Het Rendement van Geluk | Executive Program

Nadenken over Het Rendement van Geluk kan heel fijn zijn

Gelukkige medewerkers: ieder bedrijf wil ze, en we willen het allemaal zijn. Toch blijkt uit recent onderzoek dat slechts 13% van de medewerkers bevlogen aan het werk is; een schrikbarend laag aantal. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie, zowel letterlijk als figuurlijk. Hoe komt dit en belangrijker nog, wat kunnen we hieraan doen? Het Executive Program Het Rendement van Geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam is de eerste universitaire leergang die zich richt op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch en holistisch perspectief.

Executive Program Het Rendement van Geluk | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom dit Executive Program?

Uit recent onderzoek komt naar voren dat slechts 13% van de medewerkers bevlogen aan het werk is; een schrikbarend laag aantal. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. Daarnaast zien we dat in gelukkige organisaties minder ziekteverzuim is, minder personeelsverloop, minder ongelukken en een hogere productiviteit. Gelukkige organisaties leiden tot gelukkiger klanten. En gelukkige organisaties dragen bij aan een gelukkige en duurzame maatschappij. In het Executive Program Het Rendement van Geluk staat geluk als holistisch en bedrijfskundig concept voor organisaties (organisational happiness) centraal:

 • Geluk wordt hierbij vanuit het perspectief van alle stakeholders van een organisatie behandeld
 • De meest recente internationale academische inzichten, gevoed door de eigen World Database of Happiness, worden gedeeld
 • Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en thought leaders uit de bedrijfspraktijk treden op en delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen
 • Er worden nieuwe mechanismen aangereikt om organisaties een stap verder te brengen

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
Om te starten met het Executive Program Het Rendement van Geluk dient eerst de Masterclass Grondslagen van Geluk gevolgd te worden. De investering voor de tweedaagse Masterclass bedraagt € 1.950,-; voor het Executive Program bedraagt de investering € 5.950,- (deze bedragen zijn  vrijgesteld van BTW en zijn inclusief alle literatuur, consumpties en lunch. Ook het diner tijdens de tweedaagse Masterclass is inbegrepen. Overnachten tijdens de tweedaagse Masterclass is mogelijk; hiervoor komen de kosten voor eigen rekening).

Locatie
De locatie voor de modules van het Executive Program Het Rendement van Geluk bevinden zich allemaal in (de buurt van) Rotterdam, en zullen in een later stadium worden gecommuniceerd.

Groepsgrootte
Om ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is voor interactie en onderlinge discussie, hanteren we voor dit Executive Program een maximale groepsgrootte van 18 deelnemers.

Voertaal
De voertaal van het Executive Programma is Nederlands.

We zien en horen het steeds vaker om ons heen: de vraag naar ‘geluk’ neemt toe. Het sleutelvraagstuk is echter: hoe zorg je dat organisaties gelukkige organisaties worden, en wat kenmerkt een gelukkige organisatie eigenlijk? Geluk wordt in deze leergang niet alleen opgevat vanuit het perspectief van de werknemer (werkgeluk), maar vanuit het perspectief van alle stakeholders (belanghebbenden) binnen een organisatie. Binnen deze benadering van stakeholders wordt steeds de mens centraal gesteld.

Dus wat is ‘geluk’ precies en kunnen organisaties er iets mee? Die vraag wordt in diverse modules vanuit verschillende disciplines en verschillende aggregatieniveaus beantwoord. Iedere module staat op zich en samen vormen ze een inspirerende reis, als in het gezegde: ‘Geluk is niet het doel, maar de weg’.

Het programma bestaat uit zes modules van twee dagdelen (ochtend en middag) die in een periode van drie maanden om de (ongeveer) twee weken worden gegeven. Voorafgaand aan iedere module krijgen deelnemers voorbereidingsmateriaal toegestuurd, zoals literatuur, artikelen of cases. Desgewenst kan ook aan een eigen project gewerkt worden om zo de eigen plannen te verwezenlijken. Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Deze veranderingen zullen dan tijdig worden gecommuniceerd.

Tijdens de leergang Het Rendement van Geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt geluk binnen organisaties vanuit meerdere perspectieven benaderd. In deze eerste module kijken we in vogelvlucht naar deze perspectieven die samen zorgen voor geluk en rendement:

 • Kennismaking
 • Een bedrijfseconomische kijk op geluk?
 • Wat is een happy organization en wat is happy profit?
 • Stakeholder satisfaction en productiviteit
 • Welke type organisaties kunnen zowel waarde als geluk creëren?
 • Opzet volgende modules

Medewerkers zijn misschien wel de belangrijkste succesfactor voor bedrijven, maar hoe haal je het beste uit ze? Hoe zorg je voor bevlogen medewerkers die initiatief en verantwoordelijkheid nemen? En in welke mate zijn werknemersgeluk en werknemerstevredenheid synoniemen of elkaar aanvullende begrippen?

 • De relatie tussen geluk en bedrijfseconomische indicatoren als productiviteit, ziekteverzuim en personeelsverloop
 • Van tevredenheid naar betrokkenheid, engagement en flow
 • Het belang van plezier, vrijheid, purpose en mastery
 • Hoe kunnen nieuwe organisatievormen waaronder zelfsturing echt een bijdrage leveren?
 • Praktijkcasus

In deze module gaan we verder met de mens achter de human resources. Vanuit het medewerkersperspectief, maar ook vanuit organisatieperspectief. Hoe organiseer en structureer je organisaties en teams, en hoe vernieuw je? De slag om de werving en het behoud van, als het even kan gelukkige, medewerkers is in volle gang; hoe zorg je ervoor dat dit concurrentieel gezien in je voordeel werkt?

 • Sociale innovatie: 75% van het innovatiesucces is het gevolg van sociale innovatie (management, organisatie & arbeid) en slechts 25% van technologische innovatie (R&D, ICT, technologie)
 • Welke beloningsmodellen leveren het meeste geluk en productiviteit?
 • Arbeidsverhoudingen in de toekomst
 • Praktijkcasus

Hoewel er klanten zijn die zeggen alleen op zoek te zijn naar de laagste prijs, zijn alle klanten op zoek naar hun eigen geluk. En steeds meer mensen (klanten) nemen verantwoordelijkheid voor de wereld om zich heen en willen zich herkennen in het hogere doel van de organisatie. Dit is het raakvlak van organisatie-identiteit, merkidentiteit en marketing. Daarnaast gaan consumptievraagstukken een steeds belangrijkere rol spelen in het maatschappelijk debat. Hoe gaat jouw organisatie hiermee om en hoe doet uw organisatie hier zijn voordeel mee?

 • Het geluk van de consument zit niet in consumeren, of toch?
 • Delivering service of delivering happiness?
 • Wat als je niet begint bij geld maar bij geluk van je doelgroep?
 • Geluk en Corporate Social Responsibility
 • Praktijkcasus

Wat eigenaren en klanten betreft kunnen we wel stellen: je krijgt degenen die je verdient. Eigenaren, aandeelhouders en financiers zijn niet meer de traditionele bonentellers; zij stellen hogere eisen aan jou en jouw organisatie. Tegelijkertijd zijn eigenaren, financiers en aandeelhouders mensen die rekenschap aan zichzelf en in toenemende mate de wereld om hen heen moeten afleggen. Hoe gaan zij daarmee om, maar vooral hoe ga jij daarmee om?

 • De aandeelhouder in het Rijnlandse model: geluk boven rendement?
 • De opkomst van social venturing: put your money where your mouth is
 • Happiness en de financiële sector
 • Familiebedrijven en responsible ownership
 • Praktijkcasus

Hoe pas je alle leerpunten toe? Wat vraagt het combineren van rendement en geluk van jou als leider, van jezelf als persoon en van je omgeving? Hoe behoud je de balans in je eigen leven; immers ook je eigen geluk is belangrijk? Welke leiderschapsvormen en -stijlen zijn er die het streven naar een gelukkige organisatie dienen?

 • Servant leadership, personal leadership of tribal leadership?
 • Waar leiders gelukkig van zouden moeten worden
 • Hoe kun je in je eigen omgeving leidinggeven aan geluk?
 • De leider als mens, op zoek naar geluk: groei, zingeving, plezier
 • Invloed van geluk en ongeluk van de topman en het topteam op de organisatie
 • Beantwoorden van openstaande vragen
 • Bespreken van eigen casuïstiek
 • Reflectie en afsluiting

Enkele van de docenten en (gast)sprekers die optreden tijdens het Executive Program Het Rendement van Geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam:

Drs. Justien Marseille is Trendwatcher, Futuroloog en oprichter van The Future Institute |  onderzoekt mogelijke toekomsten | ontwikkelde thema’s rond onder meer de feminisering van de westerse maatschappij, de bottum-up economie, de trek naar buiten de stad en de ontwikkeling van media | onderzoekt de voorspelbaarheid van trends op grond van Big (en Small) data bij Creating 010, kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam | werd meermaals gehonoreerd voor haar werk

Esther Kerstholt is Executive Coach en internationale Facilitator of Transformation | heeft grote interesse in de mens achter de professional en het individu achter de manager | werd gecertificeerd als ICF-, MMS-, PCC- en Ontological Coach | heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van topteams, professionals en executives die te maken hebben met veranderingsprocessen in hun organisaties | kijkt hoe de verborgen kracht van individuele sterktes beter benut kan worden

Onno Hamburger is Psycholoog, Senior Trainer en Coach bij Gelukkig Werken Nederland | geeft prijswinnende ‘gelukkig werken-trainingen en -workshops’ | vertelt regelmatig over werkgeluk in diverse media | heeft ervaren dat iedereen gelukkiger kan werken wanneer hij/zij de juiste inzichten en instrumenten in handen heeft | helpt coaches, trainers en leidinggevenden die zich verder willen specialiseren tot Werkgelukcoach of Werkgelukdeskundige

Prof. dr. Willem van Rhenen is hoogleraar Engagement and Productivity aan Business University Nyenrode en Arbo Unie | is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten | promoveerde op het onderwerp ‘From stress to engagement’ | is groot voorstander van de individugerichte aanpak | vindt het managen van stress door preventie, advisering en zorg onvoldoende | wil mentale gezondheid van werknemers versterken

Prof. dr. Paul van Tongeren studeerde Theologie en Filosofie in Utrecht en Leuven | promoveerde op de moraal van Nietzsches moraalkritiek | was Gewoon Hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Radboud Universiteit | doceert als Buitengewoon Hoogleraar Ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven | werkt aan een Nietzsche-onderzoek | verdiept zich daarnaast in de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis

Herman Toch is co-founder van Flrish Today | schreef het boek ‘Happy Profit’ dat gaat over het creëren van succesvolle duurzame bedrijven en merken | begon zijn carrière als assistent aan de Vlerick Leuven Gent Management School | deed internationale ervaring op als VP Global Marketing bij Douwe Egberts | was Global CEO van Censydiam | adviseert grote merken als Heinz, Heineken, Douwe Egberts Master Blenders 1753, VMMa en de Colruyt Groep

Dr. Gert-Jan Huisman is gepromoveerd econoom | leidde een vestiging van Commerzbank | was consultant bij McKinsey | werd CEO bij Centrotec |richtte in 2014 Anders Invest op, een investeringsmaatschappij gericht op duurzaamheid en de lange termijn | is voorzitter van de RvC van Rensa Technische Groothandel | is tevens lid van de RvC van Van Dorp Installaties en Visscher-Caravelle | is daarnaast bestuurlijk actief voor onder andere de Protestantse Kerk (PKN)

Bas Kodden is Leiderschapscoach, Managementwetenschapper en één van Nederlands meest gevraagde trainers in leiderschap en verandering | verzorgt zowel nationaal als internationaal lezingen op het gebied van leiderschap en bevlogenheid | is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als Directeur van het Executive MBA | schreef meer dan 100 artikelen en boeken over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijk ontwikkeling, waaronder Word een HELD

Ruben van Zwieten is werkzaam als predikant | richtte De Nieuwe Poort op de Zuidas op, een huis voor ontmoeting en inspiratie | vervult daarnaast de functie van Adviseur voor De Goldschmeding Foundation | is tevens lid van Stichting VUmc Fonds en de Monitoring Commissie Code Banken | werd door NRC en de Volkskrant uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen voor de toekomst | werd verkozen tot Young European Leader class 2019: 40 mensen onder de 40 jaar

René ten Bos is Filosoof en Hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU) | kent aan zijn privéleven en hobby’s net zoveel waarde toe als aan zijn carrière | benadert zware thema’s vaak met humor en blijmoedigheid | schreef over de verhouding tussen mens en dier | filosofeert over de ecologische catastrofe die de mensheid heet, over de ondoorzichtige transparantie van water | schrijft ook over bureaucratie, gestes en tal van andere onderwerpen

Prof. dr. Arnold Bakker werkt als hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam | is Directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology | vervult daarnaast de rol van Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid Afrika | heeft vooral interesse in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en werkprestaties

Drs. Guy van Liemt RM is Program Director, bedrijfseconoom en Executive Director van EHERO | geeft les als kerndocent bij een aantal opleidingsinstituten | heeft zitting in diverse besturen en adviesraden | adviseur, auteur en spreker over geluk, purpose en liefde

Prof. dr. Ruut Veenhoven is Academic Director, Socioloog en Emeritus-Professor aan de Erasmus Universiteit | staat bekend als ‘geluksprofessor’ | onderzoekt kwaliteit van leven | beheert de World Database of Happiness | is hoofdredacteur van de Journal of Happiness Studies

Coördinatie van de Executive Programma’s Liefde in Bedrijf, Het Rendement van Geluk en Het Geheim van Bevlogenheid en Werkgeluk is in handen van Aartie Bhawaniebhiek (Program Coordinator).

Het Executive Program bestaat uit zes modules van elk twee dagdelen (ochtend en middag) waarin alle stakeholders van een organisatie aan bod komen:

 • Medewerkers en HR-beleid
 • Klanten en prospects
 • Marketing- en consumptievraagstukken
 • Partnerships in de waardeketen
 • Eigenaren, aandeelhouders en financiële aspecten
 • Leiderschapsvraagstukken in de wereld van vandaag en morgen

De collegedagen van het Executive Program Het Rendement van Geluk (inclusief de collegedagen van de tweedaagse Masterclass Grondslagen van Geluk, die vooraf aan het Executive Program gevolgd dient te worden), vinden plaats op vrijdag of woensdag. Het Executive Programma bestaat uit 6 modules en de instroommomenten vinden plaats in juni en september.

 Najaar 2022Voorjaar 2023Najaar 2023
Masterclass Grondslagen van Geluk13 & 14-9-202214 & 15-3-202312 & 13-9-2023
Module 128-9-202229-3-202327-9-2023
Module 212-10-202212-4-202311-10-2023
Module 39-11-202210-5-20231-11-2023
Module 423-11-202224-5-202315-11-2023
Module 57-12-202214-6-20236-12-2023
Module 614-12-202228-6-202320-12-2023

*Data onder voorbehoud
Het programma zal uitsluitend in fysieke vorm doorgaan.

Het Executive Program Het Rendement van Geluk is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, (zelfstandig) adviseurs en beleidsmakers die gefundeerd meer van geluk willen weten, meer grip op geluk willen hebben en zich er professioneel mee bezig willen houden. Bijvoorbeeld omdat zij leiding willen geven aan en succes willen boeken met hun organisatie in een snel veranderende wereld, waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan. Of omdat zij de leiding van organisaties willen adviseren in het zetten van deze stappen. Voor mensen die (willen) opereren vanuit het Triple-P-model (People, Planet, Profit) en (willen) begrijpen dat meer geluk leidt tot meer waarde en rendement. Na het volgen van het Executive Program ben je er klaar voor om de stap te zetten naar de rol van Chief Happiness Officer (CHO).

Jaarlijkse terugkomdag
Voor de alumni van de Executive Happiness Economics Programs, waar het programma Het Rendement van Geluk deel van uitmaakt, wordt separaat eenmaal per jaar een terugkomdag georganiseerd. Hier is ruimte voor het delen van ervaringen over en naar aanleiding van de leergang. Tevens zal er op deze terugkomdag een update over het nieuwste geluksonderzoek worden gegeven en worden besproken wat voor verder onderzoek wenselijk en mogelijk is.

Deelnamecertificaat
Na afloop van de leergang ontvangen deelnemers een deelnemerscertificaat vanuit Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De gemiddelde overall beoordeling van de meest recente edities van dit programma is een 8,7.
Gemiddeld kwam de NPS-score uit op +58.  

‘Het Rendement van Geluk geeft veel inzichten en meer duidelijkheid en blijft een reis die nog niet af is’ - Mylène Heystek, Marketing Director PPG Coatings Nederland BV         

‘Wij geloven in wat ons dierbaar is’ - Harold Keldermans, Luitenant-Kolonel Ministerie van Defensie            

‘De leergang heeft mijn brein geopend’ - Aletta van de Watering-de Pater, Locatiemanager Huisartsenposten Rijnmond B.V.           

‘Meerdere perspectieven geven andere inzichten voor het leven’ - Nicole Ebben, Docent Fontys HRM en TP         

‘Inspiratie & energie & verbinding’ - Diana Swart, Eigenaar Mooi Werk              

‘Een programma met een veelheid aan inzichten vanuit de wetenschap en praktijk gecombineerd met een mooie groep mensen om samen te groeien’ - Ilse Overwater, Manager Particulieren Rabobank          

‘Allemaal inzichten om de wereld mooier te maken, machtig!’ - Margriet de Zoete, Teammanager Gemeente Hoeksche Waard      

Nadèche Kuster

Program Coordinator

Email address
ehero@ese.eur.nl
Phone
010 408 11 17
Room
Van der Goot Building - Kamer M5-34
Address
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Het Rendement van Geluk? Check onderstaande blogs!

Rendement van Geluk: de take-aways

Twee collega's die lachen tijdens werktijd

Gelukkigere ambtenaren door meer vertrouwen

Breeduit lachende collega achter haar laptopscherm

Werkplezier is belangrijker dan werkdruk

Man maakt sprong van geluk op een rots aan zee

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes