prof.dr. (Arianne) JA Baggerman

prof.dr. (Arianne) JA Baggerman
Visiting lecturer Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
baggerman@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Arianne Baggerman was born in 1959 in Schiedam. She studied history at the Erasmus Universi­teit Rotterdam. Her subject was a seventeenth-century author about whom she published: Een drukkend ge­wicht. Leven en werk van de zeventien­de-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1993). As a researcher (onder­zoeker-in-opleiding, OIO) at the Univer­siteit van Utrecht she studied the Dutch publishing house Blussé in the eighteenth and nineteenth centuries. She pu­blished her dissertation in 2000, Een lot uit de lote­rij. Fami­liebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blusse en zoon 1745-1823 (The Hague, SDU, 2000), English trans­lation forthcoming. In 2001 she was awarded a 'Vernieu­wingsim­puls' by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) for her research project 'Con­trol­ling time and shaping the Self: education, intro­spec­tion and practices of writing in the Netherlands 1750-1914'. The aim of this project is linking the rise of autobiographical writing in the nine­teenth century to new ideas and practices in education and peda­gogy, the changing experience of time, the coming of a new sense of history, and, finally, the role of publishers in developing the genre. In 2006 she organised in Rotterdam an internati­onal conference on these subjects. One of the results of this pro­ject was a study based on a childhood diary dating from the late eighteenth century, Kind van de toe­komst. De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798) (Amster­dam, We­reldbiblio­theek, 2005), co-written with Rudolf Dekker. This book was in 2006 awarded the dr.Wijnaendts Franc­ken­ prize of the Maat­schap­pij der Nederland­se Letterkunde and in 2008 the Marti­nus J. Lange­veld prize of the Universitei van Utrecht. In 2009 a new edition was published by Prometheus/Bert Bakker titled De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798). Een cultuurge­schiedenis van de Bataafse revolu­tie. In the same year an English translation was published Child of the En­lightenment, Revolutionary Europe reflected in a boyhood diary (Leiden, Brill). She was also co-editor of a collection of essays on historical research and egodocuments, Egodocu­menten: nieuwe wegen en perspec­tie­ven (Amster­dam, Aksant, 2005). She published articles in Dutch and international journals and collections of es­says.

Arianne Baggerman is a member of the editorial board of Quae­ren­do. A Quarter­ly Journal from the Low Countries Devoted to Manu­scripts and Printed Books. In 2006 she launched an inter­national book series, Egodo­cu­ments and History, published by Brill, of which she is co-editor.

Arianne Baggerman teaches history at Erasmus Universiteit Rotterdam and she was in 2009 appointed professor in the histo­ry of publishing and book trade at the Univer­siteit van Am­sterdam.

 • Arianne Baggerman & R Dekkers (2018) - ‘Religious Autobiographies in the Netherlands: Authors, Publishers and Readers, 1750–1950’ - European journal of life writing, 8, 88 - doi: 10.21827/ejlw.7.294
 • Arianne Baggerman & R Dekker (2018) - Jacques Presser, egodocuments and the personal turn in history writing - European journal of life writing, 7, 90-111 - doi: 10.5463/ejlw.7.263
 • Arianne Baggerman (2017) - ‘Great ambitions in a small market. The production of the Dutch series Complete Description of all Arts, Crafts, and Trades (1788-1820) - Das achtzehnte Jahrhundert : Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fu?r die Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts, 41 (2), 203-220
 • Arianne Baggerman, R Dekker & M Muschuch (2017) - Egodocuments and history: A short account of the longue duree - The historian: the magazine of the Historical Association, 78 (1), 11-56 - doi: 10.1111/hisn.12080
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2014) - Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814 - Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis (Journal of Nobility Studies), 21 (2014), 173-183
 • Arianne Baggerman & R Dekker (2013) - Jean-Jacques Rousseau en zijn Confessions in Nederland in de negentiende eeuw - De negentiende eeuw: documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 37 (1), 36-57
 • Arianne Baggerman (2012) - Modern pedagogy and the spread of diary writing around 1800 - History of Education & Children's Literature, 7 (1), 141-165
 • Arianne Baggerman (2012) - Excitement and sensation on a postage stamp. Dutch book advertisements as a go-between in the eighteenth century - Quaerendo, 42 (3-4), 274-285 - doi: 10.1163/15700690-12341257
 • Arianne Baggerman (2010) - Hebrew - Z'manim: quarterly of history, 101 (Spring), 30-40
 • Arianne Baggerman (2009) - Zo een vrijheid begeer ik nimmer meer te beleven. Het witwassen van het verleden in Nederlandse ego-documenten (1800-1850) - De negentiende eeuw: documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 33 (2), 73-95
 • Arianne Baggerman (2008) - De vrucht van het tegenwoordige. Biografie en autobiografie voor en na 1800 - Biografie Bulletin, 18 (2 Themanummer Biograferen vóór 1770), 4-11
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2007) - De opmars van het egodocument in de Nederlandse geschiedschrijving - Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen, 4, 13-28
 • Arianne Baggerman (2007) - Dupliek - Hollands Maandblad, 50, 48-48
 • Arianne Baggerman (2007) - Knippen & plakken. Over de Zwolse avonturen van Atte Jongstra - Hollands Maandblad, 49 (717), 4-9
 • Arianne Baggerman (2007) - A Consequential Ill that Freedom Draws. Intellectual Property and Authorial Visibility in the Case of Jacob Voegen van Engelen versus his Publishers - Quaerendo, 37 (3), 187-212 - doi: 10.1163/157006907X244492
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw - De Achttiende Eeuw, 37, 143-156
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Opvoeding en onderwijs in de late achttiende eeuw: theorie en dagelijkse praktijk - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 37, 175-188
 • Arianne Baggerman (2004) - Het kinderdagboek als spiegelbeeldig universum. Verlichte pedagogiek en de opkomst van kinderdagboeken rond 1800 - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1 (4), 3-23
 • Arianne Baggerman (2004) - De Amerikaanse revolutie en de Republiek - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 26 (3), 133-212
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2004) - De gevaarlijkste van alle bronnen - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3-23
 • Arianne Baggerman (2002) - Looplezen rond 1800. Kinderen en het Boek der Natuur - Literatuur zonder leeftijd, XVI (58), 188-210
 • Arianne Baggerman (2002) - Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde. Pieter Paulus (1753-1796) in kleine kring - Nieuw Letterkundig Magazijn, XX (2), 34-43
 • Arianne Baggerman (2001) - Je plaats kennen. Zingende drukkersgezellen, 'de aanzienlijkste Heeren liefhebbers' en een succesvolle uitgever - Oud-Dordrecht, 19 (3), 22-30
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2001) - Sensibilité et éducation d'un enfant à l'époque batave. Le journal intime d'Otto van Eck (1791-1796) - Annales Historiques de la Révolution Française, 73 (326), 129-140
 • Arianne Baggerman (2001) - Stank voor dank. Broodschrijvers in dienst van de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 2 (24), 57-67
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2000) - Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achtiende eeuw - Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 25, 1-24

 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Verkenning, revolutie en kindbeeld in Nederland rond 1800 - Justitiele Verkenningen, 31, 9-24
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - In de schoot van het gezin - Kunstschrift, 49, 40-45
 • Arianne Baggerman (2004) - Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw - Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, 36 (2), 143-143
 • Arianne Baggerman (2003) - De vele gedaantes van een boer uit Pennsylvania. Nederlandse reacties op Crèvecoeurs "Letters from an American farmer" - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 26 (3), 142-157
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2003) - Bacteriologische en chemische oorlogvoering tijdens de Amerikaanse vrijheidsstrijd - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 26 (3), 178-181
 • Arianne Baggerman (2001) - Otto van Eck en de kaart van Delftland - Roest, 8-14

 • Arianne Baggerman (2014) - Publishing Policies and Family Strategies. The Fortunes of a Dutch Publishing House in the 18th and early 19th Centuries - Koninklijke Brill NV
 • Arianne Baggerman, A van Weel, P Hoftijzer & G Unger (2013) - Van het boek en de rand - Amsterdam University Press
 • Arianne Baggerman, P Hoftijzer, A van der Weel & G Unger (2012) - Schakels in de keten van het boek - Amsterdam University Press
 • Arianne Baggerman, P Hoftijzer, G Unger & A van der Weel (2011) - Boeketje boekwetenschap. Over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen - Dr. P.A. Tielestichting, Amsterdam University Press
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2009) - Child of the Enlightenment. Revolution Europe Reflected in a Boyhood Diary - Koninklijke Brill NV
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2009) - De wondere wereld van Otto van Eck. Een cultuurgeschiedenis van de Bataafse Revolutie - Bert Bakker
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798) - Wereldbibliotheek
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2004) - Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen - Aksant
 • Arianne Baggerman (2001) - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw - Sdu Uitgevers
 • Arianne Baggerman (2000) - Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon (1745-1830) - Sdu Uitgevers

 • Arianne Baggerman (2011) - Willemijn Ruberg, Conventional Correspondence. Epistolary Culture of the Dutch Elite, 1770-1850 - Brill Academic Publishers
 • Arianne Baggerman, RM (Rudolf) Dekker & M Mascuch (2011) - Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century - Brill Academic Publishers
 • Arianne Baggerman (2009) - Literacy in Everyday Life. Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries - Koninklijke Brill NV
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2006) - Controlling Time and Shaping the Self. The Rise of Autobiographical Writing since 1750 - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Arianne Baggerman & R Dekker (2018) - Jean-Jacques Rousseau's Confessions: A turning point in autobiographical writing in the Netherlands? - The Zalman Shazar Center for Jewish History
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2017) - Changing places, shifting narratives. Nineteenth-century Dutch travellers in Germany - Routledge
 • Arianne Baggerman & R Dekker (2016) - Autobiografisch schrijven in Nederland: ontwikkelingen van de zestiende tot in de negentiende eeuw - Panchaud
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2014) - Selbstzeugnisse, eine literaturgattung des Adels? - Landschaftsverband Westfalen-Lippe/ LWL-Archivambt fur Westfalen
 • Arianne Baggerman & R Dekker (2013) - Un révolutionnaire néerlandais à Paris en 1788. Le journal de voyage de Lambert van Eck - Presse Universitaire de Rennes
 • Arianne Baggerman (2013) - The infinite universe of 18th century children's literature. Required reading and experiences of reading by fictional en real-life children around 1800 - Routledge
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2013) - Gesicht und Individuum im Goldenen Jahrhundert - Gebr. Mann Verlag
 • Arianne Baggerman (2013) - I read the titles on the spines and remember - Amsterdam University Press
 • Arianne Baggerman (2013) - De dynamiek van de herinnering. Autobiografische terugblikken op een tijdperk van revolutie - Vantilt Uitgeverij
 • Arianne Baggerman (2012) - Pandora's box. Classrooms and equipment in the memory of autobiographers - Peter Lang
 • Arianne Baggerman (2011) - Pandora's box. Classrooms and equipment in the memory of autobiographers - Peter Lang
 • Arianne Baggerman (2011) - Diary writing as an educational tool in the age of Enligthenment. The Case of Otto van Eck - Edizioni di storia e letteratura
 • Arianne Baggerman (2011) - The cultural universe of a Dutch child - Routledge
 • Arianne Baggerman (2011) - Lost Time: Temporal discipline and historical awareness in Nineteenth-Century Dutch egodocuments - Brill Academic Publishers
 • Arianne Baggerman (2011) - Introduction - Brill Academic Publishers
 • Arianne Baggerman & R Dekker (2010) - Diary writing as an educational tool in the age of Enligthenment. The Case of Otto van Eck - Edizioni di storia e letteratura
 • Arianne Baggerman & R Dekker (2010) - Ideaal en praktijk van een verlichte opvoeding rond 1790 - SWP
 • Arianne Baggerman (2010) - The cultural universe of a Dutch child - Routledge
 • Arianne Baggerman (2010) - Travellers in time. Nineteenth-century autobiographers and their fight against forgetting - Presses Universitaires de Bordeaux
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2009) - Un universo allo specchio. Teorie dell' educatione e nascita dei diari di bambini alla fini del Settecento - Società editrice il Mulino
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2008) - The Social World of a Dutch Boy: the Diary of Otto van Eck (1791-1796) - Palgrave
 • Arianne Baggerman (2008) - The Moral of the Story. Children's Reading and the Book of Nature around 1800 - Chicago university press
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2007) - The Social World of a Dutch Boy: the Diary of Otto van Eck (1791-1796) - Palgrave Macmillan
 • Arianne Baggerman (2007) - Meisjes in een achttiende-eeuws jongensdagboek. Otto van Eck en zijn zusjes - Aksant
 • Arianne Baggerman (2007) - Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw - Bohn Stafleu van Loghum
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2007) - Een kinderwereld in de Bataafse tijd - SUN
 • Arianne Baggerman (2006) - Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw - Bohn Stafleu van Loghum
 • Arianne Baggerman (2006) - Meisjes in een achttiende-eeuws jongensdagboek. Otto van Eck en zijn zusjes - Askant
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2006) - Egodokumentim ve-heker ha-historia shel ha-tarbut - Open University
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2006) - Verlichte pedagogie rond 1800: ideaal, praktijk en doorwerking. De opvoeding van Otto van Eck (1780-1798) - Uitgeverij Verloren
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2006) - Otto's Watch. Enlightenment, Virtue, and Time in the Eighteenth Century - Routledge
 • Arianne Baggerman (2006) - Children's Walks in the Book of Nature. The reception of J.F. Martinet¿s Katechismus der Natuur around 1800 - Peeters
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2006) - Introduction - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Otto's Watch: Time, Pedagogy and Diary Keeping in the Late 18th Century - Routledge
 • Arianne Baggerman (2005) - Het einde van de autobiografie - De Bezige Bij
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Duitse Philantropijnen en de praktijk van de opvoeding in de late achttiende eeuw in Holland - SWP
 • Arianne Baggerman (2004) - Keuzecompetentie in tijden van schaarste en overvloed. Het debat rond jeugdliteratuur voor en na Hiëronymus van Alphen 1760-1840 - Primavera Pers
 • Arianne Baggerman (2002) - Autobiography and Family Memory - Uitgeverij Verloren
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2002) - Sensibilité et éducation d'un enfant à l'époque Batave. Le Journal Intime d'Otto van Eck (1791-1796) - RAO
 • Arianne Baggerman (2002) - Children's Diaries 1750-1900 - RAO
 • Arianne Baggerman (2001) - Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achttiende eeuw - Uitgeverij Verloren
 • Arianne Baggerman (2001) - Otto's Uhr. Zeitbewusstein im achtzehnten Jahrhundert - Böhlau
 • Arianne Baggerman (2000) - Otto van Eck en de anderen. Sporen van jongen lezers in schriftelijke bronnen - Biblion

 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2004) - Children's Autobiographies - Thomas Gale
 • RM (Rudolf) Dekker & Arianne Baggerman (2004) - Children's Autobiographies - Thomas Gale
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2004) - Children and the Enlightenment - Thomas Gale
 • RM (Rudolf) Dekker & Arianne Baggerman (2004) - Children and the Enlightenment - Thomas Gale

 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2006) - Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750

 • Arianne Baggerman (2010) - Over leven, lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis - Amsterdam University Press

 • Arianne Baggerman (2013) - Men moet het zien en wenscht dan nog honderd ogen. De opkomst van het 19de- eeuws toerisme en de markt voor Nederlandstalige reisgidsen en reisverslagen
 • Arianne Baggerman (2011) - Practices of autobiographical writing in the long 19th century
 • Arianne Baggerman (2011) - Het egodocument als geheugenstrategie
 • Arianne Baggerman (2011) - Publiceren `in eigen beheer'. Nederlandse autobiografen en de markt voor drukwerk in de 19e eeuw
 • Arianne Baggerman (2011) - Publiceren 'in eigen beheer'. Nederlandse autobiografen en de markt voor drukwerk in de 19e eeuw
 • Arianne Baggerman (2011) - Het egodocument als geheugenstrategie
 • Arianne Baggerman (2011) - Practices of children´s diary writing, 1790-1850
 • Arianne Baggerman (2011) - Practices of children's diary writing, 1790-1850
 • Arianne Baggerman (2011) - The changing perception of time and the development of autobiographical writing in the Netherlands in the 18th and early 19th centuries
 • Arianne Baggerman (2011) - Chair Round table, Université de Toulouse, Ecole Nationale des Chartes, Freie Universität, Berlin
 • Arianne Baggerman (2011) - The unbound reader of the future
 • Arianne Baggerman (2010) - Children's Diaries as a Source for the History of Emotions
 • Arianne Baggerman (2010) - Interactions in the Netherlands between 1750 and 1914
 • Arianne Baggerman (2010) - De wisselwerking tussen drukwerk en schrijf- en leespraktijken. De commercialisering van egodocumenten in de periode 1750-1914
 • Arianne Baggerman (2010) - Reading and writing together: the childhood diary as a form of communication
 • Arianne Baggerman (2009) - Development and reception of children's literature in the 18th century and the new definition of childhood
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2009) - Child of the Enlightenment: Revolutionary Europe Reflected in a Boyhood Diary
 • Arianne Baggerman (2008) - Reading and Writing under Parental Control. The Reception of Children's Literature in 18th and 19th Century Children¿s Diaries
 • Arianne Baggerman (2008) - Autobiographical Writing and Historical Consciousness
 • Arianne Baggerman (2008) - Nature, Education and Revolution in the Late Eighteenth Century
 • Arianne Baggerman (2008) - Practices of Autobiographical Writing, Time and Historical Consciousness
 • Arianne Baggerman (2006) - Rise and commercialiszation of autobiographical writing in the Netherlands in the long nineteenth century (1795-1918)
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2006) - Een kinderdagboek als venster op de wereld. Opvoeding en Verlichting in de late 18de eeuw
 • Arianne Baggerman (2006) - Almanacs, agenda's and diaries in the long 19th century
 • Arianne Baggerman (2006) - The Last Encyclopédie: The Failed Launch of a Dutch-Swiss Joint Venture
 • Arianne Baggerman (2005) - Verlichte pedagogie rond 1800: ideaal, praktijk en doorwerking
 • Arianne Baggerman (2005) - Modern Pedagogy and the Spread of Diary Writing Around 1800
 • Arianne Baggerman (2005) - Reading under Strict Supervision. Children's Literature in the 18th Century and its Manipulated Reception by Imaginary and Real Readers
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Duitse Philantropijnen (Basedow, Salzmann, Campe) en de praktijk van de opvoeding in de late achttiende eeuw: het dagboek van Otto van Eck (1791-1797)
 • Arianne Baggerman (2005) - Current State of Research on Childhood, History and Egodocuments
 • Arianne Baggerman (2005) - Het einde van de autobiografie
 • Arianne Baggerman (2005) - Egodocumenten en de historische sensatie
 • Arianne Baggerman (2004) - Autobiographical Writing in the Netherlands in the 19th and 20th Century
 • Arianne Baggerman (2003) - Bilanz und Perspektiven der Selbstzeugnisseforschung
 • Arianne Baggerman (2003) - Learning to know the moral of the story. Childerens reception of the book of nature around 1800
 • RM (Rudolf) Dekker & Arianne Baggerman (2002) - How a child read the Book of Nature: the diary of Otto van Eck, 1791-1797
 • Arianne Baggerman (2001) - Le journal intime d'Otto van Eck (1791-1796)
 • Arianne Baggerman (2000) - Autobiography and Family Memory

 • Arianne Baggerman (2001) - Controlling Time and shaping the Self. Education, introspection and practices of writing in the Netherlands 1750-1914

 • Arianne Baggerman (11 February 2018) - Lid panel van Het grote gelddebat (over de positie van auteurs in het literaire landschap) voor het Rotterdamse literaire festival Woordnacht met Geert Maarse, Kluun, Rudy van Schoonbeek en Erik-Jan Harmens - Literaire Festival Woordnacht
 • Arianne Baggerman (9 January 2011) - Geschiedenis magazine - Interview met Laurens van der Heijden
 • Arianne Baggerman (18 November 2010) - De Avonden - Interview
 • Arianne Baggerman (15 November 2010) - OBA live - Interview
 • Arianne Baggerman (16 October 2009) - The Diary of Otto van Eck - Interview by Chris Chambers
 • RM (Rudolf) Dekker & Arianne Baggerman (19 October 2006) - Onderzoek op het gebied van egodocumenten - Naar aanleiding van de nominatie voor de Prijs van Wetenschap en Maatschappij 2006

 • Arianne Baggerman (2013) - Not for sale: The popularity of printed egodocuments in 19th-century Holland - International Colloquim 'The agents and artefacts of vernacular literacy practices in late pre-modern Europe'
 • Arianne Baggerman (2013) - `Long haul: The Troublesome Publication of the first Dutch Complete Description of Trades and Occupations (1788-1820)` - International Conference: Translation and Transfer of Knowledge in Encyclopedic Compilations 1680-1830
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2013) - Dutch travellers in Germany in the 19th Century - Through words and places: Travel and writing in Dutch- and German-speaking regions of Europe between 1800 and 1950
 • Arianne Baggerman (2010) - Alles over mezelf enzo. Voorgedrukte dagboeken in de negentiende eeuw - Lezing: Tiele-leerstoelendag Museum Meermanno
 • Arianne Baggerman (2010) - Hoorcollege over geschiedenis van tijdsbesef binnen dansvoorstelling - Invited lecture: Stardust. De poezie van het ontmoeten, Achitectuurinstituut: voorstellingen tijdens het internationale festival De internationale keuze van De Rotterdamse Schouwburg
 • Arianne Baggerman (2009) - De Tiele-leerstoelendag 2009 - Lezing: Museum Meermanno
 • Arianne Baggerman (2009) - Geschiedenis als spiegel van de hedendaagse opvoeding - Lezing: Studium Generale, Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht
 • Arianne Baggerman (2008) - Kinderdagboeken in Reveilkring - Jaarlijkse studiedag van Stichting Reveil Archief, Bijbels Museum Amsterdam
 • Arianne Baggerman (2008) - Memories and Personal Experiences about Classrooms in Diaries and Autobiographies - Classroom Symposium
 • Arianne Baggerman (2008) - Writing and Publishing Autobiographies in the Netherlands: Birth of a Profitable Genre - Exploratory Workshop Ego-documents in European Context: First Person Writings in Europe from the end of the Middele Ages tot the beginning of the twentieth century (ESF)
 • Arianne Baggerman (2007) - Reading and Writing under Parental Control. The Reception of Children's Literature in 18th and 19th Century Children's Diaries - Seminar: History of Childhood
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2007) - Gardening: Histories of Horticultural Practice - lezing: Nature, Education and Revolution in the Late Eighteenth Century
 • Arianne Baggerman (2006) - Kwaliteit van leven: de dynamiek van levenslopen - NWO: Thema middag
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Kind van de toekomst - Rotterdamsleeskabinet
 • Arianne Baggerman (2005) - Kind van de toekomst - Openbare Bibliotheek
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Kind van de toekomst - Boekhandel Verwijs
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Kind van de toekomst - Museum Swaensteyn
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Kind van de toekomst - Haags Gemeentearchief en Vereniging Die Haghe
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Kind van de toekomst - Historische vereniging Rijswijk
 • Arianne Baggerman & RM (Rudolf) Dekker (2005) - Kind van de toekomst - Stadsbibliotheek Haarlem
 • Arianne Baggerman (2004) - Egodocumenten mogelijkheden en beperkingen - Lezing, vereniging Oud-Dordrecht
 • Arianne Baggerman (2004) - De wereld in het klein: egodocumenten en microgeschiedenis - Studiedag, de wereld in het klein egodocumenten en microgeschiedenis
 • Arianne Baggerman (2003) - Learn to know thy self. Childeren's diaries as a new pedagogical strategy around 1800 - Lezing: Forschungskolloquium zur Vormoderne, Universität van Basel
 • Arianne Baggerman (2002) - Kinderdagboeken 1750-1900 - Internationale conferentie Paedagogische Anthropologie
 • Arianne Baggerman (2002) - Controlling Time and Shaping the Self - Onderzoekskolloquim 'Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive'
 • Arianne Baggerman (2002) - A Child's look at changing ideas about nature.The diary of Otto van Eck 91791-1797) - International Conference 'The book of Nature. Continuity and Change in European and American Attitudes towards the Natural World
 • Arianne Baggerman (2002) - Time, pedagogy and diary keeping in the late eighteenth century - International Congres "Seen & heard. The place of the child in early modern Europe 1550-1800"
 • Arianne Baggerman (2002) - Learn to know thy self. Children's diaries as a new pedagogical strategie around 1800 - Forschungskolloguim zur Vormoderne

 • Arianne Baggerman (2005) - Spiegel Historiael (Journal)

 • Arianne Baggerman (2008) - Martinus J. Langeveld Prijs (Universiteit van Utrecht) voor Kind van de toekomst
 • Arianne Baggerman (2006) - Martinus J. Langeveld Prijs (Universiteit van Utrecht)
 • Arianne Baggerman (2006) - Dr. Wijnaendts Franckenprijs van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde.

Master Thesis

Year
2021
Year Level
MA, MA
Course Code
CH4050

Bachelor Thesis

Year
2021
Year Level
BA-3, BA-3, Pre-master
Course Code
CH3100

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes