People Matter(s) in Governance & Business

10 inspirerende programma's
People Matters in Governance & Business bij de Erasmus Universiteit

Het uitgangspunt van 'People Matter(s) in Governance & Business' is dat de mens centraal staat. Mensen nemen beslissingen beïnvloed door economische inzichten, filosofische benaderingen, religieuze overtuigingen en politieke affiliaties. Of ze nu een leiderschapspositie bekleden in de samenleving of het bedrijfsleven, actief zijn als zelfstandige ondernemers of hun rol in de organisatie vervullen als medewerkers met diverse functies en verantwoordelijkheden. In het kader van leiderschap waarin de mens centraal staat bieden we een serie inspirerende programma’s aan. 
 

People Matter(s) in Governance & Business | Erasmus University Rotterdam

Inspiring leaders inspire people

Mensen kiezen hun eigen paden, die hun persoonlijke ontwikkeling, hun relaties met anderen en hun toekomstvisies vormgeven. Door persoonlijke groei en ontwikkeling dragen zij bij aan maatschappelijke vooruitgang, innovatie en de ontwikkeling van bedrijven. In een unieke serie programma’s en masterclasses verdiepen we vanuit meerdere invalshoeken de verschillende facetten van leiderschap, filosofie, cultuur, religie, economie en strategie, elk gericht op een wezenlijke dimensie van de menselijke ervaring binnen de context van bestuur en bedrijfsvoering. De programma’s en masterclasses verschaffen inzicht in de complexiteit van menselijk gedrag en interacties binnen organisaties. Ze bieden een theoretische onderbouwing, reiken strategieën aan en geven praktische handvatten om jouw leiderschap te bevorderen. Zodat jij meebouwt aan een omgeving waarin mensen een positieve en concrete bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam creëren van waarde. 

Inspirerend leiderschap: onze 10 programma's

Korte introductie van de 10 programma's

Wat is wijsheid als het gaat om leidinggeven gaat? We gaan terug naar de bron - Ad Fontes - van leidinggeven, zien welke historische inzichten er zijn en welke overtuigingen een rol spelen. We bekijken hedendaagse dilemma’s vanuit een breed spectrum van economie, psychologie, filosofie en theologie. 

Vanuit deze verschillende invalshoeken krijg je een kader dat helpt om jouw eigen koers te toetsen, waar nodig bij te stellen en te onderbouwen. Executive Programma De Kracht van Invloed is bedoeld voor deelnemers om op een positieve wijze invloed te kunnen uitoefenen om bestaande situaties te kunnen veranderen en verbeteren en om een toekomstige richting in hun organisatie mede te kunnen bepalen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder veranderingen op de arbeidsmarkt, vragen om actie van organisaties. Vanuit de wetenschap en de praktijk biedt het programma inspiratie en handvatten om op strategische wijze diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DGI) te realiseren. Diversiteit richt zich op ‘dat waarin we verschillen’ en inclusie gaat vooral over ‘onderdeel zijn van het grotere geheel’. 

Gelijkwaardigheid veronderstelt dat ieders bijdrage uniek is en van even grote waarde: iedereen kan volledig meedoen en heeft toegang tot gelijke kansen. Het realiseren van DGI is een complex vraagstuk met strategische en operationele consequenties. In de Executive Masterclass De Waarde(n) van Diversiteit leer je DGI strategisch te verankeren, draagvlak creëren en impact maken op alle niveaus in de organisatie.

Uit allerlei onderzoeken is bekend dat er bij ondernemers en executives steeds meer besef komt dat winst maken alléén niet meer een doel kan zijn. Klanten willen niet meer producten en diensten afnemen van bedrijven die alléén maar geld willen verdienen. Medewerkers willen steeds meer werken bij organisaties die ertoe doen. En ondernemers hebben ook steeds meer door dat je zelf ook veel gelukkiger wordt om meer te werken vanuit purpose

De Betekenis van Rijkdom is een programma dat ondernemers en leidinggevenden helpt om te gaan koersen vanuit een sociaal en moreel kompas. Gericht op verantwoorde rijkdom en de betekeniseconomie. In dit executive programma leer je van de meest vooraanstaande experts op het gebied van de nieuwe economie hoe je in jouw organisatie bij kan dragen aan een transformatie naar meervoudige waarde creatie, maatschappelijke impact en betekenis.

Executive Program Rendement van Geluk is het eerste universitaire programma dat zich richt op strategische vraagstukken op het gebied van geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. De vraagstukken binnen de economische context lijken complexer en uitdagender dan ooit, want hoewel meer en meer wordt geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, werkvermogen en werkplezier lijken de investeringen paradoxaal genoeg tegenovergestelde effecten te hebben; een toename van de psychosociale belasting, chronische ziekten, burn-outverschijnselen en verzuim. 

En ook de aanhoudende arbeidsmarktproblematiek speelt veel sectoren parten. Met het oog op deze dynamiek dagen we de leiders van morgen tijdens deze leergang uit om de conventionele denkgrenzen op te zoeken en diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties en beelden die vandaag de dag bepalen hoe we dingen zien en hoe we erop reageren, te heroverwegen. Samen met vooraanstaande wetenschappers, experts en voorlopers uit de bedrijfspraktijk gaan we op zoek naar hoe geluk en mensgerichtheid meer centraal gesteld kunnen worden in leiderschap en organisaties.

Tijdens de Executive Masterclass Grondslagen van Geluk wordt het begrip geluk in twee dagen verkend vanuit diverse wetenschappelijke disciplines. Hierdoor krijg je als deelnemer een goed en helder overzicht wat betreft ‘geluk’ (happiness, well-being) als psychologisch, sociologisch, biologisch én economisch fenomeen. 

Want wat ís geluk nu eigenlijk en welke verschillende niveaus zijn er? Is geluk meetbaar en zo ja, hoe dan? Zomaar enkele vragen die aan de orde komen. De Masterclass is de ideale voorbereiding zowel op het Executive Programma Het Rendement van Geluk als op het Executive Programma Het Organiseren van Geluk

Het Executive programma ‘Het Organiseren van Geluk’ richt zich op tactische vraagstukken met betrekking tot geluk in organisaties. Wanneer ‘geluk’ binnen organisaties wordt georganiseerd, hebben programma’s, processen en interventies – ondanks enthousiasme onder medewerkers – dikwijls niet het beoogde effect. Hoe zorg je ervoor dat de beweging naar een gelukkige(re) organisatie ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt? Wat is hiervoor nodig en waar moet je rekening mee houden als manager, organisatiedeskundige of HR-business partner? 

Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en thought leaders uit de bedrijfspraktijk delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen met de deelnemers in het licht van de vraag hoe je geluk kunt organiseren in de weerbarstige praktijk.

Zoals bestsellerauteur en werkgeluk-expert Annie McKee al zei: ‘Life is too short to be unhappy at work. Yet, many professionals who are free to shape their careers are just that: disengaged, unfulfilled, unhappy.’ Zulke inzichten in de psychologie van bloeiende organisaties, bevlogenheid en werkgeluk zijn fascinerend, maar hoe kun je werk(on)tevredenheid omzetten in bevlogenheid en zingeving? 

Deze Masterclass over Het Geheim van Bevlogenheid en Werkgeluk geeft onder andere tips over hoe je een optimale werkplek ontwerpt; kennis over (het voorkomen van) burnout; inzicht in top-down en bottom-up benaderingen voor een bloeiende organisatie; eye-openers over leiderschapsgedrag voor meer bevlogenheid; en handvatten voor leiders om te inspireren, te empoweren en bij te dragen aan het welzijn en de prestaties van hun medewerkers.

Hoop is overal en drijft veel van ons gedrag. Dit heeft meestal positieve gevolgen, zo zien we dat hoopvolle mensen vaak ook gezonder zijn, beter presteren, weerbaarder zijn voor veranderingen, meer duurzaam gedrag vertonen en - niet onbelangrijk - gelukkiger zijn. Maar meer hoop is niet altijd beter, want valse hoop kan er ook voor zorgen dat we langer in een negatieve situatie vast blijven zitten, of vaker teleurgesteld raken. 

Meer kennis van hoe we hoop op een constructieve manier kunnen inzetten is dus van groot belang. We bespreken in de Masterclass De Waarde van Hoop de volgende aspecten: Hoop als multidimensionaal begrip van verlangen en onzekerheid. Het belang van constructieve hoop om goed te kunnen functioneren. Hoop als deugd, zowel op zichzelf als in relatie tot andere deugden. De waarde van hoop voor leiderschap en organisaties. Het belang van weerbaarheid en wijsheid in combinatie met hoop.

Het programma Liefde in Bedrijf biedt een vernieuwende kijk op organisatiebeheer door liefde te onderzoeken als een conceptueel kader. Het programma verkent hoe liefde, in al zijn vormen, kan bijdragen aan het bouwen van duurzame en succesvolle organisaties. Voor alle leidinggevenden, ondernemers en adviseurs die willen verkennen wat ze professioneel kunnen met liefdevol handelen, organiseren en leidinggeven. 

In deze leergang komt onder meer aan de orde: 
- Liefde als complex en gelaagd begrip, als drijfveer van de mens.
- Inzicht in het mensbeeld dat de basis is van je visie op leiderschap en organiseren
- Tips om de liefde en de verschillende liefdesbegrippen in relatie tot het organiseren, leidinggeven en
   handelen van organisaties te hanteren
- Verkenning van wat het rendement en de waarde van liefde is voor de mens, de organisatie en de maatschappij
- Aandacht voor de leiderschapsvraagstukken in de wereld van nu en in die van de volgende generatie.

In organisaties met sterk formele systemen gaan er toch dingen fout. Alles cijfermatig of contractueel beheersen betekent namelijk nog niet dat alles goed zal gaan. Daarvoor zijn de soft controls van groot belang. Met soft controls worden culturele en gedragsbeïnvloedende factoren bedoeld. In dit programma worden zeven wetenschappelijke zienswijzen en methodieken aangeboden om op een multidimensionale wijze en in multidisciplinaire teams audits uit te kunnen voeren op het gebieden zoals accountancy, duurzaamheid, ICT, (organisatie)cultuur en gedrag.

Tegenover de hard controls die je kunt afvinken, dienen soft controls om de cultuur van een organisatie te beïnvloeden. Het doel van soft controls is om de cultuur van de organisatie zodanig te verbeteren dat daarmee het doel van de organisatie en het goede functioneren van de mensen die daar werken, gediend worden. Hoe verbeteren en/of behouden we die cultuur? Wat voor sturingsmiddelen heb je? Daarvoor zijn hard en soft controls hard nodig, en hier gaan we op in tijdens de Masterclass De Fundamenten van Soft Controls.

Meer weten, iets vragen of even sparren?

Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder!

E-mailadres
eebee-info@ese.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 - Van der Goot Building, M5
3062 PA
Rotterdam

Alvast meer lezen over People Matters? Check onze blogs!

Soft Controls: wat zijn het en wat kan ik ermee?

Soft Controls zijn onmisbaar in een goede bedrijfsvoering

Verhelderen of beïnvloeden?

In Executive Program De Betekenis van Rijkdom nemen we je mee in de verschillen tussen verhelderen en beïnvloeden

De kracht van liefde in bedrijf

De kracht van liefde in bedrijf

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen