Vrouwen in de Griekse Oudheid

Current facets (Pre-Master)

Het onderwerp ‘vrouwen in de antieke oudheid’ heeft zich altijd in de speciale belangstelling mogen verheugen. Een onderwerp als ‘mannen in de oudheid’ wordt eigenlijk nooit besproken. Misschien komt het doordat we intrigerend weinig van de vrouwen uit die tijd weten en dat onze belangrijkste bron van informatie de geschriften van mannelijke auteurs zijn.

Hoe weinig bekend ook, toch loont het de moeite om langer stil te staan bij een aantal facetten die ons een betere kijk geven op het (dagelijkse) leven van de vrouwen. In deze cursus wordt begonnen met de verhalen over de schepping van de vrouw en de redenen van het opkomen van de misogynie of vrouwenhaat bij de antieke Grieken. De positie van de vrouw bij Homerus, zo verschillend van wat er later is geschreven, komt aan bod, evenals de huwelijkssluiting in de epische tijd, in Athene en in Sparta, maar ook het leven van de vrouwen na de bruiloft. Wat waren haar plichten en wat haar (weinige) rechten? Hoe brachten ze hun dagen door, welke feesten waren er voor hen en welke functies mochten ze vervullen?

Dan zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de dichteressen, met name Sapfo van Lesbos. De prostitutie, zo’n belangrijk facet in het leven van de Atheense mannen, wordt besproken, maar ook de rol van heldinnen op het toneel, die ogenschijnlijk zo verschilde van het leven van alledag. Hoe keek het theaterpubliek daar tegenaan? Ten slotte komt de veranderde mentaliteit aan de orde: de opkomst van de Griekse roman, en de boeiende discussies over de verkieslijkheid van de hetero- of huwelijksliefde ten opzichte van de knapenliefde, zoals die gevoerd werden in de late oudheid. 

Drs. Hein van Dolen

Drs. H.L. van Dolen heeft klassieke talen en Byzantinologie g gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bekend als vertaler van Oudgriekse teksten en heeft vele reizen in het Middellandse zeegebied begeleid. 

Inschrijven

Code

1722JR

Data

6, 13, 20, 27 maart
3 april 2018

Dag en tijd

Dinsdag, 10.00 -12.30

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€186,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

5