Young@Mind: Onmenselijk Rotterdam

Current facets (Pre-Master)

[Dit programma is vervallen. U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden]
Met de stad Rotterdam als vertrekpunt gaan we in deze cursus onze radicale verwikkeling met planeet Aarde bestuderen, om zo een beter begrip te krijgen van het Antropoceen.  

Het aanbreken van het Antropoceen, een nieuw geologisch tijperk (-ceen), toont ons de planetaire impact van de mens (-anthropos). Op het eerste gezicht komt in dit tijdperk de mens centraal te staan als overheersende en verwoestende kracht. Nader bekeken echter, duidt het ons ook op onze radicale verwikkeling met andere aardbewoners en staan we helemaal niet in het middelpunt. Met andere woorden, met de aankondiging van het Antropoceen wordt het traditionele onderscheid tussen mens en natuur fundamenteel in twijfel gebracht. Met grote urgentie verschijnen mens, dier en planeet als volledig met elkaar verstrengeld. De filosofische en wetenschappelijke implicaties blijven echter nog erg abstract.
 Klimaatverandering, een belangrijk onderdeel van het aanbreken van het Antropoceen, blijft in veel opzichten ver-van-ons-bed en ongrijpbaar, zo niet verlammend. Om daar verandering in te brengen zullen we het Antropoceen moeten leren doordenken via onze eigen omgeving. Hoe brengen we het Antropoceen terug tot ons eigen leefmilieu, onze eigen stad?

In deze cursus gaan we samen met gastdocenten uit verschillende disciplines in op deze vragen. Onze handleiding hiervoor is het boek ‘Duizend jaar non-lineaire geschiedenis’ van de Mexicaanse ‘straatfilosoof’ Manual DeLanda. In dit werk beschrijft DeLanda de geologische, biologische en linguïstieke geschiedenis van Europa, niet vanuit het gezichtspunt van ‘de mens’, maar dat van stenen, dieren en talen. De ‘onmenselijke’ blik van DeLanda, waarin de mens niet langer centraal staat, gaat ons helpen Rotterdam te bestuderen als een eigenaardige stolling in een stroom van mineralen, biomassa en culturele materialen. Door in onze eigen stad de relatie tussen mens en natuur te herzien kunnen we onszelf opnieuw leren begrijpen vanuit het ‘onmenselijke’ mensbeeld dat het Antropoceen vereist. 

Freek de Haan MSc, e.a.

F. de Haan MSc studeerde en doceerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in de richtingen Algemene Sociologie en Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. In zijn huidige functie is hij promovendus en docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Inschrijven

Code

1722ER

Data

13, 20 maart
3, 10, 17, 24 april 2018

Dag en tijd

Dinsdag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 222,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

6

Literatuur (aanbevolen)

 

A Thousand Years of Non-Linear History

van Manuel DeLanda

 

[Dit programma is vervallen. U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden]