus Academie ook maatregelen genomen om de privacy van elke deelnemer te waarborgen:

 • Elke ZOOM Meeting heeft een eigen ID nummer en paswoord. Dit ID nummer wordt alleen via mail gecommuniceerd met deelnemers aan de desbetreffende ZOOM Meeting.
 • Voor elke ZOOM meeting is een nieuw paswoord nodig. Dat paswoord zit encrypted in de link naar de ZOOM Meeting verwerkt, waardoor ze niet zomaar achterhaald kunnen worden door externen. 
 • De host van een ZOOM Meeting heeft de mogelijkheid om de meeting te sluiten zodra alle deelnemers zijn aangemeld. De host kan ook deelnemers verwijderen, dit om het zgn. Zoombombing te voorkomen.
 • De host heeft de mogelijkheid om de chat of het delen van het scherm te beperken.
 • De host heeft de mogelijkheid het downloaden van de chat of de meeting te beperken.
 • De host heeft de mogelijkheid om deelnemers die de ZOOM Meeting misbruiken of storen te melden bij ZOOM.
 • Afhankelijk van het soort bijeenkomst, komen deelnemers eerst in een 'wachtkamer' terecht, alvorens ze door de host of co-host worden toegelaten tot de ZOOM Meeting.
 • Data communicatie wordt gedaan via servers binnen Europa, zodat deze door Europese wetgeving worden beschermd.
 • Ook de EUR maakt gebruik van ZOOM.

Nee, dat is niet nodig. In de uitnodiging voor een digitaal college of webinar staat een link waarop je kunt klikken. Je kunt dat de bijeenkomst dan via je webbrowser volgen. Gebruik bij voorkeur Chrome of Firefox.

Wil je een eigen ZOOM account, ga dan naar https://zoom.us om je account aan te maken.

Wil je de ZOOM client (programma) ook op je computer gebruiken, ga dan naar https://zoom.us/support/download om het te downloaden.

Handleidingen en tutorials voor het gebruik van ZOOM vind je hier.

NB: Wil je privacy nog verder gewaarborgd hebben, zet je browser dan in de privé of incognito modus en plak de link van de ZOOM Meeting dan in het adresveld.

Wij hebben die berichten natuurlijk ook vernomen.  Sommige zaken zijn moeilijk ZOOM te verwijten. Bijv. een ongenode gast die in een voor iedereen toegankelijke ZOOM bijeenkomst onwenselijke inhoud deelt. Dat is ook bijna onvermijdelijk als miljoenen mensen tegelijk nog moeten leren hoe om te gaan met nieuwe technologie en er kennelijk ook veel mensen zijn die zo verveeld zijn dat ze digitaal gaan belletjelellen.

Tegelijkertijd was er ook een aantal zorgelijke technische tekortkomingen aan het licht gekomen de afgelopen dagen. Veel van die issues zijn inmiddels door ZOOM opgepakt en verholpen. Wie nu versie 5 van de ZOOM app gebruikt, is verzekerd van end-to-end encryptie volgens AES 256-bit GCM encryptie. Daarnaast gebruiken we standaard een wachtwoord  en encrypted links voor elke meeting, we maken gebruik van waiting rooms en kunnen makkelijk beheren wie wel en niet een scherm kan delen, gebruik kan maken van chat etc. 

Kortom, als Erasmus Academie zijn we blij met hoe ZOOM de uitdagingen heeft opgepakt om het medium veiliger te maken. We hebben de meeste veiligheidsinstellingen ook ingebouwd in ons systeem om ZOOM veilig te kunnen gebruiken. Binnenkort moet iedereen bovendien de laatste versie van ZOOM op de computer hebben om überhaupt ZOOM te kunnen gebruiken. En we blijven alle ontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen. 

Daarom Hebben we besloten voorlopig ZOOM te blijven gebruiken. Als je je nog zorgen maakt om mee te doen, en ZOOM als bedrijf niet zo vertrouwt, kun je ook met bijv. Chrome meedoen met een ‘incognito’ window. Je hoeft dan geen persoonlijke gegevens achter te laten en je kan via ‘cookies’ ook niet ongemerkt data van andere sites die je hebt bezocht delen, alleen een voornaam is voldoende (en je deelt uiteraard met ZOOM wat je in de sessie zegt of chat en je beeld als je dat aanzet). Het is alleen iets lastiger om bijv. van de ene sessie naar de andere te gaan. Maar je hoeft dan niet op ZOOM te vertrouwen, alleen op dat Google een veilige browser heeft gemaakt.  

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen